Кореспонденция

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


 

С ПРОКУРАТУРИ - по 19 преписки (повечето излишни)

С РП-Варна Тук е първият ми сигнал за имотната измама - от 06.06.2013.

С РП-Плевен Тук е най-важната преписка - 3624/2013. Във връзка с нея е образувано ДП 2924/2013, което се влачи вече четвърта година (пиша това през август 2016)

С ОП-Плевен Тук най-важната преписка е 42/2015.

С ОП-Варна - Няма кореспонденция, само е образувана пр. 376/15

С ВТАП 

С Върховна касационна, Върховна административна, Зам. главен прокурор при ВКП и Главен прокурор

Със Специализирана прокуратура

--

СЪС СЪДИЛИЩА

С Районен съд-Плевен

С Окръжен съд-Плевен

--

С ИНСТИТУЦИИ И СЛУЖБИ

С Нотариална камара

С Министерство на правосъдието и Инспектората на МП

С ВСС

С Омбудсман

С Агенция по вписванията-София и Служба по вписванията-Плевен

Със земеделските служби

С горските служби

С Община-Д. Митрополия 

 

-

С НОТАРИУС ИВАНОВ 007 И ДРУГИ ЛИЦА

С нотариус Иванов №007-Плевен

С купувачката на 50-те дка ниви- едно-единствено писмо от 13.04.2015 с копие до кметство Ставерци, до Цвета Палашка (наша роднина, истинската  пълномощничка на майка ми, която изпращаше рентата и подновяваше договорите) и до Христо Бързашки (арендатора), без отговор. Към писмото бях приложила следната обяснителна бележка за всички адресати: "Измамата вече е ясна. Йорданка Найденова има нотариални актове на свое име за всичките си земи в землището на Ставерци, а Станимир, синът на Райна Толева, е "продавал" с преписи от стари решения на ПК на името на Георги Ойнарски. Това е все едно човек да се легитимира с предишната си лична карта. Е, то с личните карти не става, защото като издават нови, прибират старите. Обаче с имотите става, защото като издадат нов документ за собственост, старият остава. Остава, но не важи при продажба! По случая се води досъдебно производство в Плевен от 20.12.2013г. Прокуратурата си има свои начини на работа и не става бързо, но ще стане."

С купувача на 3-те дка гора - едно-единствено писмо от 20.04.2015, без отговор.

06.01.2015 До Христо Бързашки, председател на зем. кооп. "Златен клас"- с. Ставерци, Плевенско с копие до кмета на с. Ставерци, без отговор. На 26.02.2015 изпратено напомняне до Бързашки, без отговор.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/691

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.