13.10.2017 От МП - препращат, молят да потвърдя получаването

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с МП и Инспектората на МП

-

Препращат мое писмо от 06.10.2017. Молят да потвърдя получаването.

-

Subject: FW: 94-Р-159
Date: Fri, 13 Oct 2017 07:02:24 +0000
From: priemna <priemna@justice.government.bg>
To: rennie@softisbg.com <rennie@softisbg.com>Уважаема госпожо Стоянова,

                                                                                                                           

Приложено Ви изпращаме в сканиран вид писмо с рег. № 94-Р-159/12.10.2017 г., по описа на Министерство на правосъдието.

Моля за Вашето потвърждение за получаване на писмото.         

 

 

С Уважение,

                                                                                                                                                                                                                                                        

Христо Захариев

 

Главен  експерт

Дирекция „Канцелария"

Министерство на правосъдието

София, ул.  „Славянска" № 1

e-mail: H_Zahariev@justice.government.bg

web page: www.justice.government.bg

 

 

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с МП и Инспектората на МП

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1354

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.