574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност

Повече са, но толкова успях да намеря. Уникалното е, че всички са заведени от един и същ застраховател - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, с една и съща искова молба (като тази срещу "мен").       

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

 

Към по-старата версия: ДалБогг дела и измами 

    

           При всички дела застрахователят ДаллБогг иска едно и също - прогласяване нищожност на ЗЗГОА (задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите") и успешно го постига при 248, като броят на прогласените по съдебен ред нищожни ЗЗГОА е 428 (сигурно са повече, напр. в статията "ДаллБогг застрахователен проблем" на в. "Капитал" от 24.11.2017 г. се съобщава за над 800).

              Публикуваните в този блог дела обхващат периода от края на 2016 до средата на 2018 г.

              Внимание! Нищожността е прогласявана зад гърба на собствениците на застрахованите коли и тъй като не е отразена на сайта на ГФ, в момента може да нямате Гражданска, без въобще да подозирате!

              Заради противоречивата съдебна практика по тези дела ВКС образува тълкувателно дело № 1/2018 на ОСТК - 23.02.2018 - предложение за образуване, 28.02.2018 - разпореждане за образуване22.05.2018 - разпореждане за насрочване на 17.10.2018. На 07.03.2019 излезе дългоочакваното ТР № 1/2018 на ОСТК към ВКС. То гласи, че единственото основание за прогласяване нищожност на ГОА е поради липса на съгласие. На пръв поглед звучи добре за ДаллБогг. Това винаги е бил главният му иск. Обаче - нито липсата на подпис е липса на съгласие при ГОА, нито полагането на неизвестно чий подпис. На застрахователя не му остава нищо друго, освен да твърди, че е прибрал премията на шега или като учебен пример, или пък че застраховащият го е заплашил, т.е. насила му е платил. Според мен, върховните съдии са вложили много фина ирония в решението си. Браво на тях!

         

        

-

Списък на 574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност - непълен:

001. 17.11.2016 РС-Монтана - гр.д. 1669/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
002. 06.12.2016 РС-Разград  - гр. д. 1514/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
003. 07.12.2016 РС-Добрич - гр. д. 2156/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
004. 07.12.2016 РС-Монтана - гр. д. 1670/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
005. 14.12.2016 РС-Добрич - гр. д. 2157/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
006. 29.12.2016 РС-Бяла - гр. д. 570/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
007. 13.01.2017 РС-Русе - гр. д. 4402/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
008. 06.02.2017 РС-Русе - гр. д. 6302/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
009. 23.02.2017 РС-Русе - гр. д. 5775/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
010. 24.02.2017 РС-Русе -  гр. д. 5026/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
011. 20.03.2017 РС-Русе - гр. д. 4338/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
012. 21.03.2017 РС-Добрич - гр.д. 370/2017, прекратяват, т.к. ответникът отдавна е починал
013. 25.04.2017 РС-Добрич - гр.д. 3807/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
014. 09.05.2017 РС-Монтана - гр.д. 194/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
015. 17.05. 2017 РС-Монтана  - гр.д. 183/2017, прогласяват нищожност на 1бр. ГО
016. 31.05.2017 РС-Шумен  - гр.д. 1857/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
017. 26.06.2017 РС-Видин - гр.д. 1962/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО, въпреки че ответникът отдавна е починал - с мои бележки в червено
018. 17.07.2017 РС-Русе - гр.д. 1417/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
019. 26.07.2017 РС-Добрич - гр.д. 1069/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
020. 31.07.2017 РС-Исперих - гр. д. 110/2017, връщат ИМ, т.к. ответникът не е намерен

         08.08.2017 ОС-Добрич отменя определение, с което е прекратено гр. д. № 1750/2017 г. на РС-Добрич (дело 1750/2017 не е публикувано)


021. 10.08.2017 РС-Провадия - присъдиняват гр. д. 961/2017 към гр. д. 596/2017 (по-късно, на 03.01.2019, по гр.д. 596/2017 прогласяват нищожност на 17 бр. ГО)
022. 18.08.2017 РС-Провадия - присъдиняват гр. д. 721/2017 към гр. д. 596/2017 (по-късно, на 03.01.2019, по гр.д. 596/2017 прогласяват нищожност на 17 бр. ГО)
023. 15.09.2017 РС-Враца - гр.д. 4211/2017, прекратяват,  т.к. ответникът отдавна е починал
024. 02.10.2017 РС-Силистра - гр.д. 765/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
025. 02.10.2017 РС-Видин - гр.д. 266/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
026. 16.10.2017 РС-Варна- гр.д. 13312/2017, определение без линк (вероятно го прекратяват поради несъществуващ ответник - в ТР няма такава фирма)
027. 09.10.2017 РС-Русе - гр.д. 3893/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
028. 11.10.2017 РС-Видин - гр. д. 2040/2016, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
029. 11.10.2017 РС-Добрич  - гр.д. 1163/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО

           РС-Добрич - гр. д. № 1750/2017 (не е публикувано) - вж 08.08.2017 ОС-Добрич отменя определение, с което е прекратено гр. д. № 1750/2017 г. на РС-Добрич


030. 12.10.2017 РС-Белоградчик - гр.д. 484/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
031. 12.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 1645/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
032. 18.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 3326/2017, прекратяват,  т.к. ответникът отдавна е починал
033. 18.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 1315/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО -  с мои бележки в червено
034. 18.10.2017 РС-Оряхово - гр.д. 173/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
035. 19.10.2017 РС-Добрич - гр.д. 3327/2017, прекратяват,  т.к. ответникът отдавна е починал
036. 20.10.2017 РС-Русе - гр.д. 3748/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
037. 23.10.2017 РС-Враца - гр.д. 2313/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
038. 23.10.2017 РС-Враца - гр.д. 4813/2017, прекратяват,  т.к. ответникът отдавна е починал
039. 27.10.2017 РС-Русе - гр.д. 4528/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
040. 27.10.2017 РС-Русе - гр.д. 5178/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
041. 30.10.2017 РС-Русе - гр.д. 6270/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
042. 31.10.2017 РС-Русе - гр.д. 3889/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
043. 31.10.2017 РС-Русе - гр.д. 4605/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
044. 31.10.2017 РС-Русе - гр.д. 5117/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
045. 03.11.2017 РС-Бяла - гр.д. 662/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
046. 07.11.2017 РС-Димитровград - гр.д. 1465/2017, изпращат по подсъдност в РС-Добрич
047. 07.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 2645/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО (отм. на 31.05.2018)
048. 07.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 3509/2017, прекратяват,  т.к. ответникът отдавна е починал
049. 08.11.2017 РС-Добрич  - гр.д. 1314/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО -  с мои бележки в червено
050. 08.11.2017 РС-Враца - гр.д. 3978/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
051. 09.11.2017 РС-Русе - гр.д. 3870/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
052. 09.11.2017 РС-Русе - гр.д. 3925/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
053. 09.11.2017 РС-Габрово - гр.д. 1737/2017, връщат ИМ (отменено), след дълги перипетии отхвърлят всички искове на Даллбогг за прогласяване нищожност на 4 бр. ГО
054. 09.11.2017 РС-Русе - гр.д. 3929/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
055. 13.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2074/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
056. 13.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5590/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
057. 13.11.2017 РС-Враца - гр.д. 3892/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
058. 14.11.2017 РС-Бяла - гр.д. 553/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
059. 14.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2346/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
060. 14.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2369/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
061. 15.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 3389/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
062. 15.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5179/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
063. 17.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 3049/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
064. 20.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5207/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
065. 20.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5324/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
066. 20.11.2017 РС-Провадия - присъдиняват гр. д. 1046/2017 към гр. д. 596/2017 (по-късно, на 03.01.2019, по гр.д. 596/2017 прогласяват нищожност на 17 бр. ГО)
067. 20.11.2017 РС-Провадия - присъдиняват гр. д. 1137/2017 към гр. д. 596/2017 (по-късно, на 03.01.2019, по гр.д. 596/2017 прогласяват нищожност на 17 бр. ГО)
068. 20.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5884, прогласяват нищожност на 6 бр. ГО
069. 20.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1961/2017, прогласяват нищожност на ГО, въпреки че ответникът отдавна е починал

070. 22.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2396/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
071. 22.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2467/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО - с мои бележки в червено
072. 22.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1823/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
073. 23.11.2017 РС-Белоградчик - гр.д. 535, прогласяват нищожност на 6 бр. ГО
074. 23.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2436/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
075. 23.11.2017 РС-Русе - гр.д. 6258/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
076. 24.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5058/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
077. 24.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5116/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
078. 24.11.2017 РС-Враца - гр.д. 3399/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
079. 27.11.2017 РС-Русе - гр.д. 5732/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
080. 27.11.2017 РС-Русе - гр.д. 6153/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
081. 27.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1549/2017,  прогласяват нищожност на ГО, въпреки че ответникът отдавна е починал - същият покойник, като в делата  1962/16 и 1961/16 
082. 28.11.2017 РС-Враца - гр.д. 1654/2017, прекратяват поради липса на правен интерес
083. 28.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2694/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
084. 28.11.2017 РС-Разград - гр.д. 2201/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
085. 28.11.2017 РС-Русе - гр.д. 6262/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
086. 29.11.2017 РС-Добрич - гр.д. 3808/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО -  с мои бележки в червено
087. 29.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 2784/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
088. 29.11.2017 РС-Враца - гр.д. 4267/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
089. 29.11.2017 РС-Враца - гр.д. 3599/2017, отхвърлят всички искове, потвърдено
090. 29.11.2017 РС-Шумен - гр.д. 2690/2017, отхвърлят всички искове, обезсилено, 1 бр. ГО
091. 30.11.2017 РС-Видин - гр.д. 1626/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО, въпреки че ответникът отдавна е починал - същият покойник, като в делата  1962/16, 1961/16 и 1549/17
092. 30.11.2017 РС-Монтана - гр.д. 3407/2017, изпращат в РС-София
093. 01.12.2017 РС-Русе - гр.д. 3895/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
094. 04.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 2354/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, потвърдено
095. 05.12.2017 РС-Добрич  - гр.д. 1070/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО -  с мои бележки в червено
096. 05.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2160/2017, прогласяват нищожност на 4 бр. ГО
097. 06.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 2634/2017, прогласяват нищожност, отменено
098. 06.12.2017 РС-Враца - гр. д. 3743/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
099. 06.12.2017 РС-Враца - гр. д. 4210/2017, прогласяват нищожност на 1 бр.  ГО
100. 07.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2782/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО - с мои бележки в червено
101. 07.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2904/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО - с мои бележки в червено
102. 07.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3102/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО - с мои бележки в червено
103. 07.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5767/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
104. 07.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6381/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
105. 08.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3048/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
106. 08.12.2017 РС-Оряхово - гр.д. 510/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
107. 08.12.2017 РС-Силистра - гр.д. 141/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
108. 08.12.2017 РС-Силистра - гр.д. 340/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (тук се съдържа уникално разрешение на казуса, много интересно)
109. 08.12.2017 РС-Силистра - гр.д. 136/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено

    08.12.2017 РС-Силистра - гр.д. 331/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено

110. 11.12.2017 РС-Белоградчик - гр.д. 590/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
111. 11.12.2017 РС-Белоградчик- гр.д. 729/2017, прекратяват,  т.к. ответникът отдавна е починал
112. 11.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5832/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
113. 11.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6269/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
114. 12.12.2017 РС-Кула - гр.д. 173/2017, прогласяват нищожност на 1бр. ГО
115. 13.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 2802/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
116. 13.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3305/2017, прогласяват нищожност, отменено
117. 13.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6257/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
118. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 243/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
119. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 205/2017, отв. О.А.К., прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
120. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 205/2017, отв. К.О.Г. прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
121. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 208/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
122. 14.12.2017 РС-Кула - гр.д. 209/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
123. 15.12.2017 РС-Русе - гр.д. 4606/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
124. 18.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3317/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
125. 18.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3392/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
126. 18.12.2017 РС-Плевен - гр.д. 6733/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
127. 18.12.2017 РС-Разград - гр.д. 1307/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
128. 18.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6422/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
129. 18.12.2017 РС-Видин - гр.д. 1447/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
130. 18.12.2017 РС-Враца - гр.д. 4262/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
131. 19.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2819/2017, прогласяват нищожност на 17 бр. ГО
132. 19.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 2845/2017, прогласяват нищожност на 8 бр. ГО
133. 19.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3048/2017, прогласяват нищожност на 12 бр. ГО
134. 19.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2349/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
135. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6268/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
136. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6273/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
137. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6274/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
138. 20.12.2017 РС-Русе - гр.д. 7231/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
139. 21.12.2017 РС-Разград - гр.д. 1741/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
140. 21.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2045/2017, прогласяват нищожност на 14 бр.  ГО
141. 21.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5565/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
142. 21.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6407/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
143. 22.12.2017 РС-Добрич - гр.д. 3468/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
144. 22.12. 2017 РС-Бяла - гр.д. 1161/2017, изпращат в РС-Русе
145. 22.12.2017 РС-Разград - гр.д. 2230/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
146. 28.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3094/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО, има ПТП
147. 28.12.2017 РС-Монтана - гр.д. 3157/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
148. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5730/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
149. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 3892/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
150. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 3931/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
151. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5118/2017, прогласяват нищожност на1 бр. ГО
152. 28.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5131/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО, има ПТП в Германия
153. 28.12.2017 РС-Варна - гр.д. 10657/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
154. 28.12.2017 РС-Враца - гр.д. 4389/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
155. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5730/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
156. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5932/2017, прогласяват нищожност на 14 бр. ГО
157. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 5766/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
158. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6265/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
159. 29.12.2017 РС-Русе - гр.д. 6319/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
160. 03.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6591/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
161. 03.01.2018 РС-Видин - гр.д. 2682/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
162. 04.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2780/2017, ДаллБогг оттегля исковете си, за да не плаща 300 лв. за особен представител
163. 05.01.2018 РС-Враца - гр.д. 4814/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО, има ПТП
164. 05.01.2018 РС-Добрич - гр.д. 2718/2017, отхвърлят вс. искове на ДаллБогг; установяват, че представената от ДаллБогг полица е фалшива.
165. 11.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2071/2017, прогласяват нищожност на 4 бр. ГО

166. 11.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2161/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
167. 11.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2200/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
168. 12.01.2018 РС-Варна - гр.д. 13310/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
169. 12.01.2018 РС-Монтана   - гр.д. 2779/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
170. 12.01.2018 РС-Монтана   - гр.д. 2844/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
171. 15.01.2018 РС-Монтана   - гр.д. 2783/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
172. 15.01.2018 РС-Русе - гр.д. 3747/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
173. 15.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6264/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
174. 16.01.2018 РС-Разград   - гр.д. 2231/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
175. 17.01.2018 РС-Враца   - гр.д. 4390/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
176. 17.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2778/2017, ДаллБогг оттегля исковете си, за да не плаща 900 лв. за особен представител
177. 17.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1221/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
178. 17.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1222/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
179. 17.01.2018 РС-Шумен - гр.д. 3282/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
180. 18.01.2018 РС-Димитровград  - гр.д. 1487/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО

     18.01.2018 РС-Добрич - гр.д. 4267/2017, прекратяват, т.к. ответникът отдавна е починал
     
18.01.2018 РС-Кула - гр.д. 266/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
181. 18.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6267/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, въпреки че ответницата наистина  е била подставено лице - СУПЕР!
182. 18.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 737/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
183. 18.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1282/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
184. 18.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1488/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
185. 18.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1917/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
186. 18.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1576/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
187. 19.01.2018 РС-Бяла - гр.д. 913/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
188. 19.01.2018 РС-Бяла - гр.д. 1020/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
189. 19.01.2018 РС-Добрич - гр.д. 3928/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
190. 19.01.2018 РС-Кула - гр.д. 190/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
191. 19.01.2018 РС-Разград - гр.д. 2044/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
192. 19.01.2018 РС-Силистра - гр.д. 1383/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено (спасени са 10 бр. ГО)
193. 19.01.2018 РС-Враца - гр.д. 3312/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
194. 22.01.2018 РС-Добрич - гр.д. 4016/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
195. 22.01.2018 РС-Русе - гр.д. 4627/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено (спасени са 10 бр. ГО)
196. 22.01.2018 РС-Русе - гр.д. 5731/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
197. 22.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6376/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
198. 23.01.2018 РС-Белоградчик  - гр.д. 730/2017, прекратяват, т.к. в ТР няма такава фирма
199. 23.01.2018 РС-Монтана  - гр. д. 3406/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
200. 23.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6026/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
201. 23.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6373/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
202. 23.01.2018 РС-Враца - гр.д. 3323/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
203. 24.01.2018 РС-Кула - гр.д. 213/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
204. 24.01.2018 РС-Кула - гр.д. 247/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
205. 24.01.2018 РС-Монтана  - гр.д. 3244/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
206. 24.01.2018 РС-Монтана  - гр.д. 3330/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
207. 24.01.2018 РС-Монтана  - гр.д. 3442/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
208. 24.01.2018 РС-Монтана   - гр.д. 3577/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
209. 24.01.2018 РС-Петрич - гр.д. 38/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
210. 24.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6984/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
211. 25.01.2018 РС-Монтана - гр.д. 2994/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
212. 25.01.2018 РС-Никопол - гр.д. 727/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
213. 25.01.2018 РС-Русе - гр.д. 5728/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
214. 25.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6562/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
215. 25.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6611/2017, прогласяват нищожност на 4 бр. ГО
216. 29.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6589/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
217. 29.01.2018 РС-Русе - гр.д. 7065/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
218. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 5733/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
219. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6854/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
220. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 6859/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
221. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 7985/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
222. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 7986/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
223. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 8698/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
224. 31.01.2018 РС-Русе - гр.д. 8699/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
225. 01.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 3245/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
226. 01.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5833/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
227. 02.02.2018 РС-Кула - гр.д. 237/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
228. 05.02.2018 РС-Варна - гр.д. 15279/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
229. 06.02.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 723/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
230. 06.02.2018 РС-Разград - гр.д. 2291/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
231. 06.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6532/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, въпреки че ответникът признава иска (т.нар. ответник няма нито кола, нито шоф. книжка - като мен, бел. блогър)
232. 06.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1411/2017, прогласяват нищожност на 4 бр. ГО
233. 06.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1757/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
234. 06.02.2018 РС-Враца - гр.д. 4212/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
235. 07.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5883/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
236. 07.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7068/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
237. 08.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 3101/2017, прекратяват, т.к. ответникът отдавна е починал
238. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5473/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
239. 08.02.2018 РС-Русе  - гр.д. 6108/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
240. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6260/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
241. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6811/2017,  прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
242. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6985/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
243. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7982/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
244. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7983/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
245. 08.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7984/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
246. 09.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 3386/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
247. 12.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 3390/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
248. 12.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 2781/2017, прекратяват поради недопустим главен иск
249. 12.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 3047/2017, прекратяват поради недопустим главен иск
250. 12.02.2018 РС-Пещера - гр.д. 1307/2017, ДаллБогг оттегля исковете си (това дело май не е от същия вид)
251. 12.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6281/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
252. 12.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6609/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 3 бр. ГО)
253. 13.02.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 721/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
254. 13.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5760/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
255. 13.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6252/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
256. 13.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6610/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
257. 13.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1756/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
258. 14.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6573/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
259. 14.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6690/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
260. 15.02.2018 РС-Кула - гр.д. 189/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
261. 15.02.2018 РС-Кула - гр.д. 233/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
262. 15.02.2018 РС-Кула - гр.д. 257/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
263. 15.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1205/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
264. 15.02.2018 РС-Силистра - 1565/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено (4 бр. ГО)
265. 15.02.2018 РС-Силистра - гр.д. 1758/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, обезсилено
266. 15.02.2018 РС-Видин - гр.д. 1423/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг

(тук липсват 10 поредни номера, бел. блогър)

277. 16.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5933/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
278. 16.02.2018 РС-Русе - гр.д.  6051/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
279. 16.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6052/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
280. 16.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6053/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
281. 19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1023/2017, прогласяват нищожност на 6 бр. ГО
282. 19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1047/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. ГО
283. 19.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1050/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
284. 19.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 1646/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
285. 19.02.2018 РС-Видин - гр.д. 1807/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
286. 19.02.2018 РС-Видин - гр.д. 2254/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
287. 19.02.2018 РС-Враца   - гр.д. 4359, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
288. 19.02.2018 РС-Враца - гр.д. 4372/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
289. 20.02.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 727/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
290. 20.02.2018 РС-Добрич - 2656/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
291. 20.02.2018 РС-Враца - 4371/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
292. 21.02.2018  РС-Белоградчик - гр.д. 718/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
293. 21.02.2018  РС-Белоградчик - гр.д. 728/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
294. 21.02.2018 РС-Кула - гр.д. 218/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
295. 21.02.2018 РС-Кула - гр.д. 249/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
296. 21.02.2018 РС-Кула - гр.д. 265/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
297. 21.02.2018 РС-Русе - 6581/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
298. 21.02.2018 РС-Шумен - гр.д. 2415/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
299. 22.02.2018 РС-Димитровград  - гр.д. 1658/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
300. 22.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5765/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
301. 22.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5768/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
302. 22.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6383/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
303. 22.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6585/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
304. 22.02.2018 РС-Варна - гр.д. 13304/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
305. 23.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1019/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
306. 23.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1106/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
307. 23.02.2018 РС-Русе - гр.д. 4006/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
308. 23.02.2018 РС-Русе - гр.д. 4628/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
309. 23.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6377/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
310. 23.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7080/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
311. 26.02.2018 РС-Добрич - гр.д. 3387/2017, прогласяват нищожност на  1 бр. ГО
312. 26.02.2018 РС-Разград - гр.д. 2496/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
313. 26.02.2018 РС-Сливен - гр.д. 5821/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
314. 26.02.2018 РС-Враца - гр.д. 4429/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
315. 28.02.2018 РС-Бяла - гр.д. 1117/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
316. 28.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 3340/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
317. 28.02.2018 РС-Монтана - гр.д. 3377/2017, прекратяват поради недопустим главен иск
318. 28.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7454/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
319. 28.02.2018 РС-Русе - гр.д. 5857/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
320. 28.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6272/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
321. 28.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6587/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 5 бр. ГО)
322. 28.02.2018 РС-Русе - гр.д. 6813/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
323. 28.02.2018 РС-Русе - гр.д. 7191/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
324. 28.02.2018 РС-Враца - гр.д. 4430/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
325. 01.03.2018 РС-Кула - гр.д. 222/2017, връщат ИМ поради неизпълнено разпореждане (поискали от Даллбогг 300 лв. за особен представител и той изчезнал)
326. 01.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6555/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
327. 01.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6607/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
328. 02.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 722/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
329. 02.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1049/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
330. 02.03.2018 РС-Добрич - гр.д.  494/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
331. 02.03.2018 РС-Кула - гр.д. 242/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
332. 02.03.2018 РС-Русе  - гр.д. 64/2018, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
333. 02.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6983/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
334. 02.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7312/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
335. 02.03.2018 РС-Русе - гр.д. 8896/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
336. 06.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3306/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг,  въпреки че ответникът ги бил признавал. Има две ПТП-та в чужбина!
337. 06.03.2018 РС-Монтана - гр.д. 4017/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
338. 06.03.2018 РС-Русе - гр.д.6259/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
339. 07.03.2018 РС-Дряново - гр.д. 378/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
340. 07.03.2018 РС-Кула - гр.д. 245/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
341. 07.03.2018 РС-Русе - гр.д. 279/2018, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
342. 07.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6370/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
343. 07.03.2018 РС-Русе  - гр.д. 8895/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
344. 08.03.2018 РС-Русе  - гр.д. 7455/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
345. 09.03.2018 РС-Кула - гр.д. 263/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
346. 09.03.2018 РС-Кула - гр.д. 267/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
347. 09.03.2018 РС-Кула - гр.д. 306/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
348. 09.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7456/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
349. 09.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7457/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
350. 12.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 720/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
351. 12.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7459/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
352. 13.03.2018 РС-Генерал Тошево - гр.д. 439/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
353. 13.03.2018 РС-Русе - гр.д. 5613/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
354. 13.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6986/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
355. 13.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7460/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
356. 14.03.2018 РС-Кула  - гр.д. 145/2017, прогласяват нищожност на 7 бр. ГО
357. 14.03.2018 РС-Кула - гр.д. 186/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
358. 14.03.2018 РС-Кула - гр.д. 277/2017, прогласяват нищожност на ГО
359. 14.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7461/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
360. 14.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7462/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
361. 15.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3310/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
362. 15.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3315/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
363. 15.03.2018 РС-Враца - гр.д. 4266/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
364. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6579/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
365. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6810/2017, прогласяват нищожност на 6 бр. ГО
366. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7463/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
367. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7464/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
368. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7465/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
369. 15.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7977/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
370. 16.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3940/2016, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, мн. добър особен представител! и разбира се - мн. добър съдия!
371. 16.03.2018 РС-Кула - гр.д. 279/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
372. 19.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1018/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
373. 19.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1070/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
374. 19.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1105/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
375. 19.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3318/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг поради ненадлежен ответник (установяват истинския собственик на колата) БРАВО!
376. 19.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3325/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
377. 20.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1155/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
378. 20.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1281/2017, изпращат в РС-Русе
379. 20.03.2018 РС-Лом - гр.д. 2213/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
380. 20.03.2018 РС-Силистра - гр.д. 1918/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
381. 20.03.2018 РС-Ст. Загора - гр.д. 6247/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
382. 20.03.2018 РС-Ст. Загора - гр.д. 6347/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
383. 20.03.2018 РС-Враца - гр.д. 4391/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
384. 21.03.2018 РС-Бяла - гр.д. 1138 /2017, ДаллБогг оттегля исковете си
385. 21.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3388/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
386. 21.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6423/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
387. 21.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6575/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
388. 22.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6815/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
389. 22.03.2018 РС-Варна - гр.д. 12551/2017, прогласяват нищожност на 6 бр. ГО
390. 23.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7487/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
391. 23.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7488/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
392. 23.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7490/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
393. 23.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7491/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
394. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 5727/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
395. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6279/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
396. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6533/2017, ищецът Даллбогг не се явява, прекратяват по искане на ответника
397. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6560/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
398. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6816/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
399. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7232 /2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
400. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7483/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
401. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7978/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
402. 26.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7980/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
403. 26.03.2018 РС-Ст. Загора - гр.д. 6246/2017, връщат ИМ поради недопустими искове! Има ПТП в Италия с щети за близо 30 000 евро!!!
404. 26.03.2018 РС-Враца - гр.д. 4326/2017, прекратяват поради неизпълнено разпореждане (поискали от Даллбогг 700 лв. за особен представител и той изчезнал)
405. 27.03.2018 РС-Ген. Тошево - гр.д. 452/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
406. 27.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7979/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
407. 27.03.2018 РС-Троян - гр.д. 20/2018, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, оригиналът на полицата липсва! доколкото знам, и в моя случай липсва оригиналът (бел. блогър)
408. 27.03.2018 РС-Видин - гр.д. 444/2017, прекратяват поради недопустими искове, изпращат в прокуратурата - ПРАВИЛНО!
409. 28.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 35/2018, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
410. 28.03.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 75/2018, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
411. 28.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3245/2017, прекратяват поради неизпълнено разпореждане (поискали от ДаллБогг да довнесе 100 лв. и той изчезнал)
412. 28.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6272/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
413. 29.03.2018 РС-Димитровград - гр.д. 1494/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
414. 29.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 2967/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
415. 29.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3551/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
416. 29.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3986/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
417. 29.03.2018 РС-Ген. Тошево - гр.д. 422/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
418. 29.03.2018 РС-Кула - гр.д. 296/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
419. 29.03.2018 РС-Русе - гр.д. 1116/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
420. 29.03.2018 РС-Русе - гр.д. 5729/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
421. 29.03.2018 РС-Русе - гр.д. 5856/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
422. 29.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6251/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
423. 29.03.2018 РС-Русе - гр.д. 6858/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
424. 29.03.2018 РС-Русе - гр.д. 7229/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
425. 29.03.2018 РС-Враца - гр.д. 3744/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
426. 30.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 1997 /2017, ДаллБогг оттегля исковете си
427. 30.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3770/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
428. 30.03.2018 РС-Добрич - гр.д. 3772/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
429. 30.03.2018 РС-Плевен - гр.д. 8454/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
430. 02.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1282/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
431. 02.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1348/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
432. 02.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 1148/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
433. 02.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 2765/2017, определение с неработещ линк (вероятно е за оттегляне)
434. 02.04.2018 РС-Плевен - гр.д. 6593/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
435. 02.04.2018  РС-Русе - гр.д. 5855/2017, ДаллБогг се ОТКАЗВА от исковете си (вероятно защото ответникът е чужд гражданин, иначе само ги оттегля временно, като в моя случай)
436. 03.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7485/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
437. 03.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8077/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
438. 03.04.2018 РС-Варна - гр.д. 16279/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
439. 03.04.2018 РС-Видин - гр.д. 168/2018, прекратяват, понеже ДаллБогг отказва да плати за особен представител
440. 04.04.2018 РС-Монтана - гр.д. 2820/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
441. 04.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7081/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
442. 04.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8396/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
443. 05.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3566 /2017, ДаллБогг оттегля исковете си
444. 05.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7079/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
445. 10.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1277/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
446. 10.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1295/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
447. 10.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1342/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
448. 10.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1343/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
449. 10.04.2018 РС-Бяла - гр.д. 1345/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
450. 10.04.2018 РС-Габрово - гр.д. 1737/2017 решение без линк, това дело е било гледано на  09.11.2017, обжалвано и върнато
451. 10.04.2018 РС-Русе - гр.д. 5130/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
452. 10.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6276 /2017, ДаллБогг оттегля исковете си
453. 10.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6282/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
454. 11.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 4192/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
455. 11.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 4340/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
456. 11.04.2018 РС-Оряхово - гр.д. 706/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
457. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6577/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
458. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7496/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
459. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7497/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
460. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7501/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
461. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7502/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
462. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7503/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
463. 11.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7504/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
464. 11.04.2018 РС-Видин - гр.д. 3612/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
465. 12.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6386/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
466. 12.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6855/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
467. 12.04.2018 РС-Варна - гр.д. 13985/2017 определение без линк (вероятно е за оттегляне)
468. 12.04.2018 РС-Враца - гр.д. 4041/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
469. 12.04.2018 РС-Враца - гр.д. 4205/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
470. 13.04.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 162/2018, ДаллБогг оттегля исковете си
471. 13.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3313/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
472. 13.04.2018 РС-Плевен - гр.д. 6583/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
473. 13.04.2018 РС-Русе - гр.д. 7063/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
474. 13.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8401/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
475. 13.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8402/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
476. 13.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8403/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
477. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 138/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
478. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 848/2017, прогласяват нищожност на 1 бр, ГО
479. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 1100/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
480. 13.04.2018 РС-Силистра - гр.д. 1304/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
481. 16.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3409/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
482. 16.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3458/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
483. 16.04.2018 РС-Добрич- гр.д. 3738/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. ГО
484. 16.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3938/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
485. 16.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6857/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
486. 18.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3500/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
487. 18.04.2018 РС-Плевен - гр.д. 7343/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
488. 18.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6275/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
489. 18.04.2018 РС-Видин - гр.д. 239/2018, ДаллБогг оттегля исковете си
490. 18.04.2018 РС-Видин - гр.д. 2729/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
491. 18.04.2018 РС-Враца - гр.д. 4358/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
492. 19.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3393/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, Браво на "моята" съдийка Соня Дженкова!
493. 19.04.2018 РС-Видин - гр.д. 2516/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
494. 20.04.2018 РС-Оряхово - гр.д. 582/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 5 бр. ГО)
495. 20.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6271/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
496. 20.04.2018 РС-Варна - гр.д. 13536/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
497. 23.04.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 73 /2018, ДаллБогг оттегля исковете си
498. 23.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6428/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
499. 23.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6429/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
500. 23.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8351/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
501. 23.04.2018 РС-Варна - гр.д. 5436/2018, ДаллБогг оттегля исковете си (това е по делото с/у мен)
502. 23.04.2018 РС-Видин - гр.д. 436/2018, ДаллБогг оттегля исковете си
503. 24.04.2018 РС-Разград - гр.д. 2940/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
504. 24.04.2018 РС-Варна - гр.д. 12951/2017, ДаллБогг се ОТКАЗВА от исковете си (вероятно защото ответникът е чужд гражданин, иначе само ги оттегля временно, като в моя случай)
505. 25.04.2018 РС-Варна - гр.д. 15278/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
506. 26.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3507/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 4 бр. ГО)
507. 26.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3939/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
508. 26.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6421/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 4 бр. ГО)
509. 26.04.2018 РС-Русе - гр.д. 6856/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
510. 26.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8398 /2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
511. 26.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8399/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
512. 26.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8832/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
513. 26.04.2018 РС-Варна - гр.д. 16282/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
514. 27.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3550/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
515. 27.04.2018 РС-Варна - гр.д. 13303/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
516. 30.04.2018 РС-Добрич - гр.д. 3927/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, оригиналът на полицата липсва
517. 30.04.2018 РС-Русе - гр.д. 8518/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
518. 30.04.2018 РС-Видин - гр.д. 1827/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
519. 02.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 2717/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
520. 02.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3459/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
521. 04.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3931/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Браво на "моята" съдийка Соня Дженкова!
522. 04.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3933/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
523. 08.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3209/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Спасени са 21 бр. ГО! Браво на "моята" съдийка Соня Дженкова!
524. 08.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3308/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
525. 08.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3476/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
526. 11.05.2018 РС-Варна - гр.д. 13313/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
527. 14.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3316/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Браво на "моята" съдийка Соня Дженкова!
528. 14.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3748/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Има ПТП. Тук за първи път съдът споменава и чл. 3 ГПК (злоупотреба с право)
529. 14.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3771/2017, ДаллБогг се ОТКАЗВА от исковете си (вероятно защото ответникът е чужд гражданин, иначе само ги оттегля временно, като в моя случай)
530. 14.05.2018 РС-Русе - гр.д. 7064/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
531. 15.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3508/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Браво на "моята" съдийка Соня Дженкова!
532. 16.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3309/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Тук ответник е собственикът на колата. Има ПТП в Румъния.
533. 16.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3929, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
534. 16.05.2018 РС-Варна - гр.д. 13984/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 3 бр. ГО)
535. 17.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3394/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
536. 18.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3319/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
537. 18.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3456/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Браво на "моята" съдийка Соня Дженкова!
538. 18.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3457/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
539. 18.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3568/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
540. 18.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3769/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
541. 23.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3935/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
542. 23.05.2018 РС-Русе - гр.д. 2742/2018, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
543. 23.05.2018 РС-Русе - гр.д. 6809/2017 определение без линк (вероятно е за оттегляне)
544. 25.05.2018 РС-Варна - гр.д. 12552/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Браво на «моята» съдийка Добрина Петрова!
545. 25.05.2018 РС-Варна - гр.д. 15414/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Браво на «моята» съдийка Добрина Петрова!
546. 28.05.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 79/2018, ДаллБогг оттегля исковете си
547. 28.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 2540/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, оригиналът на полицата липсва; доколкото знам, и в моя случай липсва оригиналът
548. 28.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3930/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг, оригиналът на полицата липсва; доколкото знам, и в моя случай липсва оригиналът
549. 28.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 4269/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
550. 30.05.2018 РС-Варна - гр.д. 14712/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 4 бр. ГО)
551. 31.05.2018 РС-Добрич - гр.д. 3311/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
552. 31.05.2018 РС-Русе - гр.д. 108/2018, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
553. 01.06.2018 РС-Добрич - гр.д. 3312/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Много хубави обяснения за злоупотребата с право - чл. 3 ГПК.
554. 01.06.2018 РС-Видин - гр.д. 2907/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
555. 04.06.2018 РС-Силистра - гр.д. 1451/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
556. 04.06.2018 РС-Силистра - гр.д. 1516/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
557. 04.06.2018 РС-Силистра - гр.д. 1546/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
558. 04.06.2018 РС-Силистра - гр.д. 1564/2017, ДаллБогг оттегля исковете си

        04.06.2018 РС-Силистра - гр.д. 1575/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
        04.06.2018 РС-Силистра - гр.д. 1919/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
559. 06.06.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 78/2018, ДаллБогг оттегля исковете си
560. 08.06.2018 РС-Русе - гр.д. 6982/2017, определение без линк (вероятно е за оттегляне)
561. 11.06.2018 РС-Исперих - гр.д. 907/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
562. 11.06.2018 РС-Русе - гр.д. 6060/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг (спасени са 9 бр. ГО)
563. 11.06.2018 РС-Варна - гр.д. 16281/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
564. 12.06.2018 РС-Видин - гр.д. 2697/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
565. 22.06.2018 РС-Сливен - гр.д. 5822/2017, прогласяват нищожност на 1 бр. ГО
566. 26.06.2018 РС-Добрич - гр.д. 2681/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
567. 26.06.2018 РС-Добрич - гр.д. 3565/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
568. 28.06.2018 РС-Добрич - гр.д. 3395/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
569. 28.06.2018 РС-Добрич - гр.д. 3932/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
570. 10.07.2018 РС-Русе - гр.д. 640/2018, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
571. 12.07.2018 РС-Добрич - гр.д. 4391/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
572. 20.07.2018 РС-Добрич - гр.д. 3936/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
573. 16.08.2018 РС-Добрич - гр.д. 3058/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
574. 16.08.2018 РС-Провадия - гр.д. 1622/2017, ДаллБогг оттегля исковете си

         19.09.2018 РС-Лом - гр. д. 2428/2017, връщат ИМ, понеже ДаллБогг не е платил за особен представител
         27.09.2018 РС-Лом - гр. д. 290/2018, ДаллБогг оттегля исковете си
         03.10.2018 РС Добрич - гр.д. 3937/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
         17.10.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 36/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО
         01.11.2018 РС-Белоградчик - гр.д. 64/2018 прогласяват нищожност на 1 бр. ГО. Фирмата-ответник и колата са силистренски
         07.11.2018 РС-Добрич - гр.д. 4061/2017, ДаллБогг оттегля исковете си
         06.12.2018 РС-Русе - гр.д. 7067/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг
         03.01.2019 РС-Провадия гр.д. 596/2017, прогласяват нищожност на 17 бр. ГО (вж № 21 в списъка)
         08.02.2019 РС-Русе гр. д. 8651/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг


-

24.07.2019 Решение на ОС-Варна по т.д. № 177/2018 Търговско дело за неизпълнение на договор. Ищецът е ДаллБогг. Ответникът - софтуерна фирма. Искът на ДаллБогг е отхвърлен. В хода на делото са установени престъпни обстоятелства, които хвърлят светлина върху механизма на издаването на стотици съмнителни полици ГОА, една от които е на "мое" име, по-точно на името на Рената от Росеново с моето ЕГН (аз съм Ренета от Варна). Съдът не е уведомил прокуратурата. И аз няма да я уведомя.

-

Рeшение от 04.08. 2022 по т.д. № 762/2021 на ВКС

(неуспешен опит на ДаллБогг да се отърве от плащанията по ПТП-та в чужбина под предлог, че полиците били сключени от името на починали лица)

С оглед изложените по-горе съображения настоящият състав намира, че застрахователят не може да се позовава на нищожност на застрахователните полици, сключени от името на починали физически лица [...]. От събраните по делото доказателства и в частност от заключението по извършената счетоводна експертиза се установява, че в процесните полици, сключени от името на починали физически лица, вярно са отразени данните на застрахованите автомобили, както и че заплатените за тях застрахователни премии, са преведени и осчетоводени от застрахователя. Установява се също, че във всички тези случаи чуждото национално бюро/кореспондент е изпращало по имейл първоначална информация с данни за датата на ПТП, регистрационния номер на автомобила и номер на полица, като щетата е била завеждана към съответната застрахователна полица, която се отнася за моторното превозно средство към съответната дата, на която е станало ПТП. От изложеното следва извода, че застрахователят не е оправомощен да претендира на основание чл. 499, ал.5, изр. второ КЗ от Гаранционния фонд възстановените суми на НББАЗ във връзка с процесните полици. Тъй като възражението за прихващане на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД до размер на сумата от 176 484.77 лв., представляваща сбор от дължими суми от Гаранционен фонд на застрахователя по полиците, сключени от името на починали физически лица, е неоснователно, на основание чл. 293, ал. 1 ГПК, обжалваното решение, с което изцяло е потвърдено осъдителното решение на Софийски градски съд по чл.520 КЗ, следва да бъде оставено в сила в допуснатата му до касационно обжалване част.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1550

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.