Документи

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

---

Документи за имотите (нотариалните актове на майка ми и оригиналните решения на ПК; тези документи не са били представени в кантората на нотариус Иванов 007)

-

Документите, с които е извършена имотната измама (преписите от решения на ПК, пълномощното, нотариалните актове на нотариус Иванов 007 и др.)

-

Документи по наказателното производство (постановления за прекратяване на ДП, обжалвания, съдебни определения и др.)

--

Медицински документи на пострадалата от имотна измама (майка ми) Майка ми има ТЕЛК за призната от 2002 г. инвалидност (физическа, а не психическа инвалидност; прокурорите и съдиите не правят разлика между едното и другото)

--

 

ГРАМОТИ НА МАЙКА МИ - УЧИТЕЛКА С 37 ГОДИНИ СТАЖ!

Грамота за самоотвержен учителски труд - 1983 г.

Грамота за първенец в социалистическото съревнование за учебната 1985/86 г.

Поздравителен адрес по случай юбилея с пожелания за крепко здраве, радост и дълголетие - 1988 г.

Грамота за високи и трайни успехи в учебно-възпитателната дейност и за активна обществено-полезна дейност


Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/688

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.