"Открито" с Валя Ахчиева за измамата със земите на майка ми - 21.07.2016

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами


 

-

Измамата със земите на майка ми през погледа на известната журналистка Валя Ахчиева: Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама, БНТ 1, предаване "Открито", 21.07.2016.

 -

Изказвания и коментари

Нотариус Иванов 007 в националния ефир (текстът на изказването му пред Валя Ахчиева, снабдено с коментар)

Говорителката на ОП-Плевен дава информация за досъдебното производство (текстът на изказването й пред Валя Ахчиева, снабдено с коментар)

Председателят на Нотариалната камара пред Валя Ахчиева (текстът на изказването му, снабдено с коментар)

Интервюто на Валя Ахчиева с мен (текстът на изказването ми, в т.ч. и пълната, неорязана версия на интервюто с налично аудио към нея)

-

 

Отзвук от предаването

В интервю за в. "24 часа" на 01.08.2016 председател на Нотариалната камара Димитър Танев бегло споменава предаването за нашия случай, като се опитва да оправдае Плевенския си колега. Вж също кореспонденцията ми с Нотариалната камара

-

22.08.2016 Кой е отговорен за имотните измами - статия в сайта pariteni.bg с подзаглавие "Защо нотариусите не са длъжни да отговарят нито за проверката на собствеността, нито за изпълнението на т. нар. „особени изисквания на закона" (линк към статията, снабдена с коментар) Да, бе, не били длъжни, друг път!

-

На 11.10.2016 ме потърси журналистка от БНТ Русе и разговаряхме за имотната измама със земите на майка ми, описана в този блог. Отказах да се появявам по телевизията. Направих аудиозапис и го качих в youtube. Само моят глас се чува. Началото на разговора липсва. Започва с мой коментар на казаното от Димитър Танев, председателя на Нотариалната камара в интервюто с Валя Ахчиева.

-

На 12.10.2016 във в. "Блиц" е публикувана статия под заглавие "Отговорни ли са нотариусите за имотните измами", която започва с думите: "Известна е историята на 83-годишната трудноподвижна жена от Варна, която е имала пълномощник." За майка ми става дума. Случайно попаднах на тази статия на 10.05.2017. Под статията имаше един коментар. И аз пуснах един.

-

22.12.2016 БНТ, Открито с Валя Ахчиева, Гледайте филма „Да впишеш имот във Франция - от Наполеон до сега"  Вписването на имота във Франция става след проверка на безброй документи. Един нотариален акт представлява цяло досие на имота с цялата му история. Отговорността за изрядността на документацията и законосъобразността на сделката се носи изцяло от нотариуса. Това предаване би могло да носи подзаглавието "Бий самара, да се сеща магарето", като магарето в нашия случай е нотариус Иван Иванов 007.

-

На 31.12.2016 в defacto.bg е публикувано интервю с председателя на Нотариалната камара Димитър Танев под заглавие Комплексна законодателна инициатива може да ограничи имотните измами, в което Танев прави опит да оправдае неспазването на чл. 586, ал. 4 от ГПК "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."  Издаването на нотариалния акт, без да е вписан документът за собственост на праводателя е един от многото пропуски на Иванов 007 в  нашия случай - допуснат двукратно, на 14 и 18 март 2013. Ако беше вписал представените му "преписи" от невписани решения на ПК, отдавна да сме си върнали земите, тъй като майка ми ги е вписала първа под формата на два КНА - за около 3 дка гора и за около 50 дка ниви. Отделен въпрос е, че "преписите" от решението за нивите не са били годни за вписване, тъй като им липсва най-важният реквизит - подписите на издателите на решението на ПК и печатът на ПК - вж т.6 от ТР №7/2012 за обхвата на проверката по чл. 32а, ал. 1 от ПВ, в което се казва, че съдията може да откаже  вписване, ако актът не е подписан, "тъй като проверката за наличие на подпис е елемент от проверката на формата на акта " - вж отблизо цитирания текст и цялото ТР №7/2012. (цитираният текст е на стр. 11) По нашия случай Д. Танев упорито стиска очи и се прави, че не забелязва липсата на подписи върху "преписите" от решението на ПК за нивите - вж как изглежда единият "препис": снимка от предаването. (трите червени отвесни линии под празното място за подписите на председателя и членовете на ПК са три удивителни, поставени от мен с червен химикал)

-

 
На 08.03.2017 във в. "Монитор" е публикувано интервю с Адела Кац за имотните измами под заглавие Носят менте документи, които и нотариусите не могат да разпознаят В него тя казва: "Двете страни трябва да изискват да бъдат представени всички необходими и посочени от нотариуса документи,
без да се прави компромис относно уникалността на всеки един документ, т.е. да се заменя с друг." вж статията Адела Кац:  да не се прави компромис с уникалността на всеки един документ!"  (с мои коментари)

-

Още по темата

24.05.2017 Става ясно защо боксува разследването по нашия случай. Бърз отговор - защото сме жертва на бандата на Куката и Бокса, която се покровителства от прокуратурата.
-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами


 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/919

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.