Медицински документи на пострадалата от имотна измама

 


 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

--

 

Медицински документи на пострадалата от имотна измама Йорданка Найденова, над 80-годишна жена-инвалид от гр. Варна (майка ми)

ВНИМАНИЕ! Документите на майка ми са за тежка физическа инвалидност, а не психическа. Прокурорите и съдиите не правят разлика между едната и другата.  Набл. прокурор, например, три години се опитваше да изкара майка ми психично болна "въз основа на представените документи" . Не успя, естествено. Накрая подаде самоотвод. Надявам се новият набл. прокурор да не допуска същата грешка (бел. моя, Р.С., 15.06.2016).

PS. Майка ми почина на 15.03.2017 г.

 

ГРАМОТИ НА МАЙКА МИ - УЧИТЕЛКА С 37 ГОДИНИ СТАЖ!

Грамота за самоотвержен учителски труд - 1983 г.

Грамота за първенец в социалистическото съревнование за учебната 1985/86 г.

Поздравителен адрес по случай юбилея с пожелания за крепко здраве, радост и дълголетие - 1988 г.

Грамота за високи и трайни успехи в учебно-възпитателната дейност и за активна обществено-полезна дейност


-

Експертно решение на ТЕЛК №573, зас. №027, от 16.02.2005 г.: стр. 1 и стр. 2 (74,5% инвалидност, призната от 2002 г., дължаща се на тежки костно-ставни деформации след прекарана на младини костна туберкулоза с операция по изсичане на загнилата бедрена кост, оперативният белег е около 30 см дълъг и на места до 5 см широк)

-

Социална оценка от 2010, срок до 2015 г.: стр. 1 и стр. 2 (тук пише, че майка ми има нужда от специализиран транспорт)

-

Образно изследване преди операцията от медиастинит, 14.05.2013 - туморно образувание, избутана трахея (мислехме, че е рак).

-

Епикриза от хирургия, 20.05.2013 - операция по спешност за медиастинит (животозастрашаващо  състояние с гноен възпалителен процес в гръдния кош и около трахеята, над 60% смъртност!)

-

Амбулаторен лист за контролен преглед от хирурга д-р Хинев, който оперира майка ми и я спаси, 08.07.2013 

-

Амбулаторен лист от личния лекар, 14.07.2013 След преживяна тежка психотравма (имотната измама, бел. моя, Р.С.) се оплаква от сухота в устата, отпадналост и разтреперване, безсъние и отслабване на тегло.

-

Преглед в Следствения отдел на 13.06.2014, по време на очната ставка, когато следовател Иван Димитров скалъпва версията, че пострадалата 81-годишна тогава жена (майка ми) била агресивна и се била биела, но нямало нужда да се вика лекар!  Ние със сина ми изслушахме неговите абсурдни обяснения. Синът ми се засмя и каза, че не е възможно баба му, която едва мърда, да набие когото и да било, още повече, че един от бабаитите измамници тъкмо му се бил похвалил, че никой в Североизточна България не може да го набие. Аз пък се уплаших, да не би да е вдигнала кръвната захар и да е получила разстройство на съзнанието, защото майка ми не беше спала, нито закусвала от притеснение, а бяха минали близо 4 часа, откакто я държаха сама и заключена, с трима яки мъже измамниции, които се изреждаха да лъжат, че са я водили в с. Гороцвет, Разградско, на 120 км от Варна през февруари 2013 за заверка на пълномощното под благосклонния поглед на следователя (това по-късно го научих от майка ми). Помолих следователя да извика Бърза помощ. Той отказа, врътна се и се скри обратно зад заключената врата. Разревах се и се обадих на Бърза. Рева и обяснявам какво ми е казал следователят. Дошлият лекар е установил, че майка ми е напълно спокойна, адекватна и ориентирана, но с висока кръвна захар и високо кръвно. Предложил е хоспитализация, но майка ми е отказала с думите, че като се прибере в дома си и си почине, ще се оправи. Нито един от "битите" не се е оплакал пред лекаря. Самият следователят дума не е обелил за някакво агресивно поведение на горката ми майка. С идването на лекаря от Бърза, мъчителната очна ставка беше прекратена - най-после. Майка ми излезе с напукани до кръв устни от сухота. Следователят беше отказал да й занесе дори бутилката минерална вода, която държахме през цялото време отвън за нея. Беше ни казал, че нищо не иска. А майка ми е благородна жена  с достойнство и дори да умира, нищо няма да поиска и винаги ще вика, че е добре. Като я видях да излиза от следствието, придружена от лекаря, с гузния следовател зад гърба й и хилещия се кмет на Гороцвет до него, пак ревнах.  Прегърнах я и рева, а тя ме успокоява: "Няма нищо, Ренушка, добре съм!" Тя мене успокояваше! Страхотна е!  И въпреки лекарския преглед, прокурорът след това написа в постановление от 30.10.2014 за прекратяване на досъдебното производство, че майка ми била агресивна и отказвала преглед при психиатър, а  дъщеря й (аз) била конфликтна (хм, аз съм по-скоро страхлива и предпазлива, отколкото конфликтна и нападателна).

 

05.02.2015 Преглед от д-р Татяна Аврамова, психиатър и вещо лице към съда в гр. Варна. Заключение от прегледа: психически здрава. Прегледът е доброволен. Извършен е по повод подадена молба за социална услуга "доставка на храна по домовете", като част от изискваната документация за включване в програмата. След това и социални работници идваха и разговаряха с майка ми. Всички, които се запознават с нея, я харесват от пръв поглед, защото е засмяна, контактна и гостоприемна, домът й - подреден, облеклото й - чисто и спретнато. 

 -

Разчитане на ръкописния текст в документа от прегледа на д-р Аврамова, психиатър, на 05.02.2015: "Леки когнитивни нарушения по органичен тип (паметта е леко нарушена поради възрастта, бел. моя. Р.С.). Адекватна, съответна, апсихотична (няма психично заболяване, бел.моя. Р.С.). Без противопоказания за оказване на социална услуга."

-

Лист за преглед в спешен медицински център, болница "Св. Ана" гр. Варна - 04.04.2016 в 21:45 ч. Диагноза - съмнение за счупване на ребро. На 07.04.2016 направената в спешния център рентгенова снимка е получена от дъщерята на електронен носител и предоставена на специалист ортопед за консултация. Неговата диагноза е категорична - счупване на 4-то ребро вдясно: Амбулаторен лист за консултация с ортопед, ДКЦ №4 гр. Варна - 07.04.2016

-

Забележка. Има и много други мед. документи, но това, което съм публикувала, е достатъчно на първо време (бел. моя, Р.С, дъщеря).

-

PS. Майка ми почина на 15.03.2017 г.

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/714

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.