Не бой се, брат'чед! Той нотариуса не проверява!

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

Публ. на 25.10.2017

Р. Стоянова

- Резултат с изображение за astonished

-


Нещата тръгнаха накриво от самото начало.
Като излязоха от дома на бабата, братовчедите удариха на камък с варненските нотариуси. Нито един не щеше да завери пълномощното.
- Ко съ праат на много принципни теа, бе брат'чед?
- Малко им се видат парите, тва е!
- И ко прайм ся?
- Шъ съ обада на моя авер. Той нема да откаже.

Аверът на братовчеда от Разград беше кмет на малко разградско селце. На връщане от Варна се отбиха в кметството.
- А-аа, кмета го няма! В отпуска е, на зимен курорт! - посрещна ги засмяна секретарката.
- Ами кога шсъ върне, знайш ли?
- Към края на другата седмица. На работа е от по-следващия понеделник.

Нямаше как. Трябваше да го чакат. Братовчедът от София се изхили злобно:
- Тоя докат се върне, бабишкерата  шъ пукне!
- Трай малко, де - успокои го братовчедът от Разград. - Въри ся си върши работата, аз шти съ обада, като стане.
- Ако стане, бах мааму!
- Шъ стане, бе, не бой се!

 По-следващия понеделник кметът беше зает, затова се срещнаха във вторник.
- Айде, бе авер, къде одиш? 10 дена те чакам за едно пълномощно, ееей!
- Абе чакай малко, недей така, че баш сега ме разследва прокуратурата за такива работи.
- Стига, бе, немаш проблем, бабичката се е подписала. И декларациите е подписала. Действай, че нема време, дъртата може да пукне всеки момент!
- Ма таа баба е от Варна бе! На 120 км оттука!
- И ко от тва? Ти си кмет, бе, имаш право! И на 520 да беше, пак имаш право! Ха-ха-ха! Бий печата и се не бой!
- Ми убуу тогава.
Кметът удари един щемпел, изведе пълномощнотото в регистъра под номер 2, завери и декларациите под номера 3, 4 и 5.
- Готово!
- Мерси, аверче!

Братовчедът си тръгна доволен и веднага се обади в София.
- Готово, брат'чед! Уредиха се нещата. След малко ги изпращам. Само да ги види Адвоката.
- След малко, след малко! Нали вчера щеше да е готово?
- Не зависи само от мен, бе брат'чед.

Адвоката нямаше диплома по право, но много ги разбираше нещата. Изготвяше пълномощни, договори, нотариални актове - всичко умееше. Той погледна пълномощното и отсече:
- Това пълномощно не става за сделка!
- Що, кво му е?
- Няма заверка на съдържанието. Връщай се веднага и кажи на кмета да завери и съдържанието. Ей ти текста, ако не знае.

По пътя за селото братовчедът от София се обади.
- Къде си, бе брат'чед? Ко става?
- Абе работата пак съ забави нещо. Ама шъ я опрайм. Потрай малко.
- Виж кво, прави-струвай, но утре документите да са в Плевен, иначе режа 50%! Ясно?  

Братовчедът влезе в кметството за втори път към 3 ч. следобед, но кметът тъкмо беше излязъл и секретарката не знаеше кога ще се върне.  
- Заповядайте, седнете, сега ще му се обадя - каза тя. - Ало? Алооо? Ало? Оф, няма обхват, може да са го извикали някъде извън района. След малко ще опитам пак. Кафенце?

Като изпиха кафето, тя пак опита да се обади на кмета и пак не стана.
- За какво го търсите? Ако мога с  нещо да помогна?
- Не се безпокойте, не е спешно - усмихна се той, но вътрешно кипеше.

В този момент телефонът ѝ звънна.
- Ало! Алооо! О-о-о, ма Марче, ти ли си ма? - и тя се заприказва с някаква приятелка. - Такаа ли? Не може да бъде! Чакай да видя оттатък и ей-сега ще ти кажа. Ей-сегичка!
Като се кикотеше, секретарката стана и излезе от стаята. Братовчедът бързо отиде до бюрото, взе печата и го удари накриво върху пълномощното. После излезе в коридора и подвикна весело:
- Довижданеее!

Оттам се върна пак при Адвоката и рече:
- Ей го печата! Кмета го нямаше. Казвай сега кво да пиша, че братовчеда дава зор.
- Добре. Пиши!
И Адвоката му издиктува текста на заверката, а братовчедът я изписа с почерк, досущ като на кмета. И подписа му издокара, а регистрационният номер направо заспа - 2-А, том I, акт 2. Адвоката си знаеше работата! После извика Куриерчето и пак се обади на братовчеда в София.
- Пълномощното е готово, брат'чед!  Утре е в Плевен.

С това пълномощно братовчедът от София отиде в Службата по вписванията в Плевен и поиска заверени преписи от нотариалните актове на варненската баба, но му отказаха.
- Съжаляваме, господине, но пълномощното не ви дава право.
- Е, как да не ми дава право?
- Ами ето вижте сам! Къде пише, че имате право да искате преписи от документи за собственост? Оправете си пълномощното и елате пак.

Пълномощникът излезе от службата и веднага се обади на братовчед си от Разград.
- Не ми дават преписи от нотариалните актове, брат'чед! Ко да праа сега?
- Не може ли оная твойта позната от земеделската служба да ...?
- Не става. Там немат актовете.
- И кво от тва? Оня знае ли за тях?
- Знае и иска да ги види.
- Разкарай го ! Намери друг да ги купи!
- Ами Нотариуса ко шъ каже?
- Ко да каже? Той Нотариуса не проверява!
- Ми убуу тогава.

Пълномощникът потърси познатата си от земеделската служба край Плевен. Тя го беше уреждала много пъти с преписи от решения на поземлената комисия и ценна информация. От нея знаеше за наследствените земи на варненската баба в плевенското землище. Оказа се, че точно сега е в отпуск и ще се върне на работа чак след десет дни. Пак трябваше да се чака. Аман!

Като се върна от отпуск, познатата задейства процедурата и същия ден му издадоха всичко - заверени преписи, технически характеристики и скици.
- Само че да знаеш, мойто момче - предупреди го тя, - това за нивите не е оригиналното решение на поземлената комисия. Ние него го немаме. Затова тука нема печат "Верно с оригинала", виде ли? Така че Нотариуса може и да не го приеме.

Пълномощникът пак звънна на братовчеда.
- Ново двайсе, бе брат'чед! Не щат да сложат "Верно с оригинала" щот немали оригинала! Нотариуса можело да не го приеме!
- Не бой се, бе брат'чед! Той Нотариуса не проверява.

Адвоката изготви нотариалния акт за покупко-продажба на 5 ниви с обща площ 53 дка на цена данъчната им оценка. Включи и перфектна гаранция за купувача - ако бъде отстранен от имотите на каквото и да било основание, продавачът се задължава в срок от 3 дни да върне цената в троен размер, но не цената, посочена в акта, а актуалната пазарна цена към момента на отстраняване.

Въпреки перфектните условия, намирането на купувач се закучи. Всеки ден се обаждаха кандидати, но щом видеха документите, започваха капризи. Единият имот не бил нива, а гора, другите нямали свестен документ за собственост. Някои се цупеха и на пълномощното, други проучваха имотите в Имотния регистър и щом научеха за нотариалните актове, искаха да ги видят.

Отстъпиха двойно от реалната цена и пак не вървеше. По някое време се появи Лешояда. Той беше едър земевладелец, който изкупуваше всичко наред - и ниви, и гори. Изсичаше де що има останало дърво, разораваше и получаваше европейски субсидии. Викаха му Лешояд, защото се въртеше около закъсали продавачи.

Но дори Лешояда отказа да купи всичките земи. Хареса си само горската - малко парче от 3 дка.
- Гората изсечена ли е?
- Да!
- Убуу, земам я. За нивите немате документи. Не ги ща!
Колкото и да го убеждаваха, че Нотариуса не проверява документите, той остана непреклонен.
- Ако оспорят сделката, изгарям. Не ги ща, ви рекох!

Наложи се Адвоката да изготви отделен нотариален акт само за гората. Описанието се запази същото - земеделска земя.  Така гората си намери купувач.

Но за нивите купувачи нямаше и нямаше. Пълномощникът се изнерви. Кредиторите му - още повече. Принуди се да сложи майка си за купувач с надеждата, че след сделката нещата ще потръгнат и тогава наистина ще се види с пари.

Двете сделки се изповядаха почти едновременно. Гората замина с нотариалния акт на Адвоката за продажба на земеделска земя, а нивите - с разпечатките от базата данни на земеделската служба без печат  "Вярно с оригинала".

-

Продължение

-

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

 Вж също: Нотариално производство - правила и пропуски

и Документите, с които е извършена имотната измама - няма нито един рeдовен

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1359

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.