Новини по делото за нашата имотна измама (от юни 2013 до май 2024)

Начало на блога

Този материал е част от Информативни материали

Последна актуализация: 20.04.2024 г. (обвинителен акт от 11.04.2024, разпоредително заседание на 29.05.2024 по НОХД № 723/2024 на РС-Плевен)

-

Резюме. Новините са предимно за наказателното производство, което се води мудно и непрофесионално в РП-Плевен от далечната 2013 г. - пр.пр. 3624/2013, увенчано с обвинителен акт чак на 11.04.2024. Според прокурорите, нашият случай е с мноого голяма фактическа и правна сложност, а според мен, те просто не знаят как се разследва документна имотна измама - вж краткия материал Процесуални въпроси на имотната измама (извадка от книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами", 2013, стр. 220-221) Добрата новина е, че гражданското ни дело благополучно мина на три инстанции само за две години - 2018-2020.  Гражданският съд установи, че пълномощното е нередовно от външна страна, т.е. че плевенският нотариус Иванов 007 не си е свършил работата.

-

Новини 06.06.2013-29.10.2014 Подавам сигнал за имотна измама. След 6-месечна предварителна проверка е образувано досъдебно производство (ДП). Разпит на майка ми на 17.01.2014. Очна ставка на 13.06.2014. Предявяване на материалите по разследването на 13.10.2014.

-
Новини 30.10.2014-02.12.2014
Първо прекратяване. Обжалване. Отмяна от съда.

-
Новини 03.12.2014 - 23.07.2015
Прокурорът продължава да се върти като муха без глава до следващото прекратяване на 24.07.2015.

-

Новини 24.07.2015-01.03.2016 Второ прекратяване. Още 7-8 месеца бездействие. Накрая Съдът отменя постановлението. И не просто го отменя, а направо посича прокурорката. Обидена, тя подава самоотвод.

-

Новини март-дек. 2016 Зашеметена от съда, прокуратурата изпада в ступор. Период без нито едно процесуално-следствено действие. Води се ялова кореспонденция с мл. пр. Цонка Кичева., която пое нашия случай след самоотвода на пр. Ивета Маркович. На 27.12.2016 майка ми подава жалба срещу Маркович до админ. р-л на РП-Плевен.  

-

Новини януари-март 2017 Прокуратурата още не може да излезе от ступора - вече цяла година. Води се ялова кореспонденция на тема спряно ли е ДП-то или не е спряно. На 27.02.2017 получаваме малоумно постановление за спиране от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017. Майка ми (пострадалата възрастна жена от Варна, за която Валя Ахчиева направи предаване) почина на 15.03.2017. Жалбата срещу Маркович е хвърлена в кошчето за боклук, образно казано. Админ. р-л на РП-Плевен се фука, че в РП-Плевен "по никакъв начин не се толерира бездействието".

-

Новини април 2017 Спряното с малоумно постановление ДП е възобновено с друго постановление, също малоумно, но второто поне е изведено същия ден, което все пак си е напредък. Пак се води ялова кореспонденция. Изразявам притеснението си от прекалено дългия срок на разследване, който съгл. НПК "в изключителни случаи може да бъде удължаван от админ. р-л на по-горестоящата прокуратура" (чл. 234, ал. 3 НПК). В нашия случай няма нищо изключително, а срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ. От ВКП твърдят, че разследването се води ритмично и не се установяват данни за допуснато бездействие.

-

Новини май 2017 Туткането продължава. Към края на месеца става ясно защо боксува разследването по нашия случай

-

Новини юни 2017 Срокът на досъдебното производство по нашето "мегадело" отново е удължен и сега е до 07.10.2017.

-

Новини юли 2017 Набл. прокурор е в отпуска. Пълно затишие. На 13.07.2017 изпращам до Гл. прокурор сигнал за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен. 

-

Новини август 2017 Изпращам  бележки по кметското пълномощно на РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП, ВКП, СП и ИВСС. Повечето дори не връщат обратната разписка. Пълно мъртвило. Към края на месеца започнах да разпращам и материала "Документите, с които е извършена имотната измама"  

-

Новини септ. 2017 Продължавам с разпращане на материала Документите, с които е извършена имотната измама и с молби за проверка, защо не се изпълняват указанията на съда - 19-ти месец вече. Отникъде няма реакция. Към края на месеца вече съм наясно, че прокуратурата активно работи срещу разкриването на имотната измама, от която пострада майка ми през 2013. Отдавна трябваше да се досетя, но все се надявах на позитивна промяна. Дори и сега се надявам, колкото и да безнадеждно да изглежда всичко.

-

Новини окт. 2017- Месецът започва с обажданe от ДАНС до мен (!), което много прилича на тел. измама. Следва малко ялова кореспонденция и поредно удължаване с още 4 месеца. От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

 

-

Новини ноември 2017 - плевенска психиатърка се изгаври с паметта на майка ми. Тормозът със застрахователната измама продължава (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини декември 2017  -  На 21.12.2017 по телефона набл. прокурор обеща, че ще има обвинение. Тормозът със застрахователната измама продължава трети месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини януари 2018 - Подготвям се за гражд. дело, очаквам съдействие от прокуратурата. Мълчат. Наблюдаващият ни районен прокурор е награден с повишаване в ранг апелативен.Тормозът със застрахователната измама продължава 4-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини февруари 2018 - Срокът на ДП-то е удължен до 07.04.2018. Мълчанието в РП-Плевен продължава. Получавам две много хубави постановления на СРП, в които двама различни прокурори дават единодушно становище, че в досъдебното производство за нашата имотна измама в РП-Плевен са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК.Тормозът със застрахователната измама продължава 5-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини март 2018 Започвам гражданското дело. Изпращам напомнящо писмо до Главния прокурор за сигнала ми до него от 13.07.2017, като прилагам двете много хубави постановления на СРП от февруари 2018 и най-учтиво моля за авторитетното му съдействие, ако не чак за търсене на наказателна отговорност от прокурорите и следователите по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен, то поне за получаване на отговор на два съвсем конкретни въпроса, които му бях задала още на 13.07.2017: 1) защо в РП-Плевен пета година не е извършена граф. експертиза на подписа на пострадалата  и 2) защо в РП-Плевен пета година не е установено от какви "документи" Плевенският нотариус се е уверил, че продавачката (пострадалата) е собственик на отнетите с измама имоти. Тормозът със застрахователната измама продължава 6-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини април 2018  Исковата молба по гражданското дело в РС-Плевен е вписана и е наложена възбрана върху спорните имоти. Един от адвокатите ми печели наградата "Юрист на годината 2017" От ВКП ме уведомяват, че са установени дисциплинарни нарушения по ДП-то за имотната измама със земите на майка ми в плевенско. ДП-то е удължено до 07.06.2018. Тормозът със застрахователната измама продължава 7-ми месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини май-юни 2018 Нищо друго, освен че на 05.06.2018 за пореден път е поискано удължаване и на следващия ден прокурорът уведомява следователя, че срокът вече е удължен. Много са експедитивни при удължаванията. Иначе - умряла работа. Тормозът със застрахователната измама продължава вече 9-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

 -

Новини юли 2018 На 31.07.2018 от ОП-Плевен изпращат писмо до РП-Плевен и ВТАП с копие до мен. Споменават се някакви указания от ВКП и се указва приключване на разследването. Отправя се молба в 7-дневен срок РП-Плевен да уведоми ОП-Плевен. Вече нищо не се говори за неизпълнените указания на Съда от началото на 2016 г. ОП-Плевен като че ли е забравила, че РП-Плевен многократно не е изпълнявала указанията ѝ и не е спазвала поставените ѝ срокове. Тормозът със застрахователната измама продължава вече 10-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини август 2018. В пресата се появяват съобщения за връзка между групировките на Митьо Очите и Камен Куката. Това е интересно, защото откраднатите ни земи се намират във владение на Иво Бокса - "дясната ръка" на Куката. Наблюдаващият ни районен прокурор е наказан с "обръщане на внимание". Тормозът със застрахователната измама продължава вече 11-ти месец (аз - в ролята на измамника!)

-

Новини септември 2018 - абсолютно нищо по имотната измама. По застрахователната - исковете срещу мен са оттеглени, потвърдено с окончателен акт от 18.09.2018, след почти цяла година тормоз, че съм била съм регистрирала и застраховала огромен брой коли на свое име и тем под. измишльотини. Аз нямам кола и не съм шофьор.

-
Новини октомври 2018 - моля за проверка. 
-

Новини ноември 2018  На 14.11.2018 ОП-Плевен иска справка от РП-Плевен в 3-дневен срок

-

Новини декември 2018 Набл. прокурор ме уведомява, че предстои привличане на обвиняеми. Окр. пр. Антонова уточнява, че дългоочакваното събитие ще се случи в срока до 07.02.2019 г. (още не се е случило, бел. моя, 15.08.2020)

-

Новини януари-март 2019. Печелим гражданското дело на 1-ва инстанция - Решение от 18.02.2019 по гр.д. 1718/2018. Районният съд прогласи нищожност на упълномощаването, след като разгледа в оригинал книгата-регистър за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско (една полупразна тетрадка с неномерирани листи) и констатира, че в регистъра липсва изписаният върху самото пълномощно „рег. № 2-А" за заверка на съдържанието, а наличните заверки на името на майка ми с номера 2, 3, 4 и 5 фигурират и като номера за заверка на подписите на други лица през м. януари същата 2013 г., като на отделна страница в регистъра със заверки само за м. февруари 2013 г. няма нито една заверка на името на майка ми, а уж пълномощното и декларациите са от 12.02.2013 г.
       Особеностите на кметското удостоверяване са известни на прокуратурата още от 2013 г., но все още се въздържат от произнасяне по тях, а може и да не разбират какво означават. На 07.02.2019 срокът на ДП-то е удължен до 07.04.2019. В началото на март случайно научих, че през август 2018 набл. прокурор е бил наказан с "обръщане на внимание за неоправдано забавяне на производството", а няколко месеца преди това са го повишили в ранг "апелативен прокурор" - вж новините за януари и август. Ако го бяха понижили, може би щеше да има ефект, но с това "обръщане на внимание" ефектът явно е нулев.

-

Новини април-август 2019 На 09.04.2019 срокът на ДП-то е удължен до 07.06.2019, а от 03.06.2019 - до 07.08.2019. Печелим гражданското дело и на 2-ра инстанция - Решение от 26.07.2019 на ОС-Плевен по в.гр.д. 330/2019. На 12.08.2019 г. ДП-то е удължено до 07.10.2019.

-

Новини септ 2019-юни 2020 Срокът на ДП-то се удължава многократно, последно до 07.08.2020. Печелим гражданското дело окончателно.

-

Новини юли 2020-дек. 2020  Мъча се да събудя прокуратурата, която прекара още две години в бездействие по време на гражданското ни дело (2018-2020). Може би е очаквала да го загубим, след което да прекрати досъдебното. Срокът е удължен от 07.08. 2020 до 07.10.2020 и после от 07.10.2020 до 07.12.20202.

-

Новини ян. 2021-март 2021 На 06.01.2021 от ОП-Плевен отговарят, че нищо не могат да направят по въпроса за мълчанието и бездействието на набл. прокурор. По информация от ЦИС на ПРБ, преписката се решава от 18.01.2021, от 27.01.2021 и от 16.02.2021. Липсва информация за удължаване на срока, който изтече на 07.02.2021. 

-

Новини апр. 2021-дек. 2021 Няколко удължавания - последно до 07.02.2022. Докато седя и чакам прокуратурата да се размърда, стигам до логичното заключение, че още през 2013/14 разследващите са разполагали с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу няколко лица. Попадам на супер решението на Военно-апелативен съд - София от 22.07.2020 по ВНОХД № 7/2020 

-

Новини ян.-дек 2022   На 11.02.2022 срокът е удължен до 07.04.2022. На 14.04 - до 07.06.2022, на 27.06 - до 07.08.2022, на 11.08. - до 07.10.2022, на 16.08.2022 е издадено някакво постановление - неизвестно какво (не ми е изпратено), на 25.10.2022 срокът е удължен до 07.12.2022. На 20.12.2022 срокът е удължен до 07.02.2023

-

Новини 2023 г.  На 10.01.2023 се появи съобщение за писмо без адресат относно някаква дейност по администриране за натовареност. На 12.02.2023 пак се появи същото съобщение - "дейност по администриране за натовареност". На 13.03.2023 е изпратено някакво писмо до Следствен отдел към ОП-Плевен. На 14.03.2023 е получен отказ да се удължи срокът на досъдебното производство. На 24.03.2023 пак се появи съобщението - "дейност по администриране за натовареност". На 24.03.2023 пак се появи съобщението - "дейност по администриране за натовареност". На 02.05.2023  преписката е за решаване при прокурор. На 19.06.2023 Преписката е решена от прокурор. Постановление за спиране на наказателно производство. Постановлението не е изпратено на пострадалите - ние с брат ми. Не сме го и изисквали. На 10.07.2023 Искане за удължаване на срока. На 11.07.2023 Срокът е удължен неизвестно докога, предполагам - до 11.09.2023. На 07.08.2023 получих призовка за предявяване на материалите по ДП-то. На 09.08.2023 изпратих писмо до пр. Луканов с копие до горестоящи, че отказвам да се явя за предявяване на материалите, да свидетелствам, да участвам по какъвто и да е начин по делото. След кратка кореспонденция с ОП-Плевен и ВТАП, на 18.08.2023 от ВТАП уведомиха СГП с копие до мен, а на 28.09.2023  аз - ОП-Плевен с копие до СГП. Междувременно районният прокурор продължи да си получава удължаване на срока, последно засега - до 07.11.2023, сякаш ДП-то изобщо не е приключвало с призовка за предявяване на материалите на 10.08.2023. Засега няма друго удължаване. Има само някакво писмо до СГП, изпратено на 01.12.2023. (08.12.2023, бел. блогър; няма удължаване и до днес, 24.12.2023 ). На 10.12.2023 на сайта на ПРБ се появи информация, че прокурорът за пореден път се е заел с дейност по администриране(за натовареност). На 13.12.2023 преписката е за решаване при прокурор. На 14.12.2023 получих постановление от СГП. На 18.12.2023 обжалвах постановлението на СГП пред САП. На 19.12.2023 ми се обадиха от 2-ро РУП на МВР - Варна, че са получили въпроси от РП-Плевен. Питали дали има постановление от друга прокуратура. Изпратих им постановлението на СГП и обжалването, като написах, че нямам какво да добавя. На 21.12.2023 Изпратих до ВСС с копие до прокуратурите жалба срещу пр. Здравко В. Луканов от РП-Плевен От 21.12.2023 преписката пак е за решаване от прокурор.

.

Новини 2024 г. От 02.01.2024 за пореден път преписката е за решаване от прокурор. От 10.01.2024 - пак. От 11.01.2024 - пак. От 26.01.2024 - пак. И от 08.04.2024 - пак. На 11.04.2024 - обвинителен акт. На 29.05.2024 - разпоредително заседание в РС-Плевен по чл. 247в и сл. от НПК.

 

.
-

Хронология на разследването по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП 2924/2013
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване (второ)
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
24.04.2016 Нов набл. прокурор (втори)
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 25.04.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 03.05.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 10.05.2016
01.06.2016 Дадени указания на следователя
08.06.2016 Искане за продължаване на срока
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 09.06.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 14.06.2016
23.06.2016 Постановление за отвод на разследващ орган
01.07.2016 Бланково писмо без адресат
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 29.07.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 15.08.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 16.08.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 17.08.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 02.09.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 07.09.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 14.09.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 17.09.2016
19.09.2016 Дадени указания на следователя/връщане/
28.09.2016 Бланково писмо без адресат
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети)
03.11.2016 Бланково писмо до Следствен отдел в ОП Плевен
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 08.11.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 09.11.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 11.11.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 17.11.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 29.11.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 07.12.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 08.12.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 15.12.2016
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 20.12.2016
03.01.2017 Постановление за спиране на пр-ството. Постановлението е изведено чак на 20.02.2017
05.01.2017 Преписката е за решаване при прокурор
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено по чл. 245, ал. 2 НПК със срок до 07.06.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 18.04.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 21.04.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 25.04.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 26.04.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 28.04.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 03.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 05.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 10.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 11.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 12.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 16.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 17.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 19.05.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 02.06.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 05.06.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 06.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 09.06.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 13.06.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 15.06.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 21.06.2017
28.06.2017 Дадени указания на следователя    
25.07.2017 Писмо до Инспекторат на ВСС
12.09.2017 Резолюция до РП-Плевен
06.10.2017 Искане за продължаване на срока
10.10.2017 Срокът е удължен със 123 дни, считано от 07.10.2017
09.02.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.04.2018.
10.04.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.06.2018.
05.06.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.08.2018
09.08.2018 Срокът е удължен с 2 месеца до 07.10.2018
31.08.2018 Дадени указания на следователя
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 08.10.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 09.10.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 11.10.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 18.10.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 23.10.2017
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 30.10.2017
14.11.2018 Информация по телефона - срокът е удължен до 07.12.2018

23.11.2018 Справка от РП-Плевен до РС-Плевен във вр. с нашето гражд. дело № 1718/2018: "Предстои привличане на обвиняеми за престъпления по глава пета, раздел IV "Измама" и по глава Девета "Документни престъпления" от Оco6eната част на НК."

08.12.2018 Искане за продължаване на срока
10.12.2018 Срокът е удължен до 07.02.2019

20.12.2018 От ОП-Плевен ме уведомяват, че срокът на ДП 2924/13 е до 07.02.2019 и че в този срок ще бъдат привлечени като обвиняеми извършителите на престъплението.

07.02.2019 Срокът е удължен до 07.04.2019
09.04.2019 Срокът е удължен до 07.06.2019
03.06.2019 Срокът е удължен до 07.08.2019
12.08.2019 Срокът е удължен до 07.10.2019
10.10.2019 Срокът е удължен до 07.12.2019
17.12.2019 Срокът е удължен до 07.02.2020
12.02.2020 Срокът е удължен до 07.04.2020
12.04.2020 Срокът е удължен до 07.06.2020
15.06.2020 Срокът е удължен до 07.08.2020

Междувременно на 16.04.2020 влезе в сила решението по нашето гражд. дело, което само за 2 години мина на три  инстанции

18.08.2020 Срокът е удължен до 07.10.2020
13.10.2020 Срокът е удължен до 07.12.2020
15.12.2020 Срокът е удължен до 07.02.2021
февр.-апр. 2020 в ЦИС на ПРБ няма информация
19.04.2021 Срокът е удължен до 07.06.2021
14.06.2021 Срокът е удължен до 07.08.2021
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 20.07.2021
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 23.07.2021
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 24.08.2021
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 25.08.2021
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 08.09.2021
Преписката е за решаване при прокурор, дата на разпределяне 24.10.2021
25.10.2021 Искане за продължаване на срока
26.10.2021 Преписката е за решаване при прокурор
26.10.2021 Срокът е удължен до 07.12.2021.
14.12.2021 Искане за продължаване на срока
15.12.2021 Срокът е удължен до 07.02.2022
11.02.2022 Срокът е удължен до 07.04.2022
13.04.2022 Искане за продължаване на срока
14.04.2022 Срокът е удължен до 07.06.2022
27.06.2022 Срокът е удължен до 07.08.2022
11.08.2022 Искане за продължаване на срока
12.08.2022 Срокът е удължен до 07.10.2022
24.10.2022 Искане за продължаване на срока
25.10.2022 Срокът е удължен до 07.12.2022
19.12.2022 Искане за продължаване на срока
20.12.2022 Срокът е удължен до 07.02.2023
11.01.2023 Дейност по администриране(за натовареност)
10.02.2023 Дейност по администриране(за натовареност)
13.03.2023 Писмо до Следствен отдел в ОП Плевен
14.03.2023 Отказ да се удължи срокът от административния р-л.

24.03.2023 Дейност по администриране(за натовареност)
02.05.2023 Преписката е за решаване при прокурор (при изтекъл на 07.02.2023 срок и получен отказ за продължаване)
19.06.2023 Преписката е решена от прокурор. Постановление за спиране на наказателно производство. Постановлението не е изпратено на пострадалите
10.07.2023 Искане за продължаване на срока (няма информация за възобновяване на спряното на 19.06.2023 пр-ство)
11.07.2023 Срокът е удължен, предполага се - до 11.09.2023
18.08.2023 Дейност по администриране(за натовареност)

05.09.2023 Искане за удължаване на срока

07.09.2023 Срокът е удължен от 07.09.2023, предполага се - до 07.11.2023

14.09.2023 Дейност по администриране(за натовареност)

20.09.2023 Писмо до ОП-Плевен

04.10.2023 Дейност по администриране(за натовареност)

11.10.2023 Справка до РП-Плевен

01.12.2023 Писмо до СГП

05.12.2023 Дейност по администриране(за натовареност)

13.12.2023 Преписката е за решаване при прокурор

21.12.2023 Преписката е за решаване при прокурор

02.01.2024 Преписката е за решаване при прокурор

10.01.2024 Преписката е за решаване при прокурор

11.01.2024 Преписката е за решаване при прокурор

26.01.2024 Преписката е за решаване при прокурор

08.04.2024 Преписката е за решаване при прокурор

11.04.2024 Обвинителен акт

15.04.2024 В РС-Плевен е насрочено разпоредително заседание за 29.05.2024.


 

 

И т.н.

-

Kade_e_batko_11-640x512.png

Начало на блога

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1161

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.