ДаллБогг дела и измами

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

Публ. на 05.11.2017. Дата на посл. актуализация: 10.08.2022

Р. Стоянова

-

Резюме: Тук са публикувани част от съмнителните дела, които ДаллБогг води срещу измислени застрахователни измамници. По едно от тях съм призована като ответник и аз. Всъщност ответникът е някаква Рената от с. Росеново, но понеже е писано моето ЕГН, викат мен - нищо неподозиращата гражданка без абсолютно никакво отношение към правните спорове на дружеството с кого ли не, в т.ч. и с мъртъвци (вж материала "Мъртвите ответници на ДаллБогг Живот и здраве")

-

По-пълен списък на делата се намира в материала:  574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност, заведени от един и същ застраховател - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, с една и съща искова молба (като тази срещу "мен").       

-

13.09.2016 Видин, дело 1961/16 - връща ИМ с отлични обяснения

26.10.2016 Видин, дело 2040/16 - прекратява, няма спор

17.11.2016 Монтана  - неприсъствено решение   

21.11.2016 Видин - ОС връща дело 1962/16 на РС

24.11.2016 Монтана - ДаллБогг оттегля иска си

25.11.2016 Видин - ОС връща дело 2040/16 на РС                

06.12.2016 Разград - неприсъствено

07.12.2016 Добрич  - неприсъствено

07.12.2016 Монтана  - неприсъствено

14.12.2016 Добрич - ответникът е продал колата преди 6 години

29.12.2016 Бяла - неприсъствено

30.12.2016 Видин - да се изпрати в Прокуратурата (правилно!)

13.01.2017 Русе - неприсъствено

31.01.2017 Видин - няма спор, прекратява дело 2040/16

06.02.2017 Русе - неприсъствено срещу "Ауто Угур" ЕООД

23.02.2017 Русе - неприсъствено

24.02.2017 Русе - пак срещу "Ауто Угур" ЕООД и пак неприсъствено

20.03.2017 Русе - неприсъствено

21.03.2017 Добрич - ответникът е починал на 18.11.2015

24.04.2017 Добрич - неприсъствено

17.05.2017 Монтана - неприсъствено

31.05.2017 Шумен - ответникът признава иска

08.06.2017 Добрич - срокът на полицата е изтекъл, няма ПТП

14.06.2017 Добрич  - неприсъствено

26.06.2017 Видин - ответникът е починал на 29.03.2015

11.07.2017 Добрич - дело 1314/17, ОС връща делото на РС

17.07.2017 Русе - неприсъствено

26.07.2017 Добрич - неприсъствено

31.07.2017 Исперих - съдът връща ИМ поради ненамерен ответник

08.08.2017 Добрич - ОС връща дело 1750 на РС

10.08.2017 Провадия - съдът обединява две дела

18.08.2017 Провадия - съдът добавя трето към двете (3 в 1)

15.09.2017 Враца - ответникът е починал на 31.10.2013

02.10.2017 Силистра - ответникът е продал колата през 2009

02.10.2017 Видин - ответникът признава иска, не бил подписвал

09.10.2017 Русе - неприсъствено

11.10.2017 Добрич - неприсъствено

11.10.2017 Видин - неприсъствено

12.10.2017 Белоградчик - неприсъствено

12.10.2017 Добрич - неприсъствено

18.10.2017 Добрич - ответникът е починал на 01.03.2013

18.10.2017 Добрич - ответницата е продала колата

18.10.2017 Оряхово - неприсъствено

19.10.2017 Добрич - ответникът е починал преди повече от 5 години

20.10.2017 Русе - неприсъствено

23.10.2017 Враца - неприсъствено

23.10.2017 Враца - 2 договора, ответникът е починал на 31.10.2013

27.10.2017 Русе - неприсъствено

27.10.2017 Русе - неприсъствено

30.10.2017 Русе - неприсъствено

31.10.2017 Русе - дело 3889/17, неприсъствено

31.10.2017 Русе - дело 4605/17, неприсъствено

31.10.2017 Русе - дело 5117/17, неприсъствено

03.11.2017 Бяла - неприсъствено

07.11.2017 Добрич - ответникът е продал колата си през 2010 

07.11.2017 Добрич - 4 договора, ответникът е починал 2012

08.11.2017 Добрич - ответницата е продала колата през 2010

08.11.2017 Враца - неприсъствено, има ПТП

09.11.2017 Русе - дело 3870, неприсъствено

09.11.2017 Русе - дело 3925, неприсъствено

09.11.2017 Русе - дело 3929, неприсъствено

13.11.2017 Русе - дело 5590, неприсъствено

13.11.2017 Монтана - неприсъствено

13.11.2017 РС-Враца - отхвърля всички искове на ДаллБогг
14.11.2017  Бяла - неприсъствено

14.11.2017 Монтана - дело 2369, неприсъствено, 2 ПТП-та в Италия

14.11.2017 Монтана - дело 2346, неприсъствено

15.11.2017 Добрич - ДаллБогг оттегля иска си

15.11.2017 Русе - неприсъствено

17.11.2017 Добрич - неприсъствено

20.11.2017 Русе - срещу "Палермо Ауто", неприсъствено

20.11.2017 Русе - срещу "ФС 2013", неприсъствено

20.11.2017 Русе - срещу "Карауторент", неприсъствено

22.11.2017 Монтана - дело 2396, неприсъствено

22.11.2017 Монтана - дело 2467, неприсъствено, 17 страници

23.11.2017 Монтана - неприсъствено

23.11.2017 Русе - ответникът бил признал иска

24.11.2017 Русе - дело 5058 , неприсъствено

24.11.2017 Русе - дело 5116 , неприсъствено

24.11.2017 Враца - неприсъствено

27.11.2017 Русе - дело 5732, неприсъствено

27.11.2017 Русе - дело 6153, неприсъствено, 2 полици, 2 ПТП-та

27.11.2017 Видин - неприсъствено; ответникът е починал

28.11.2017 Русе - неприсъствено

28.11.2017 Монтана - ответникът признал иска

28.11.2017 Разград - неприсъствено, 3 полици

29.11.2017 Монтана - неприсъствено

29.11.2017 РС-Враца - отхвърлят всички искове на ДаллБогг
29.11.2017 РС-Враца - ответницата "признава" иска на ДаллБогг

30.11.2017 Монтана - изпращат в София по подсъдност

01.12.2017 Русе - отхвърлят всички искове на ДаллБогг - супер!

04.12.2017 Добрич - отхвърлят вс. искове на ДаллБогг - супер!

05.12.2017 Разград - неприсъствено, 4 полици

05.12.2018 РС-Враца - ответникът "признава" иска на ДаллБогг 
05.12.2017 Добрич -  особен представител; с мои бележки в червено

06.12.2017 Добрич -  ответникът продал колата 2010; с бележки в червено

06.12.2017 Враца - ответникът продал колата

06.12.2017 Враца - неприсъствено

07.12.2017 Русе - дело 6381, неприсъствено

07.12.2017 Русе - дело 5767, неприсъствено

07.12.2017 Монтана - дело 2782, неприсъствено, бел. в червено

07.12.2017 Монтана - дело 2904, неприсъствено, 5 полици, бел. в червено

07.12.2017 Монтана - дело 3102, неприсъствено, бел. в червено

08.12.2017 Добрич - неприсъствено, с бележки в червено

08.12.2017 Оряхово - отхвърлят вс. искове на ДаллБогг- супер!

08.12.2017 Силистра - отхвърлят вс. искове на ДаллБогг- супер!

11.12.2017 Белоградчик - неприсъствено, 3 полици

11.12.2017 Русе - дело 5832, неприсъствено, бел. в  червено

11.12.2017 Русе - дело 6269, неприсъствено, бел. в  червено

12.12.2017 Кула - неприсъствено

13.12.2017 Добрич - отхвърлят вс. искове на ДаллБогг-супер!

14.12.2017 Кула - ответникът признал иска

14.12.2017 Кула - дело 205, неприсъствено

14.12.2017 Кула - дело 209, непр., ответник от друг съдебен район

15.12.2017 Русе - отхвърлят вс. искове на ДаллБогг-супер!

18.12.2017 Добрич - неприсъствено, с бележки в червено

18.12.2017 Добрич - ответникът е продал колата преди 7 г., бел. в червено

18.12.2017 Разград - ответникът не е собственик или ползвател

18.12.2017 РС-Враца отхвърлят всички искове на ДаллБогг

18.12.2017 Видин - неприсъствено

18.12.2017 Плевен - неприсъствено

18.12.2917 Русе - неприсъствено, бел. в червено

19.12.2017 Монтананеприс., 8 полици, бел. в червено

19.12.2017 Монтананеприс., 12 полици, бел. в червено

19.12.2017 Монтананеприс., 17 полици, бел. в червено

20.12.2017 Русе - ответникът признава иска, бел. в червено

20.12.2017 Русе - дело 7231, неприсъствено, бел. в червено

20.12.2017 Русе - дело 6274, неприсъствено, бел. в червено

21.12.2017 Разград - дело 2045, неприсъствено, 14 полици

21.12.2017 Разград - дело 1741, неприсъствено

21.12.2017 Русе - дело 5565, неприсъствено, бел. в червено

21.12.2017 Русе - дело 6407, неприсъствено, бел. в червено

22.12.2017 Добрич - неприсъствено, бел. в червено

22.12.2017 Бяла - изпращат в Русе по подсъдност

22.12.2017 Разград - неприсъствено, 2 полици

28.12.2017 Русе - 5131, непр., брокерите не спазвали указанията

28.12.2017 Русе - 5118, непр., брокерите не спазвали указанията

28.12.2017 Русе - 3931, непр., брокерите не спазвали указанията

28.12.2017 Русе - 3892, непр., брокерите не спазвали указанията

28.12.2017 Враца - неприсъствено

29.12.2017 Русе - 6319, непр., брокерите не спазвали указанията

29.12.2017 Русе - 6265, непр., брокерите не спазвали указанията

29.12.2017 Русе - 5766, непр., брокерите не спазвали указанията

29.12.2017 Русе - 5932, непр., брокерите не спазвали указанията

-

Кой знае кога ще се сложи край на тези странни дела, водещи - в случаи като моя - до грубо нарушаване на човешки права ...

-

Забележка. От 01.01.2018 публикувам само разумните решения, а другите ще ги споменавам мимоходом до приключване на нелепата история с набеждаването ми за ответник на "ДаллБогг"

-

04.01.2018 РС-Монтана - ДаллБогг оттегля иска си (това искам да направи и в "моя" случай)

05.01.2018 РС-Добрич - размазва ДаллБогг, разкрива фалш. полица!

17.01.2018 РС-Добрич - ДаллБогг оттегля иска си след решението на първа инстанция, понеже не му харесало - жива подигравка с труда на съдията  (13.12.2017 Добрич - отхвърлят вс. искове на ДаллБогг-супер!)

18.01.2018 РС-Русе - блестящо отхвърля всички искове на ДаллБогг! СУПЕР!!!

18.01.2018 РС-Силистра - ДаллБогг оттегля изцяло иска си

18.01.2018 РС-Добрич - още един мъртъв ответник на ДаллБогг!

22.01.2018 РС-Русе - блестящо отхвърля всички искове на ДаллБогг! СУПЕР!!!

23.01.2018 РС Белоградчик - прекратява, т.к. в ТР няма такава фирма (в "моя" случай пък няма такъв адрес)

25.01.2018 РС-Русе - блестящо отхвърля всички искове на ДаллБогг! СУПЕР!!!


               Към края на януари 2018 - 75 бр. застрах. договора са обявени за нищожни в Русе, Видин, Враца, Разград, Монтана, Димитровград и Бяла! Сигурно има и още, но само толкова съм намерила.

-

Февруари започна добре ...

01.02.2018 РС-Русе - блестящо отхвърля всички искове на ДаллБогг! СУПЕР!!!

-

          Към края на февруари 2018 - 74 бр. застрах. договора са обявени за нищожни в Монтана, Кула, Варна, Белоградчик, Раград, Силистра, Русе, Добрич, Бяла, Враца, Шумен и Димитровград! Сигурно има и още. По 42 дела са отхвърлени всички тъпи искове на ДалБогг. Да си пожелаем възходящият тренд към отхвърляне да се запази - в името на народа.

-

Междувременно ВКС разпореди образуване на тълкувателно дело за застраховките "Гражданска отговорност" по сигнал от КФН, изпратен на 14.12.2017 (предложение  и разпореждане). Тълкувателното дело, според адвоката ми, е единственият начин да принудят съдиите да престанат да обявяват нищожност на "ГО", без да се замислят. А според мен, няма нужда от никакво тълкувателно дело, защото не става дума за различно тълкуване на законите от съдиите (КЗ в случая), а за игнориране на КЗ, както и на ТР 5/2014 на ВКС. Така че, щом съдиите не зачитат нито КЗ, нито предишното ТР, едно ново ТР с нищо няма да им помогне.

-
Новината за образуваното тълкувателно дело във ВКС, отразена в медиите:
и
-

До 13 март - 15 бр. застрах. договора са обявени за нищожни в Кула, Белоградчик, Бяла, Монтана и Генерал Тошево. По 18 дела са отхвърлени всички тъпи искове на ДалБогг. Възходящият тренд към отхвърляне се запазва. Русе води убедително. Аргументацията на русенските съдии е супер - цитират КЗ, ТР 5/14 на ВКС, европейски директиви и практика на СЕС. Малките градове изостават - нормално. Генерал Тошево дебютира на 13.03.2018 с пълен провал - също нормално.

-

Интересно съдебно решение от 29.11.2017 на Добричкия районен съд за прогласяване нищожност на застрахователен договор с мои бележки от 01.12.2017 в червено.
-

ПРИЛОЖИМО ПРАВО при прогласяване нищожност на "Гражданска отговорност" Тук не се обяснява как може да се прогласи нищожност на  "Гражданска отговорност" по простата причина, че няма как.

-

По-пълен списък на делата се намира в материала:  574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност, заведени от един и същ застраховател - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, с една и съща искова молба (като тази срещу "мен").      

-

На 07.03.2019 г. излезе дългоочакваното ТР № 1/2018 на ОСТК към ВКС.  Единственото основание за прогласяване нищожност на ГОА е поради липса на съгласие. На пръв поглед звучи добре за ДаллБогг. Това винаги е бил главният му иск. Обаче - нито липсата на подпис е липса на съгласие при ГОА, нито полагането на неизвестно чий подпис. На застрахователя не му остава нищо друго, освен да твърди, че е прибрал премията на шега или като учебен пример, или пък че застраховащият го е заплашил, т.е. насила му е платил. Според мен, върховните съдии са вложили много фина ирония в решението си. Харесва ми.

 -

Определение на ВОС с много интересна предистория
На 22.02.2018 ВРС отхвърля правно-неграмотните искове на ДаллБогг. Той обжалва пред ВОС. В хода на обжалването оттегля исковете си. Ответникът не е съгласен и на 13.06.2018 ВОС връща делото за разглеждане по същество. На 16.08.2018 Даллбогг прави ОТКАЗ от исковете си и на 31.08.2018 ВОС обезсилва хубавото решение на РС от 22.02.2018)

-

24.07.2019 Решение на ОС-Варна по т.д. № 177/2018  Търговско дело за неизпълнение на договор. Ищецът е ДаллБогг. Ответникът - софтуерна фирма. Искът на ДаллБогг е отхвърлен. В хода на делото са установени престъпни обстоятелства, които хвърлят светлина върху механизма на издаването на стотици съмнителни полици ГОА, една от които е на "мое" име, по-точно на името на Рената от Росеново с моето ЕГН (аз съм Ренета от Варна). Съдът не е уведомил прокуратурата. И аз няма да я уведомя.

-

Определение от 04.08.2022 по т. д. № 1971/2021 г на ВКС

Резюме. И през  2022 г. Даллбогг продължава с делата си. Налага се ВКС да му обяснява постановките на ТР № 1 от 07.03.2019 на ОСТК.

"Стъпвайки на задължителните постановки, обективирани в ТР № 1/07.03.2019 г. по т. д. № 1/2018 г. на ОСТК на ВКС, както и на практика на СЕС, намерила израз в решение по дело С-287/2016 г., съставът на Апелативен съд София е отрекъл основателността на твърдението за изначална абсолютна недействителност на договорите, по които „Акционерно дружество ДаллБогг:Живот и Здраве" АД е обезщетило увредени от ПТП лица. Разяснил е в кои случаи е налице сключване на договор при липса на съгласие, а именно - когато не е направено валидно волеизявление и когато някое от насрещните изявления по договора е дадено без намерение за обвързване. Посочил е, че формалната липса на подпис [] не може да доведе до нищожност поради характеристиката му на абсолютна търговска сделка и регламентираното в чл. 293 ал. 3 и ал. 4 ТЗ правило. В приложение на сочените разпоредби решаващият състав е отчел, че по всяка от застрахователните полици /включително с автор А. В., за която в хода на първоинстанционното производство са били събрани доказателства, че в действителност не е положила подпис/ е налице изпълнение и от двете страни по договора. Отрекъл е наличието на нищожност и поради декларирани неверни данни относно самоличността на лицата по чл. 477, ал. 2 КЗ, тъй като такова основание за нищожност по чл. 26, ал. 2, предл. II ЗЗД липсва, а от друга страна, застрахователят не може валидно да противопоставя такова твърдение с цел да се освободи от задължение за плащане на обезщетение. В хипотезата на сключен застрахователен договор поради липса на представителна власт съдът се е позовал на разрешението, дадено в т. 2 от ТР № 5/12.12.2016 г. по т. д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС, според което този порок не води до начална и абсолютна недействителност, на която може да се позове всеки, а това може да стори само мнимо представляваният.

[Даллбогг] не е заявил фактически твърдения нито в отговора, нито в представеното Приложение № 2 към него защо счита всеки един от тях за нищожен, а се е позовал на постановени в негова полза съдебни решения, установяващи тази нищожност.

[Даллбогг] е изложил общи съждения относно наличието на нищожност поради липса на съгласие, резултат от липса на представителна власт, застрахователен интерес за сключване на договора и липса на изявление на сочените в полиците застраховащи. В тази връзка е необходимо да бъде отбелязано, че решенията, на които се позовава ответникът, не обвързват  [Гаранционния фонд] със сила на пресъдено нещо, [т.к. ГФ не е участвал в делата]"

-

Начало на блога

 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1371

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.