Кореспонденция с РП-Плевен по пр. №6100/2015, пр. Венцислав Фердинандов

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е една странна преписка, по която през цялото време - около пет месеца, РП-Плевен пазеше пълно мълчание. Образувана е по повод писмо от ВАП от 10.11.2015, с което ВАП изпраща по компетентност до РП-Плевен мои "твърдения за извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007". След самоотвод на няколко прокурора от РП-Плевен, на 09.12.2015 е възложена на пр. Фердинандов от РП-Плевен (информацията е от ВАП, писмо 23.12.2015). От сайта на Прокуратурата научих, че на 29.12.2015 пр. Фердинандов е възложил проверка на ОДМВР-Плевен, сектор "Икономическа полиция". След това следите на сигнала за "извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007" се губят. От ОДМВР ме информираха, че им е възложен друг сигнал. Питах всички прокуратури, дори Главния прокур, но отговор не получих. В началото на март 2016 от 2-ро РУ на полицията в гр. Варна ме потърсиха по телефона и казаха, че трябва да разпитат майка ми по нареждане на ОДМВР-Плевен. Обясних им, че майка ми няма нищо общо с моя сигнал, че е в тежко състояние, на легло. В такъв случай, казаха, аз трябва да се явя и да дам писмени показания вместо нея. Подготвих материали за документното престъпление на нотариуса и на 09.03.2016 отидох в уговорения час. Оказа се, че нареждането не е от разследващия Плевенски полицай Милен Димитров, с когото бях разговаряла по телефона, а от самия шеф на ОДМВР-Плевен. Въпросите бяха към майка ми - продавали ли сте еди-какво си, подписвали ли сте пълномощно и т.н. Казах, че майка ми вече многократно е отговаряла на тези въпроси и че отговорите й са налични в материалите, събрани по време на  близо тригодишното разследване по преписка №3624/13 и ДП №2924/13 с набл. пр. Маркович  (и Маркович, и следователят, с когото работеше, вече са подали самоотвод, считано към днешна дата, 16.06.2016, бел. моя, Р.С.) Обясних какъв е сигналът ми, показах писмото от ВАП от 10.11.2015 и подготвените материали, но ми ги върнаха и не ми разрешиха да кажа нищо по моя сигнал, защото - каза Варненският полицай, - вършим точно, каквото е наредено и нямаме право да се отклоняваме от изпратените въпроси.

На 25.04.2016 Фердинандов се произнесе с постановление за отказ да образува ДП. Написал е нещо подобно на постановлението на пр. Дияна Илиева от 16.01.2015, само че още по-глуповато - не става ясно нито какъв сигнал е получил, нито какво е разследвал. Накрая и той, като колежката си Дияна, е стигнал до извода, че срещу същото лице за същото престъпление има образувано ДП срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК (нали разбирате какво искам да кажа с подчертаните с черен шрифт думи "същото лице" и "неизвестен извършител"?)

 Коментар на постановлението на пр. Фердинандов

(образец на правно неграмотно прокурорско постановление)

---

Кореспонденция с РП-Плевен по пр. №6100/2015

(преди да бъде определен пр. Фердинандов)

23.11.2015 До адм. р-л на РП-Плевен  Молба за ускоряване на разследването, което боксува вече 2,5 години, чрез колективна оставка на всички прокурори от РП-Плевен, както са направили всички съдии от РС-Плевен през 2012, когато  нотариус Иванов №007 е подал тъжба срещу един плевенчанин, че го бил клеветял. (без отговор). Молбата за ускоряване, останала без отговор, може би така и не е стигнала до админ. р-л на РП-Плевен, а е била връчена направо на пр. Фердинандов, след като са го определили за наблюдаващ на 09.12.2015. Той може би се е заловил за думата "ускоряване", без въобще да е чел сигнала ми, по-точно двата ми сигнала, изпратени като приложение към писмото от ВАП. И наистина, от постановлението му не личи да е чел нито единия ми сигнал - от 11.06.2015, за нот. акт от 14.03.2013, нито другия - от 23.06.2015, за нот. акт от 18.03.2013. Сигналите са два, защото има две сделки и съответно два нот. акта с невярно съдържание на един и същ нотариус. Не е изключено от ВАП да не са изпратили приложенията към двата сигнала. Следователно, на Ферди всичко му е било в мъгла. А като са му пробутали по погрешка и сигнала до пр. Маркович от 20.11.2015 "ново обстоятелство по ДП №2924/13", той окончателно е "оплел конците", по израза на журналистите - вж. статията "Прокуратурата оплете конците по дело за убийство" - коментарът под статията е от мен, там аз съм lisana)  Така вече става ясно как се е родила култовата му фраза: "Де факто, г-жа Ренета Стоянова не излага нови обстоятелства, различни от тези обект на разследване по ДП наш № 2924/2013г. а по скоро изявява желание работата по това производство да се ускори и прецизира." 
----------------------------------

Кореспонденция с РП-Плевен по пр. №6100/2015, след като пр. Фердинандов е определен за наблюдаващ прокурор на 09.12.2015

(съдържа само един отговор от прокурора - правно неграмотен, за съжаление, при това груб и презрителен, от дата 25.05.2016, вж по-долу тук)

07.01.2016 Препращам до пр. Фердинандов искането за повдигане на обвинение срещу 007 по чл. 311 от НК, изпратено първо до зам. гл. пр. Пенка Богданова на 06.01.2016 и препратено до всички прокурори, ангажирани със случая - придружаващ имейл и самото писмо

***

11.01.2016 Разговор с ОДМВР-Плевен - записах само моя глас, за да не се оплаче някой, че е записван без разрешение. Казаха, че работят по сигнала "ново обстоятелство по ДП 2924/13"

***

13.01.2016 Препращам до пр. Фердинандов молбата до Гл. пр. от 24.12.2015, с която моля за съдействие да открия къде се намира сигналът ми, актуализирана на 13.01.2016 (добавена е информация за разговора с ОДМВР-Плевен)

***

01.02.2016 До пр. Фердинандов - питане за движението по преписка №6100/2015, уведомявам го за досегашното движение на двата ми сигнала, по които би трябвало да работи той

***

01.02.2016 Фактическата обстановка - изпратено до всички прокуратури по всички преписки: придружаващ имейл и писмо

***

02.02.2016 От деловодството на РП-Плевен - анонимно питат към коя преписка да приложат сигнала за престъпление на нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК - с големи черни букви

02.02.2016 Моят отговор на питането им

***

12.02.2016 Напомням, че очаквам отговор от 01.02.2016 за движението по пр. № 6100/2015

***

14.02.2016 Отново напомням, че очаквам отговор от 01.02.2016 за движението по пр. № 6100/2015. Прилагам и материала  "За отмяната на нотариалните актове (постановени в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013 )"

***

19.02.2016 До пр. Фердинандов - напомняне, че очаквам отговор от 01.02.2016 (тук има линкове към всички писма по препращането на сигнала ми)

***

08.03.2016 Нотариус 007 е можел да предотврати измамата: постинг и оригинал

***

04.04.2016 Поредно напомняне по пр. 6100/15

***

20.04.2016 Поредно напомняне по пр. 6100/15

***

25.04.2016 Постановление на пр. Фердинандов за отказ да образува ДП, получено чак на 12.05.2016 по е-поща под формата на незаверено копие (постановлението е правно неграмотно, вж обясненията в началото на този постинг)

***

11.05.2016 Молба да ми бъде изпратено постановлението от 25.04.2016

***

12.05.2016 Повторно моля да ми бъде изпратено постановлението - същия ден го изпратиха прикачено към имейл от РП-Плевен, оформен неучтиво - без обръщение към гражданина и без име на служител от прокуратурата

***

12.05.2016 Молба да ми бъде изпратено приложението към писмото от 10.11.2015 от ВАП до РП-Плевен

***

25.05.2016 Презрително писмо от пр. Фердинандов - грубо и неграмотно 

Бил технически неграмотен, затова не можел да комуникира по е-поща. Освен това считал, че комуникацията между прокурор и жалбоподател била нередна (да беше ме призовал поне като свидетел!) Накрая намеква, че приложението към писмото от ВАП, т.е. моя сигнал, може да ми бъде дадено само ако се явя на място в Плевен и заплатя за ксерокс услугата (да, бе, ще бия аз 700 км до Плевен и обратно за няколко ксерокопия!)

Междувременно, докато Ферди се прави на ощипана мома, от ВАП ми изпратиха исканото приложение и истината лъсна - постановлението на районния прокурор няма нищо общо с моя сигнал!

Моят сигнал - така, както го получих от ВАП в края на май 2016. Бил е изпратен до РП-Плевен на 10.11.2015 г. (с копие до мен, но без приложението). Приложението към него са точно двете ми писма до Инспектората на МП - от 11.06.2015 и от 23.06.2015, респ. за "изрядните" документи по едната и другата "сделка" с откраднатите през 2013 г. земи на майка ми - около 3 дка гора и над 50 дка ниви, арендувани от дълги години.

Понеже липсват две страници от приложението - 8-ма и 9-та -  публикувам линк към пълния сигнал с линкове към всичките му приложения: от 11.06.2015 (за нот. акт от 14.03.2013) и от 23.06.2015 (за нот. акт от 18.03.2013).

***

20.06.2016 До пр. Фердинандов отн. липса на надлежно уведомяване по чл. 213, ал. 1 от НПК.

Моля да получа постановлението в правно издържан вид - с подпис на прокурора и печат на прокуратурата. 

Приложения към писмото (дадени като линкове в него)

1. Постановлението на пр. Фердинандов във вида, в който ми е изпратено - без подписа му и без печата на прокуратурата, незаверено копие

2. Приложението към писмото от ВАП до РП-Плевен

***

24.06.2016 Постановлението от 25.04.2016 е получено в правно издържан вид - с подпис и печат

Сега въпросът е, дали да го обжалвам или да изчакам ОП-Плевен сами да забележат, че е правно неграмотно и да го отменят служебно. 

--

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/716

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.