Информативни материали

Обратно към началото на блога

-

Статии и предавания за имотни измами (над 100 статии и предавания, вкл. и за нашия случай)

Книги за нотариуси и имотни измами

Застрахователна измама 

Предложения от юристи за борба с имотните измами

Нотариално производство - правила и пропуски

Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

Проблеми с кметските пълномощни

Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях

За дългото създаване на имотен регистър 

За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати 

Права на пострадалия  

Достъп до прокуратурата (много хубава брошура)

Съдебна практика от интерес за нашия случай (предимно наказателна)

Размисли и разговори с приятели (предимно за нашия случай на имотна измама, но не само)

Хуморески и гротески  (предимно по нашия случай на имотна измама, но не само)

Телефонни разговори (във връзка с нашия случай на имотна измама)

-

 

Обратно към началото на блога No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/692

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.