Какво? Латински нотариат ли?

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

        Нотариусите у нас се бият по гърдите, че били част от т.нар. латински нотариат. Де юре, може и да са членове на международната организация на латинския нотариат. Де факто, обаче, нямат нищо общо с него.

         В страните с латински нотариат нотариусите изискват документите за сделката месец-два предварително (някъде и до шест месеца!), за да имат време да ги огледат спокойно, да изискат още, ако комплектът не е пълен, да направят всички необходими справки и т.н. А у нас нотариусът опрасква сделката за час-два и - честито! Гледайте филма "Да впишеш имот във Франция - от Наполеон досега". Там е показано много добре какво означава латински нотариат: вписването на имота във Франция става след няколкомесечна проверка на безброй документи, един нотариален акт представлява цяло досие на имота с цялата му история, а отговорността за изрядността на документацията и законосъобразността на сделката се носи изцяло от нотариуса.

        Нашенският метод на работа повече прилича на англо-саксонския модел. При него всяка страна си хваща адвокат, подготвя си документите и се подписват пред свидетел, наречен нотариус, само че този нотариус нито е юрист, нито носи отговорност за документите. Той си е обикновен свидетел, затова "изповядването на сделката" пред него става бързо и лесно. Адвокатите са тези, които носят отговорност в случай на спор, като юридически компетентни лица. При нас обаче адвокатите не се подписват и не носят отговорност.

         Следователно нашият нотариат не е и от англо-саксонския модел. Що за модел е нашият тогава? Модел "ни риба, ни рак"! Правна сигурност - никаква! Вж статията "За отговорността на нотариуса".

         Най-смешното е, че нотариусите в България не знаят дори какво представлява самият нотариален акт. Наричат го "договор". Впрочем, не само нотариусите го наричат така, а всички юристи - адвокати, прокурори, съдии. Вж статията "Договор ли е нотариалният акт?", в която се обяснява, че нотариалният акт е официален удостоверителен документ (титул за собственост), продукт на нотариално производство по ГПК, а не договор по ЗЗД.

 

29.12.2016

Р. Стоянова

 

-

 

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/934

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.