Какъв е този блог?

| No Comments | No TrackBacks

Tози блог е посветен на една имотна измама от началото на 2013 г., от която пострада майка ми, покойница от 2017. Прокуратурата е сезирана през юни 2013. През декември с.г. е образувано ДП 2924/2013 по преписка 3624/2013 на РП-Плевен. Срокът за разследване е удължаван многократно - последно до 07.04.2020 г. По съвместителство са публикувани и материали за още една измама - застрахователна, която няма връзка с имотната в Плевен. Застрахователната измама се разследва от 2017 г. в РП-Варна по преписка 14049/2017 с последно удължен срок до 20.02.2020 г.

-

Посл. актуализация - по имотната измама: 13.02.2020, по застрахователната: 16.12.2019

-

НОВИНИ по делото за нашата имотна измама (от юни 2013 г. до февр. 2020) Последната новина засега е, че по наказателното производство предстои привличане на трима обвиняеми (то все още е на етап досъдебно), а по гр. дело спечелихме на две инстанции - РС-Плевен и ОС-Плевен, отговорихме на КЖ и сега очакваме становището на ВКС по делото (бел. блогър, 13.02.2020)

КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА НАШИЯ СЛУЧАЙ НА ИМОТНА ИЗМАМА

            Как е станала измамата? През 2013г. измамник от София прилъгва възрастна жена от Варна (майка ми, покойница от 15.03.2017) да му подпише пълномощно с празни редове и прави нескопосна заверка в с. Гороцвет, Разградско  - без заверка на съдържанието и само в един екземпляр. След това братовчед му, който се познава с кмета, дописва на ръка текста за заверка на съдържанието, като си съчинява цялата номерация - рег. номер, том и акт (има съмнения, че е фалшифицирал и подписа на кмета). С така оформеното пълномощно измамникът се снабдява с неподписани "преписи" от невписани решения на поземлена комисия и намира разсеян нотариус да изповяда две сделки с нередовните документи (3 дка гора + 50 дка ниви, за които майка ми има нотариални актове). Първо са продадени 3-те дка на гора на земевладелец (в нотар. акт пише, че са "земеделска земя"!), а 4 дни по-късно - и  50-те дка ниви. Купувачката на нивите е майката на измамника. Същата година тя ги продава на друг, а той - на трети. След образуването на ДП в РП-Плевен, продажбите тръгват в обратен ред - третият купувач продава нивите на втория, вторият - на майката на измамника и само след седмица тя отново ги продава. Така година след измамата земите ни стават собственост на Ивайло Бировски, известен като Иво Бокса, дясна ръка на Куката. Бандата на Куката и Бокса се занимава с рекет и имотни измами. Разбита е в края на април 2017 при зрелищна акция на ГДБОП и Спец. прокуратура. Две седмици по-късно медиите разпространяват видеозапис, на който окръжен прокурор Димитър Захариев от Плевен крачи заедно с бандитите. В началото на юни 2017 окръжният прокурор е арестуван и му е повдигнато обвинение. Разследването по нашия случай все още не е приключило, седма година вече - вж. материала от юни 2017 "Става ясно защо боксува разследването по нашия случай" . Междувременно ние се снабдихме с копия от цялата документация по двете нотар. дела от архива на нотариуса, както и от архива на кметството, и си проведохме собствено разследване. Публикуваните в този блог документи, с които е извършена измамата са изпратени на прокуратурата в помощ на разследването и захвърлени в кошчето за боклук, образно казано.  

           Какво да направим, ако узнаем, че сме жертва на имотна измама? Ние, например, научихме случайно от анонимно телефонно обаждане. Първата ми реакция беше "Глупости! Това сигурно е някаква тел. измама!" На другия ден отидохме на нотариус и проверихме в Имотния регистър. Оказа се вярно. Оттам - на адвокат. После на друг и т.н. Някъде към десетия консулт ни казаха, че първо трябва да поискаме копия от документацията от архива на нотариуса. Има една Наредба №32 за архивите на нотариусите. Много малко хора знаят за нея. Даже и адвокатите не я знаят. Един викаше, че само по съдебен ред можем да изискаме копия от цялата документация по сделките (две в нашия случай). Друг - че архивът е неприкосновен. Самият архив наистина е неприкосновен, но копия може да получи всяка страна по сделката или неин пълномощник. Като получихме копията и ги показахме на адвоката, той се хвана за главата - нямаше нито един редовен документ. Свързахме се с издателите на документите. Оказа се, че всичко е автентично (няма подправени или манипулирани документи). Просто самите длъжностни лица са допускали маса грешки, в т.ч. и нотариусът. Така се случи, че чак в края на 2016 г. от РП-Плевен се сдобихме с копие от пълномощното, уж иззето от архива на кметството и с копие от регистъра за заверки в кметството. Преди това бяхме научили, че за сделка с пълномощник трябват 2 бр. пълномощни - едното се прилага към нот. дело в архива на нотариуса, който изповядва сделката, а другото остава в архива на нотариуса, който е заверил двата бр. пълномощно с по два щемпела - за подпис и съдържание (кмета, в нашия случай). Заверките се извеждат в регистъра с поредни номера. Оттам излезе и последният щрих на картинката - фалшифициран подпис на майка ми и липсващо извеждане на заверката на съдържанието в кметския регистър. Ние отдавна сме се обърнали към прокуратурата, още през 2013 г. Предоставили сме всички документи - и оригиналните, до които измамникът не е успял да се добере, и тези, с които е извършена измамата. На всеки документ е отбелязано къде какво не е наред. Образувано е досъдебно производство в прокуратурата. Съдът вече се произнесе, че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." Това беше през февр.-март 2016. Оттогава очакваме да повдигнат обвинение. Но нещо се бавят. От втория опит за прекратяване -  през лятото на 2015 -  изминаха повече от 4 години - вж правно-неграмотното постановление за прекратяване от 24.07.2015 г. (с мои бележки), отменено от РС-Плевен на 01.02.2016 и от ОС-Плевен на 01.03.2016 - вж убийствената критика на Съда по адрес на прокурора и разследването.

           В средата на март 2018 започнахме и  гражданско дело по чл. 108 ЗС. Във връзка с обезпечаването на доказателства за него, на 02.04.2018 посетихме кметство Гороцвет със съдебно удостоверение и сегашният кмет ни издаде удостоверение, че там никога не се е водила книга за съхраняване на втори екземпляр от документи със заверено съдържание. Разследващите сигурно отдавна знаят това. Научили са го още на 12.09.2013 г., когато служител на МВР е посетил кметството. Вместо да използват този факт за разкриване на престъплението, разследващите решават да мълчат. Някой подсказва на измамниците да изработят още едно пълномощно и кметът го донася на разследващите - с фалшифициран подпис на майка ми. Те го прибират ("приобщават", както казват), без да назначат експертиза, и отново решават да мълчат.  Това тяхно мълчание е  сериозен проблем. Иначе случаят е съвсем елементарен. В хода на гражданското дело се  установи също така, че през 2013 г. в кметството е бил воден двоен регистър на заверките - два месеца януари, два - февруари и т.н. Няма да публикувам двойния регистър, т.к. съдържа лични данни. Разследващите сигурно отдавна знаят и за него. Ако бяха кадърни и независими, досега отдавна да са внесли ОА.

       Кой е главният виновник за осъществяването на измамата? В нашия случай - нотариусът от Плевен. Действал е като пълен профан. Пълното му име е Иван Асенов Иванов, нотариус рег. №007 за района на РС-Плевен. Аз си го наричам галено Иванчо Глупака, задето изтъпани невежеството си и по телевизията чак.         

            Как се работи по такъв случай? Отговорът е даден в книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами" на стр. 220-221: Процесуални въпроси на имотната измама. Не е сложно. Трябва само да се разгледат няколко документа от архива на нотариуса, изповядал сделките, и от архива на кмета, заверил пълномощното. Работа за два дена, макс. за две седмици. Срокът по НПК е два месеца. При последния засега съдебен контрол - в началото на 2016 г.,  съдът се произнесе, че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Обаче в РП-Плевен още се ослушват. Все пак, в интерес на истината,  два пъти даваха справки по гражданското ни дело, че предстои повдигане на обвинение, което е голям напредък за нашенските мудни органи.

          Защо прокурорите не работят, както трябва? Според мен, причините са няколко: недостатъчен опит в разследването на имотни измами, непознаване на ГПК (не знаят как се заверява пълномощно за продажба на имот, нито как се провежда нотариално производство, не знаят дори какво означава валиден документ за собственост!), колегиалност към нотариусите, презрение към гражданите и особено към пострадалите от престъпление. Много им пречи  професионалното високомерие, по думите на гл. пр. Цацаров. Те не признават, като сгрешат. Докачливи са. И мързеливи. Заради "прекрасните" им качества може да си загубим имотите.

-

Валя Ахчиева за нашия случай - "Открито", БНТ 1, 21.07.2016  - с изваден текст и мои коментари.

-

Документите, с които е извършена имотната измама - няма нито един рeдовен.

-

Мълчанието на прокурорите - списък на писма, изпратени от пострадалата и близките й до прокуратурата в помощ на разследването по досъдебно производство №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен и оставени без отговор.

-


Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама  Последният засега съдебен контрол - в началото на 2016 г. - беше убийствено критичен. Оттогава прокуратурата е в ступор вече четвърта година (бел. блогър, 27.07.2019).

-

 Блогът се води от мен, дъщерята на пострадалата - Ренета (Рени) Тодорова Стоянова. Аз съм заклет преводач с английски език. Моят личен блог е посветен на неуредиците в преводаческия бранш. Преди да завърша английска филология, 25 години бях мед. сестра, последните 16 - в Центъра по хемодиализа към Университетска болница - Варна. Автор съм на книгата "Хроника на едно предизвестено напускане - хемодиализен роман", 2003 г., в която се разказва как бях принудена да напусна любимата си работа след подаване на сигнал за опасност от заразяване с хепатит на чужденци в нашия хемодиализен център. Не съм борец срещу неправдите. Нещата просто така се завъртяха, че приличам на такъв. Обичам природата,  градинарството и билкарството.   

-

Ренета (Рени) Стоянова, Варна, преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама

моб. тел. 0888 60 90 72

email: rennie@softisbg.com

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Статии и предавания за имотни измами - информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

през юни 2019

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е изпратено на 01.04.2016 г. от е-пощата на майка ми (83-годишна, пострадала от имотна измама) до ВСС, Прокуратурата (РП и ОП Плевен, ВТАП и ВКП София), Главен прокурор, РС и ОС Плевен, Нотариална камара. Писмото е препратено също така и до Представителство на ЕК в София, Омбудсман, Министерство на правосъдието, медии.

 
Уважаеми дами и господа,

Бих искала да изкажа дълбоката си благодарност на българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи за бързите и адекватни действия по случая с имотната измама, на която станах жертва през 2013 г., когато около 3 дка горска и около 50 дка земеделска земя, моя собственост по силата на нотариални актове на мое име, са били "продадени" в кантората на нотариус Иванов №007 гр. Плевен на основание невписани предходни документи за моята собственост на името на наследодателя ми. Съдът, прокуратурата и разследващите органи извършиха обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. В законоустановения срок от два месеца след подаване на сигнала беше повдигнато обвинение срещу г-н нотариуса по чл. 311, ал. 1 от НК, съдът издаде осъдителна присъда,  Нотариалната камара образува дисциплинарно производство, Прокурорът предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта, постановени от г-н Иванов №007 в нарушение на закона. В резултат земята ми отдавна вече е върната в мое законно владение, без да е била препродадена нито веднъж и без да загубя нито лев от рентата.

Бих искала наистина да благодаря българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи. Много бих искала. Но не мога.

Честит 1-ви април, дами и господа от Районна и Окръжна прокуратура гр. Плевен, от Апелативна прокуратура гр. В. Търново, от Върховна касационна прокуратура гр. София, от Районен и Окръжен съд гр. Плевен, от ОДМВР-Плевен, от Нотариалната камара - гр. София, от Инспектората на Министерство на правосъдието и всички други мили дами и господа, които близо три години вече прикриват - волно или неволно - престъплението на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен, извършено на 14 и 18 март 2013 г. 

С уважение,
Йорданка Д. Найденова, 83 г., гр. Варна
(съставено от дъщерята на пострадалата 83-годишна жена, Ренета Стоянова, която води и блога на майка си - dannie's blog)
моб. тел. за връзка 0888 60 90 72
е-поща за връзка: rennie@softisbg.com


Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата: http://softisbg.com/dannies_blog/2016/03/-007.html

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

ОБЖАЛВАНЕТО В PDF

 

 

ДО: ВКП - СОФИЯ

                                                         КОПИЕ ДО: ГЛ.ПРОКУРОР

20.04.2016 г.

гр. Варна

Пр. № 179/2015 г., ВКП

Отн.: Обжалване на постановление на прокурор от ВТАП

ПОЧИТАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРОКУРОР ОТ ВКП,

Обжалвам постановление на апелативен прокурор от В. Търново (приложено), с което е потвърдил постановление на окръжен от Плевен, с което окръжният е потвърдил постановление на районен от Плевен, с което районният е отказал да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК1 за отмяна на два нотариални акта от 2013 г. на нотариус Иванов №007. Районният, окръжният, а сега и апелативният прокурор са подминали с мълчание (не са сметнали за важно?) обстоятелството, че нотариус Иванов №007 е издал въпросните два нотариални акта на основание невписани предходни (неактуални) документи за собственост от 1994 и 2000 г. (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК2). Липсва произнасяне и по обстоятелството, че продавачът не се е легитимирал с последните си документи за собственост - нотариални актове от 1999 г. и 2006 г., вписани в Службата по вписванията гр. Плевен.

Очаквам Вашето компетентно произнасяне по горепосочените премълчани обстоятелства, тъй като именно обстоятелствата, по които досега не се е произнесъл нито един прокурор, са най-важните, заради които се иска отмяна по чл. 537, ал. 3 от ГПК на двата нотариални акта за покупко-продажба, съставени от Плевенския нотариус Иванов №007 на 14-ти и 18-ти март 2013 г.

Благодаря предварително.

С ПОЧИТАНИЕ КЪМ ВИСОКООТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН **********, дъщеря на Йорданка Д. Найденова, 83 г.

гр. Варна 9010, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Предпочитан начин за кореспонденция - по е-поща

Е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛАГАМ обжалваното постановлениe на прокурора от ВТАП, „За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори" (информативен материал, изготвен от мен на 11.09.2015 г. след множество консултации с юристи) и статия от нотариус за задълженията на нотариуса, публикувана на 17.12.2015 г. в печата.

1 Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

2Чл. 586, ал. 4 от ГПК: Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 50 дка земеделска територия. Изпратено е на 23.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 23.06.2015 г. до Инспектората на МП.

СИГНАЛЪТ В PDF


ДО: Г-ЖА ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА, ИНСПЕКТОРАТ НА МП - СОФИЯ
Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен


От: РЕНЕТА СТОЯНОВА, дъщеря на Йорданка Найденова, пострадала от имотна измама с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иван Иванов №007


Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №61 от 18.03.2013 г. (приложени доказателства)


23.06.2015 г.

гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      След като на 11.06.2015 г. Ви изпратих за компетентно становище няколко копия от документи по нотариално дело №58 от 14.03.2013 г., сега Ви изпращам още няколко копия от документи - този път от нотариално дело №61, образувано на 18.03.2013 г. (приложени) с молба да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП. Отново Ви уверявам, че не искам да налагате дисциплинарно наказание на г-н нотариус Иванов, а просто да бъдете така добри да обърнете внимание на посочените моменти от нотариалната сделка от 18.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на възникналия имотен проблем (имотна измама) с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иванов 007.


	НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г.:

I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" (приложен), в който:

1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.

2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК, а този препис е имитация!

3. С променен състав на комисията, постановила Решението за възстановяване правото на собственост. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, ми обясни, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Съгласна съм, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.

5. С променени имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. А не го е установил, защото е забравил да изпълни разпоредбата на чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

6. Без дата на заверката на „преписа"

7. Без печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи").

II. Уверявате ме, че г-н нотариус Иванов бил сравнил преписите с оригиналните документи за собственост, след което бил върнал оригиналите. Не ги е сравнявал. Може да е сънувал, че ги сравнява. Аз ги сравних и Ви изпращам резултата в табличен вид, както и приложени копия лично да се уверите. Освен това при покупко-продажба не се прави сравнение и не се връща оригиналният документ на приносителя, а се прилагат оригиналните документи или заверени преписи от тях (но истински заверени, а не като гореописания!)

Сравнителна таблица между оригиналното решение №7000/1994 (приложено) и "преписа" му, направен на неизвестна дата (предполага се през 2013 г., съдейки от имената на "членовете" и на "заверителя" (приложен)

Издател: Поземлена комисия

Издател: ОС "Земеделие"

Членове на комисията:

Председател: Бистра Янкова Мацева

Секретар: Пепа Василева Герашка

Членове: Гина Дерманска, Живка Петрова и Галина Стоянова

Членове на комисията:

Началник: Диана Антонова Якимова

Главен експерт: инж. Малинка Гецова (експерт по издаване на скици с невярно съдържание, заб. моя, Р.С.)

Членове: инж. Ваня Георгиева, Цветелина Дамянова и Здравка Стефанова

Имена на съседи и номера на имоти - множество различия (не ми се изброяват, виждат се в приложенията, заб. моя, Р.С.)

Площ на нива №213001: 43,801 дка

Площ на нива №213001: 43,800 дка (и сгрешена площ, сякаш е малко всичко останало!)

Подписи: пет подписа и печат на ПК

Подписи: няма, няма и печат на ПК

Печат "Решението е влязло в законна сила. Дата 13.10.1999 г. Подпис, печат на ПК"

Няма печат, че решението е влязло в сила

Заб. моя, Р.С. Приложеното оригинално решение носи и нотариална заверка за верността на преписа, снет от оригинала на 20.12.1999 г. - датата на съставяне на нотариалния акт, към който е приложен самият оригинал на решението.

Заключение: Нотариус Иванов №007 не е сравнявал преписите с оригинала.

III. НОТАРИАЛНИЯТ АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 за тези земеделски земи (приложен):

1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за преправката. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).

2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване".
3. Двете големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че майка ми съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите й ясно се проследява коя нива къде се е намирала.
4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.
5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е заверката на подписа на майка ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали подписалата се е присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като наш адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.
6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че майка ми се легитимира с нотариален акт на свое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на нейно име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП. Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.


С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова (подпис)
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com


ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Препис от Решение №7000/1994 г., неподписан и твърде различен от оригинала
2. Оригинално решение №7000/1994 г. - решението е издадено в два броя с един и същ номер и дата, защото две от нивите са върнати на старите им места (общо около 49 дка), а за другите две е дадена същата площ по плана за земеразделяне (общо около 2 дка). Единия брой: лице на документа и гръб на документа. Другия брой: лице на на документа и гръб на документа
3. Извадка от съдебни решения, постановяващи неистинност, несъществуване в правния мир и т.н. на такива „преписи"
4. Нотариален акт от 18.03.2013, съставен в нарушение на закона: лице и гръб
5. Истински нотариален акт от 1999 г., за който г-н Иванов не разбрал, че съществува
6. Декларация на кмета от 24.04.2013 (лице и гръб) - (правно-неграмотна)
7. Копие от пълномощното на кмета с нечетлив номер на заверката на съдържанието: лице и гръб

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е сигнал за ново обстоятелство по ДП №2924/2013 на РП-Плевен, за който първо съобщих на ОП-Плевен, а оттам ме посъветваха да го изпратя в РП-Плевен за прилагане към образуваното в районната прокуратура през 2013 г. ДП №2924/2013 с наблюдаващ прокурор г-жа Ивета Маркович. Така и направих. Но вместо да бъде приложен към ДП №2924/2013 г., където му е мястото, през декември 2015 сигналът за новото обстоятелство по ДП №2924/2013 се озовал при пр. Фердинандов от РП-Плевен (и друг път се е случвало; деловодството им е пълен хаос). Пр. Фердинандов пък, вместо да го върне на пр. Маркович с думите: "Колега, това е по Вашето ДП, заповядайте!", го изпратил в ОДМВР-Плевен за извършване на проверка. Такива проверки се извършват с цел подпомагане на прокурорите при вземане на трудното решение дали да образуват ДП (досъдебно производство) или да постановят отказ от образуване на такова. Към момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, всеки момент се очаква постановлението на пр. Фердинандов. Според мен, ще постанови отказ с мотива, че вече е образувано ДП по случая - то си е ясно от самото заглавие на сигнала "ново обстоятелство по ДП №2924/2013".

-

Update, 23.11.2016. Пр. Фердинандов постанови отказ, както и очаквах, но по други причини, а "новото обстоятелство" потъна някъде в хаоса на РП-Плевен, както и много други материали преди и след него, изпратени в помощ на рзследването -  вж Пример № 29 и Мълчанието на прокурорите.

----------------------------

СИГНАЛЪТ "Ново обстоятелство по ДП №2924/2013" в PDF

Уважаеми служители от РП-Плевен,

По съвет на ОП-Плевен Ви изпращам информация относно ново обстоятелство по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен. Моля предайте, където е необходимо.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. ВарнаНОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен - оказа се, че има две решения №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия

Пояснение
Оказа се, че зем. служба в Д. Митрополия е издала две решения за един същ имот №551024 (гора от около 3 дка). Едното решение се съхранява в оригинал в архива на майка ми (Приложение 1: стр. 1 и стр. 2), а другото - в архива на ОСЗ гр. Д. Митрополия. От второто е издаван препис два пъти - незаверен през 2012 (Приложение 2: стр. 1 и стр. 2) и заверен през 2013 (Приложение 3: стр. 1 и стр. 2), криво-ляво заверен, де - без дата на заверката. Незаверения ми го изпрати