Член 586, ал. 4 от ГПК

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

 

Член 586, ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г., гласи: Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

 

-

 

Пояснение. Член 586, ал. 4 от ГПК е императивна разпоредба, въведена за предотвратяване на имотни измами като "нашата" -  продажба с предходни (стари, неактуални) невписани документи за собственост при наличие на актуални, вписани в Службата по вписванията нотариални актове на името на майка ми, както и за гарантиране на т.нар. принцип на поредност на вписванията в имотния регистър. Доста юристи не са запознати с тази разпоредба, макар че е в сила още от 2008 години.  

-

Не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК нотариус Иванов №007 от Плевен, например.   Доколкото разбрах от предаването на Валя Ахчиева за имотната измама със земите на майка ми, и председателят на Нотариалната камара Димитър Танев също не е запознат.  Незнание издават и отговорите на компетентните лица от Министерство на правосъдието, както и на прокурорите по близо 20 преписки, образувани във връзка с нашия случай. И определенията на съдиите от Плевен, които два пъти осъществяваха контрол върху постановленията за прекратяване на ДП-то в РП-Плевен и два пъти ги отменяха - също така.

                 Не е изключено, разбира се,  всички да се преструват на незнаещи или незабелязващи, четвърта година вече (пиша това на 05.09.2016, бел. моя, Р.С.) -  007 от срам, че се е държал като глупак при изповядването на двете измамнически сделки със земите на майка ми, а останалите - от солидарност с колегата си, уважавания член на Нотариалната камара, който при цялата си юридическа компетентност  твърди в националния ефир, че няма значение с кой документ за собственост на праводателя се изповядва сделката - дали с актуалния, вписан в службата по вписванията, от който праводателят черпи правата си на собственик, или с предпоследния, невписан такъв.   

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/784

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.