Книги за нотариуси и имотни измами

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

 

Ролята на нотариуса в борбата с имотните измами, 2013 г. (сборник статии, доклади и интервюта), автор: нотариус Наско Борисов №670

Документни измотни измами, 2013, автор: проф. д-р Петър Раймундов, бивш прокурор от ВКП

135 години български нотариат 1878-2013, 2013, автор: нотариус Наско Борисов №670. От тази книга научих, че изискването на сегашния  чл. 586, ал. 4  е съществувало и в стария ГПК (отм. 2007). Пише го на стр. 148, чл. 482, ал. 4 от стария ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя  не е бил вписан, нотариалният акт не се извършва, докато този документ не бъде вписан".

Имотната мафия и аз-anttoni.blog.bg, 2013/15, автор: Антоанета Георгиева Попова

Прекрасен, интелигентен разказ за най-ужасната, гнусна измама, която е сполетяла Тони и брат й - с фалшив предварителен договор е отнета наследствената им къща в кв. "Лозенец" - гр. София. Купувачката, някаква дрипла, била платила кеш 180 000 лв. при подписването му. 

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/978

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.