Новини по делото за нашата имотна измама (от юни 2013 до март 2023)

Начало на блога

Този материал е част от Информативни материали

Последна актуализация: 25.03.2023 г.

-

Резюме. Новините са предимно за наказателното производство, което се води мудно и непрофесионално в РП-Плевен от далечната 2013 г. Към настоящия момент, март 2023, все още е на етап досъдебно срещу неизвестен извършител. Според прокурорите, нашият случай е с мноого голяма фактическа и правна сложност, а според мен, те просто не знаят как се разследва документна имотна измама - вж краткия материал Процесуални въпроси на имотната измама (извадка от книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами", 2013, стр. 220-221) Добрата новина е, че гражданското ни дело благополучно мина на три инстанции само за две години - 2018-2020.  Гражданският съд установи, че пълномощното е нередовно от външна страна, т.е. че плевенският нотариус Иванов 007 не си е свършил работата.

-

Новини 06.06.2013-29.10.2014 Подавам сигнал за имотна измама. След 6-месечна предварителна проверка е образувано досъдебно производство (ДП). Разпит на майка ми на 17.01.2014. Очна ставка на 13.06.2014. Предявяване на материалите по разследването на 13.10.2014.

-
Новини 30.10.2014-02.12.2014
Първо прекратяване. Обжалване. Отмяна от съда.

-
Новини 03.12.2014 - 23.07.2015
Прокурорът продължава да се върти като муха без глава до следващото прекратяване на 24.07.2015.

-

Новини 24.07.2015-01.03.2016 Второ прекратяване. Още 7-8 месеца бездействие. Накрая Съдът отменя постановлението. И не просто го отменя, а направо посича прокурорката. Обидена, тя подава самоотвод.

-

Новини март-дек. 2016 Зашеметена от съда, прокуратурата изпада в ступор. Период без нито едно процесуално-следствено действие. Води се ялова кореспонденция с мл. пр. Цонка Кичева., която пое нашия случай след самоотвода на пр. Ивета Маркович. На 27.12.2016 майка ми подава жалба срещу Маркович до админ. р-л на РП-Плевен.  

-

Новини януари-март 2017 Прокуратурата още не може да излезе от ступора - вече цяла година. Води се ялова кореспонденция на тема спряно ли е ДП-то или не е спряно. На 27.02.2017 получаваме малоумно постановление за спиране от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017. Майка ми (пострадалата възрастна жена от Варна, за която Валя Ахчиева направи предаване) почина на 15.03.2017. Жалбата срещу Маркович е хвърлена в кошчето за боклук, образно казано. Админ. р-л на РП-Плевен се фука, че в РП-Плевен "по никакъв начин не се толерира бездействието".

-

Новини април 2017 Спряното с малоумно постановление ДП е възобновено с друго постановление, също малоумно, но второто поне е изведено същия ден, което все пак си е напредък. Пак се води ялова кореспонденция. Изразявам притеснението си от прекалено дългия срок на разследване, който съгл. НПК "в изключителни случаи може да бъде удължаван от админ. р-л на по-горестоящата прокуратура" (чл. 234, ал. 3 НПК). В нашия случай няма нищо изключително, а срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ. От ВКП твърдят, че разследването се води ритмично и не се установяват данни за допуснато бездействие.

-

Новини май 2017 Туткането продължава. Към края на месеца става ясно защо боксува разследването по нашия случай

-

Новини юни 2017 Срокът на досъдебното производство по нашето "мегадело" отново е удължен и сега е до 07.10.2017.

-

Новини юли 2017 Набл. прокурор е в отпуска. Пълно затишие. На 13.07.2017 изпращам до Гл. прокурор сигнал за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен. 

-

Новини август 2017 Изпращам  бележки по кметското пълномощно на РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП, ВКП, СП и ИВСС. Повечето дори не връщат обратната разписка. Пълно мъртвило. Към края на месеца започнах да разпращам и материала "Документите, с които е извършена имотната измама"  

-

Новини септ. 2017 Продължавам с разпращане на материала Документите, с които е извършена имотната измама и с молби за проверка, защо не се изпълняват указанията на съда - 19-ти месец вече. Отникъде няма реакция. Към края на месеца вече съм наясно, че прокуратурата активно работи срещу разкриването на имотната измама, от която пострада майка ми през 2013. Отдавна трябваше да се досетя, но все се надявах на позитивна промяна. Дори и сега се надявам, колкото и да безнадеждно да изглежда всичко.

-

Новини окт. 2017- Месецът започва с обажданe от ДАНС до мен (!), което много прилича на тел. измама. Следва малко ялова кореспонденция и поредно удължаване с още 4 месеца. От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

 

-

Новини ноември 2017 - плевенска психиатърка се изгаври с паметта на майка ми. Тормозът със застрахователната измама продължава (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини декември 2017  -  На 21.12.2017 по телефона набл. прокурор обеща, че ще има обвинение. Тормозът със застрахователната измама продължава трети месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини януари 2018 - Подготвям се за гражд. дело, очаквам съдействие от прокуратурата. Мълчат. Наблюдаващият ни районен прокурор е награден с повишаване в ранг апелативен.Тормозът със застрахователната измама продължава 4-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини февруари 2018 - Срокът на ДП-то е удължен до 07.04.2018. Мълчанието в РП-Плевен продължава. Получавам две много хубави постановления на СРП, в които двама различни прокурори дават единодушно становище, че в досъдебното производство за нашата имотна измама в РП-Плевен са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК.Тормозът със застрахователната измама продължава 5-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини март 2018 Започвам гражданското дело. Изпращам напомнящо писмо до Главния прокурор за сигнала ми до него от 13.07.2017, като прилагам двете много хубави постановления на СРП от февруари 2018 и най-учтиво моля за авторитетното му съдействие, ако не чак за търсене на наказателна отговорност от прокурорите и следователите по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен, то поне за получаване на отговор на два съвсем конкретни въпроса, които му бях задала още на 13.07.2017: 1) защо в РП-Плевен пета година не е извършена граф. експертиза на подписа на пострадалата  и 2) защо в РП-Плевен пета година не е установено от какви "документи" Плевенският нотариус се е уверил, че продавачката (пострадалата) е собственик на отнетите с измама имоти. Тормозът със застрахователната измама продължава 6-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини април 2018  Исковата молба по гражданското дело в РС-Плевен е вписана и е наложена възбрана върху спорните имоти. Един от адвокатите ми печели наградата "Юрист на годината 2017" От ВКП ме уведомяват, че са установени дисциплинарни нарушения по ДП-то за имотната измама със земите на майка ми в плевенско. ДП-то е удължено до 07.06.2018. Тормозът със застрахователната измама продължава 7-ми месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини май-юни 2018 Нищо друго, освен че на 05.06.2018 за пореден път е поискано удължаване и на следващия ден прокурорът уведомява следователя, че срокът вече е удължен. Много са експедитивни при удължаванията. Иначе - умряла работа. Тормозът със застрахователната измама продължава вече 9-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

 -

Новини юли 2018 На 31.07.2018 от ОП-Плевен изпращат писмо до РП-Плевен и ВТАП с копие до мен. Споменават се някакви указания от ВКП и се указва приключване на разследването. Отправя се молба в 7-дневен срок РП-Плевен да уведоми ОП-Плевен. Вече нищо не се говори за неизпълнените указания на Съда от началото на 2016 г. ОП-Плевен като че ли е забравила, че РП-Плевен многократно не е изпълнявала указанията ѝ и не е спазвала поставените ѝ срокове. Тормозът със застрахователната измама продължава вече 10-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини август 2018. В пресата се появяват съобщения за връзка между групировките на Митьо Очите и Камен Куката. Това е интересно, защото откраднатите ни земи се намират във владение на Иво Бокса - "дясната ръка" на Куката. Наблюдаващият ни районен прокурор е наказан с "обръщане на внимание". Тормозът със застрахователната измама продължава вече 11-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини септември 2018 - абсолютно нищо по имотната измама. По застрахователната - исковете срещу мен са оттеглени, потвърдено с окончателен акт от 18.09.2018, след почти цяла година тормоз, че съм била съм регистрирала и застраховала огромен брой коли на свое име и тем под. измишльотини. Аз нямам кола и не съм шофьор.

-
Новини октомври 2018 - моля за проверка. 
-

Новини ноември 2018  На 14.11.2018 ОП-Плевен иска справка от РП-Плевен в 3-дневен срок

-

Новини декември 2018 Набл. прокурор ме уведомява, че предстои привличане на обвиняеми. Окр. пр. Антонова уточнява, че дългоочакваното събитие ще се случи в срока до 07.02.2019 г. (още не се е случило, бел. моя, 15.08.2020)

-

Новини януари-март 2019. Печелим гражданското дело на 1-ва инстанция - Решение от 18.02.2019 по гр.д. 1718/2018. Районният съд прогласи нищожност на упълномощаването, след като разгледа в оригинал книгата-регистър за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско (една полупразна тетрадка с неномерирани листи) и констатира, че в регистъра липсва изписаният върху самото пълномощно „рег. № 2-А" за заверка на съдържанието, а наличните заверки на името на майка ми с номера 2, 3, 4 и 5 фигурират и като номера за заверка на подписите на други лица през м. януари същата 2013 г., като на отделна страница в регистъра със заверки само за м. февруари 2013 г. няма нито една заверка на името на майка ми, а уж пълномощното и декларациите са от 12.02.2013 г.
       Особеностите на кметското удостоверяване са известни на прокуратурата още от 2013 г., но все още се въздържат от произнасяне по тях, а може и да не разбират какво означават. На 07.02.2019 срокът на ДП-то е удължен до 07.04.2019. В началото на март случайно научих, че през август 2018 набл. прокурор е бил наказан с "обръщане на внимание за неоправдано забавяне на производството", а няколко месеца преди това са го повишили в ранг "апелативен прокурор" - вж новините за януари и август. Ако го бяха понижили, може би щеше да има ефект, но с това "обръщане на внимание" ефектът явно е нулев.

-

Новини април-август 2019 На 09.04.2019 срокът на ДП-то е удължен до 07.06.2019, а от 03.06.2019 - до 07.08.2019. Печелим гражданското дело и на 2-ра инстанция - Решение от 26.07.2019 на ОС-Плевен по в.гр.д. 330/2019. На 12.08.2019 г. ДП-то е удължено до 07.10.2019.

-

Новини септ 2019-юни 2020 Срокът на ДП-то се удължава многократно, последно до 07.08.2020. Печелим гражданското дело окончателно.

-

Новини юли 2020-дек. 2020  Мъча се да събудя прокуратурата, която прекара още две години в бездействие по време на гражданското ни дело (2018-2020). Може би е очаквала да го загубим, след което да прекрати досъдебното. Срокът е удължен от 07.08. 2020 до 07.10.2020 и после от 07.10.2020 до 07.12.20202.

-

Новини ян. 2021-март 2021 На 06.01.2021 от ОП-Плевен отговарят, че нищо не могат да направят по въпроса за мълчанието и бездействието на набл. прокурор. По информация от ЦИС на ПРБ, преписката се решава от 18.01.2021, от 27.01.2021 и от 16.02.2021. Липсва информация за удължаване на срока, който изтече на 07.02.2021. 

-

Новини апр. 2021-дек. 2021 Няколко удължавания - последно до 07.02.2022. Докато седя и чакам прокуратурата да се размърда, стигам до логичното заключение, че още през 2013/14 разследващите са разполагали с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу няколко лица. Попадам на супер решението на Военно-апелативен съд - София от 22.07.2020 по ВНОХД № 7/2020 

-

Новини ян.-дек 2022   На 11.02.2022 срокът е удължен до 07.04.2022. На 14.04 - до 07.06.2022, на 27.06 - до 07.08.2022, на 11.08. - до 07.10.2022, на 16.08.2022 е издадено някакво постановление - неизвестно какво (не ми е изпратено), на 25.10.2022 срокът е удължен до 07.12.2022. На 20.12.2022 срокът е удължен до 07.02.2023

-

Новини ян.-март 2023  На 10.01.2023 се появи съобщение за писмо без адресат относно някаква дейност по администриране за натовареност. На 12.02.2023 пак се появи същото съобщение - "дейност по администриране за натовареност". На 13.03.2023 е изпратено някакво писмо до Следствен отдел към ОП-Плевен. На 14.03.2023 е получен отказ да се удължи срокът на досъдебното производство. На 23.03.2023 пак се появи съобщението - "дейност по администриране за натовареност".

-

Хронология на разследването по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
24.04.2016 Нов набл. прокурор (втори) 
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив, след като е издействал удължаване с още 4 месеца
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети). ДП-то е спряно. Постановлението за спиране е изведено чак на 20.02.2017
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено по чл. 245, ал. 2 НПК със срок до 07.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10.2017

10.10.2017 Срокът е удължен със 123 дни, считано от 07.10.2017

09.02.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.04.2018. В РП-Плевен цари гробна тишина.

10.04.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.06.2018.

05.06.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.08.2018

09.08.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.10.2018

На 31.08.2018 са дадени указания на следователя. Съобщението стои  на сайта на ПРБ до 08.10.2018.

Следващите дни преписката многократно се разпределя за решаване: от 08.10.201809.10.2018, 11.10.2018, 18.10.2018, 23.10.2018 и 30.10.2018, без да се появи съобщение за удължаване на срока. На 14.11.2018 се обадих до деловодството и оттам ми казаха, че срокът е удължен до 7 декември 2018.

На 08.12.2018 е поискане удължаване и на 10.12.2018 - получено, до 07.02.2019.

На 07.02.2019 срокът е удължен до 07.04.2019.

На 09.04.2019 срокът е удължен до 07.06.2019.

На 03.06.2019 срокът е удължен до 07.08.2019.

На 12.08.2019 срокът е удължен до 07.10.2019.

На 10.10.2019 срокът е удължен до 07.12.2019.

На 17.12.2019 срокът е удължен до 07.02.2020.

На 12.02.2020 срокът е удължен до 07.04.2020.

На 12.04.2020 срокът е удължен до 07.06.2020. 

На 15.06.2020 срокът е удължен до 07.08.2020

На 18.08.2020 срокът е удължен до 07.10.2020

На 13.10.2020 срокът е удължен до 07.12.2020

На 15.12.2020 срокът е удължен до 07.02.2021

И февр.-апр. също е удължен, но в ЦИС нямаше информация, така че не знам на каква дата

На 19.04.2021 срокът е удължен до 07.06.2021

На 14.06.2021 срокът е удължен до 07.08.2021

От 14.06.2021 досега, 16.09.2021, няма информация за удължаване, но има информация, че преписката е при прокурор за решаване с многократно променяна дата без никакви ПСД: за решаване от 20.07.2021за решаване от 23.07.2021за решаване от 24.08.2021за решаване от 25.08.2021, за решаване от 08.09.2021. Явно чакат да изтече наказателната давност. А още през 2013 са разполагали с всички доказателства за извършената имотна измама - вж новините от апр. до дек. 2021.

12.10.2021. Срокът до 07.10.2021 изтече, без да се появи информация, че е искано и получено удължаване. Предполага се, че е било получено. Сега за пореден път няма информация за удължаване. Да се надяваме, че ще се появи.

04.11.2021. Срокът е удължен, предполага се - до 07.12.2021.

14.12.2021 Искане за удължаване на срока и на следващия ден - удължаване до 07.02.2022. 

11.02.2022 Срокът е удължен до 07.04.2022.

13.04.2022 Искане за удължаване на срока и на следващия ден - удължаване до 07.06.2022

27.06.2022 Срокът е удължен до 07.08.2022

11.08.2022 искане за удължаване на срока и на следващия ден - удължаване до 07.10.2022

24.10.2022 искане за удължаване на срока и на следващия ден - удължаване до 07.12.2022

19.12.2022 искане за удължаване на срока и на следващия ден - удължаване до 07.02.2023.

На 10.01.2023 се появи съобщение за писмо без адресат относно някаква дейност по администриране за натовареност.

На 12.02.2023 пак се появи същото съобщение - "дейност по администриране за натовареност".

На 13.03.2023 е изпратено някакво писмо до Следствен отдел към ОП-Плевен

На 14.03.2023 е получен отказ да се удължи срокът на досъдебното производство

На 23.03.2023 пак се появи съобщението - "дейност по администриране за натовареност".

И т.н.

-

Kade_e_batko_11-640x512.png

Начало на блога

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1161

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.