Адела Кац за имотните измами: "Да не се прави компромис с уникалността на всеки един документ!"

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-
Адела Кац, зам.-председател на Нотариалната камара на Република България:

Проверката за 10 години назад би намалила рисковете
Визитка
Адела Кац е нотариус с район на действие района на Районен съд - Пловдив. Завършила е английска езикова гимназия в Пловдив и Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски". От 1987 до 1998 г. е адвокат в Адвокатска колегия - Пловдив. От 1998 г. до момента е нотариус. В периода 2007 - 2010 г. е представител на Нотариалната камара на Република България в Съвета на нотариатите при ЕС. От 2016 г. до момента отново е заместник-председател на камарата. Автор е на различни публикации по проблемите на нотариалната дейност.
През 2008 става жертва на имотна измама заедно със сегашния главен прокурор и съпругата му Миглена Цацарова. Из статията :"Как пробутаха чужда нива на топсъдия", в. "24 часа", 08.12.2009 г.: "Минават шеcт меcеца, в които Адела Кац и Миглена Цацаpова доpи и не подозиpат в какъв капан cа паднали. В един cлънчев cептемвpийcки ден Кац намиpа на вpатата на кантората си бележка: "Свъpжете cе c наc". Вместо подпис, отдолу пишело: "Oт иcтинcките собственици на имота". Така,  като гръм от ясно небе, двете дами наyчават, че от Мария Стоева всъщност са купили имот, чиито cобственици са Атанас Трифонов, Бeжана Панайотова, Бpанимиpа Трифонова и Грациела Миндалова."


-
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1100

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.