Информативни материали

Обратно към началото на блога

-

НОВИНИ по делото за нашата имотна измама (от юни 2013 г. насам)

Статии и предавания за имотни измами (над 100 статии и предавания, вкл. и за нашия случай)

Книги за нотариуси и имотни измами

Предложения от юристи за борба с имотните измами

Нотариално производство - правила и пропуски

Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

Проблеми с кметските пълномощни

Как се извършва заверка на подпис и съдържание върху пълномощно за продажба на имот

Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях

За дългото създаване на имотен регистър 

За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати 

За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен   Тук са публикувани информативни материали за мудното разследване по нашия случай на имотна измама.

Права на пострадалия  

Достъп до прокуратурата (много хубава брошура)

Съдебна практика от интерес за нашия случай (наказателна и гражданска)

Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС - успешно проведено от март 2018 до април 2020, докато в РП-Плевен продължават да се размотават от лятото на 2013; единствената добра новина от прокуратурата е, че вече обещават да повдигнат обвинение на трима (пиша това на 04.05.2020, бел.блогър)
Застрахователна измама През 2017-2018 г. застрахователят "ДаллБогг: Живот и здраве" се опита да ме съди като застрахователен измамник с "Гражданска отговорност", който регистрира и застрахова "огромен брой" коли на свое име като подставено лице, а пък аз нямам кола, нито шофьорска книжка; накрая оттегли малоумния си иск, а ВКС образува т.д. заради стотиците му съмнителни дела от този вид, водени в цялата страна - вж предложението и ТР 1/2018 от 07.03.2019 на Търговската колегия  (бел. блогър)

Образец от подпис (спесимен) и експертиза Тук се разказва как едно плевенско вещо лице сравнява образец от подписа на майка ми с дадения му за изследване и до какво заключение стига.

Размисли и разговори с приятели (предимно за нашия случай на имотна измама, но не само)

Хуморески и гротески  (предимно по нашия случай на имотна измама, но не само)

Телефонни разговори (във връзка с нашия случай на имотна измама)

-

 

Обратно към началото на блога No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/692

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.