13.10.2017 До МП - посочвам рег. номер от 2016 и конкретно искане

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с МП и Инспектората на МП

 

-

Subject: Re: FW: FW: 94-Р-159
Date: Fri, 13 Oct 2017 16:52:04 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: priemna <priemna@justice.government.bg>, chamber@notary-chamber.org, notarius007@abv.bg, i.ivanov007@notary-chamber.bg, primeminister@government.bg, COMM-REP-SOF@ec.europa.euДо: Господин Захариев от Министерство на правосъдието

КОПИЕ ДО: Нотариалната камара, нотариус Иван Асенов Иванов, Министерски съвет и Представителство на ЕК в София

Отн. Ваше запитване и молба от днес (приложени по-долу)

Уважаеми господин Захариев,

На запитването Ви за номер на писмото ми от 04.11.2016, отговарям, че по Ваши данни от 02.12.2016 (вж справка за кореспонденцията ни по-долу), писмото ми от 04.11.2016 е регистрирано в Министерство на правосъдието с номер 94-Р-182 от 04.11.2016 г. А на молбата Ви да конкретизирам искането си към МП - че бих искала да получа компетентно писмено становище по изказването на нотариус Иван Асенов Иванов 007 в интервюто с него, излъчено по БНТ 1 на 21.07.2016 в предаването за нашия случай на имотна измама "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" - "Открито" с Валя Ахчиева:  https://www.bnt.bg/bg/a/kak-vazrastna-varnenka-stana-zhertva-na-imotna-izmama (видео)

Ето цялото интервю на отличната журналистка Валя Ахчиева с нотариус Иванов 007 от Плевен - от минута 17:27 до 21:00

(аз съм извадила текста - лесно можете да го сверите с видеото)

- Добър ден! Здравейте, нотариус Иванов, Валя Ахчиева съм. Може ли да Ви питам как така сте направили една такава сделка, защото май сте допуснали грешка. Става дума ето за това. Прокуратурата сигурно Ви е викала или не Ви е викала, не знам.

- Викала ме е.

- Ето, Вие сте изповядали сделка по това решение за възстановяване собствеността в Долна Митрополия, обаче не сте проверили в Агенцията по вписвания - това не е вписано като документ. В Агенцията, ние идваме оттам, този нотариален акт всъщност легитимира Йорданка. Не сте проверили и сте изповядали сделка по нещо, което не е вписано в Агенцията.

- Така или иначе е имало вписан нотариален акт. И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение.

- Да, но Вие не сте проверили последния вписан документ. Този не е вписан в Агенцията.

- Ако съм проверил, пак е щяло да има сделка.

- Защо?

- Ами защото всичко е редовно.

- Кое е редовно? Жената казва, че не е издавала пълномощно, но не е Ваша работа пълномощното да го проверявате.

- А защо Вие вярвате на жената, госпожа?

- Ами аз не вярвам на госпожата, а проверявам всички факти. Това го няма! Всеки може ...

- [не се чува добре] след 2001 година се вписват тези актове.  Защо Вие лековерно вярвате на тази жена, с която сме водили многобройна кореспонденция и съм й обяснил - единственият орган, който може да каже, дали всичко е редовно, е съдът. А тази жена няколко пъти си променя...

- Дъщерята, говорите за дъщерята на Йорданка ...

- ... многократно си променя мнението. Веднъж каза, чакахме да дойдат пълномощниците, този ден те не дойдохa, дойдоха друг ден, искахме да продадем само една гора, обаче се оказа, че било дописвано там.  Аз съм правил справка за пълномощното. Такова пълномощно има.

- Да, знаете ли кой го е подписал? Кметът на село Горицвет.

- Иначе то е редовно.

- То е редовно, но дали жената е била в село Горицвет?

- Ми това не знам. Аз правих справка при кмета. Кметът казва, да.

- Вие знаете ли, че кметът има присъда? Знаете ли, че този кмет има присъда?

- Не знам.

- Има присъда и вече не е кмет, защото са му установили, има осъдителна присъда за 100 неверни ...

- Това какво променя по сделката?

- Целта ми е да разбера как се изповядват такива сделки, когато една жена, аз ходих там, тя не може да върви в кухнята, между кухнята и спалнята и се питам как е отишла до разградското село.

- Ами и аз съм се питал, поради което съм се свързал с кмета. Кметът ми е казал, да, действително една възрастна жена на път за Плевен й призляло и дойдоха при мене и ме помолиха да заверя пълномощното.

- А Вие защо питате мен защо съм се доверила на жената, а Вие защо на кмета се доверихте?

- Ами защо? Защото кметовете имат право, законът им дава право.

- Да, а законът казва, че трябва да се провери в Агенцията по вписванията кой е последният вписан документ.

- Ако бях проверил, какво щеше да се промени?

- Щяхте да видите, че има нотариален акт ...

- Щяхме да изискаме копие от нотариалния акт и пак щяхме да направиме сделката.

- Тогава той щеше да отиде, пълномощникът щеше да отиде при Йорданка да каже, дай нотариалния акт и ако тя наистина не иска да го продаде, ще каже, каква гора, какви земи?

- Това са си техни отношения, госпожа."

(край на цитата от предаването)

------

На същата дата, 04.11.2016, съм уведомила и Нотариалната камара, но и оттам мълчат вече близо година. Изпратиха само потвърждение за получаването на писмото ми от 04.11.2016, но автоматично, без посочване на рег. номер (прилагам справка за кореспонденцията ми с Нотар. камара).


С уважение, Р. Стоянова

Справка:

02.12.2016 Потвърждение от МП с посочване на № 94-Р-182 от 04.10.2016: http://softisbg.com/dannies_blog/02122016-potvarzhdenie-ot-mp.html

Цялата ми кореспонденция с МП и Инспектората на МП: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ministerstvo-na-pravosadieto-i-inspektorat-na-mp.html

Цялата ми кореспонденция с Нотариалната камара: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-notarialanata-kamara.html

===================================================================================================

On 13.10.2017 14:40, priemna wrote:

Уважаема госпожо Стоянова,

 

Моля за конкретизиране на Вашите искания към Министерство на правосъдието и да посочите коректен рег. номер от 2016 г., във връзка с цитирано Ваше писмо от 04.11.2016 г.

 

С уважение,

Христо Захариев

Дирекция „Канцелария"

Министерство на правосъдието

Тел. 02 9237 357

 

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Friday, October 13, 2017 2:26 PM
To: priemna; primeminister@government.bg; COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
Subject: Re: FW: 94-Р-159
Importance: High

 

До: Господин Захариев от Министерство на правосъдието
КОПИЕ ДО: Министерски съвет и Представителство на ЕК в София

Отн. На Ваш №
94-Р-159/12.10.2017 във вр. с липса на отговор от МП на мое писмо от 04.11.2016

Уважаеми господин Захариев,

Потвърждавам получаването на сканирано писмо с рег. № 94-Р-159/12.10.2017 г. по описа на Министерство на правосъдието (приложено), с което се препраща до ВКП и ИВСС следното мое писмо от 06.10.2017:

Subject:

моля за писмено произнасяне по ДП 2924/13 пр. 3624/13 РП-Плевен

Date:

Fri, 6 Oct 2017 12:54:34 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

rp pl <rp@pl.prb.bg>, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, priemna@parliament.bg, priemna@justice.government.bg, delovodstvo@ombudsman.bgДО: Пр. Луканов, наблюдаващ ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 по описа на РП-Плевен
КОПИЕ ДО: Горестоящи прокуратури и други компетентни органи (за сведение и с молба за съдействие)

             Уважаеми прокурор Луканов,

             Моля Ви да не ми звъните по телефона, а да се произнесете писмено в качеството си на наблюдаващ прокурор. Обяснила съм Ви писмено какви пропуски и грешки са допуснати и продължават да се допускат в разследването по нашия случай, който наблюдавате от близо година. Очаквам писмен отговор на седемте въпроса от онзиденшното ми писмо до Вас с копие до горестоящи прокуратури и други компетентни органи:
1. Кога ще ни се изпрати граф. експертиза на подписа на пострадалата върху 2-та броя "оригинално" пълномощно (цяла година я чакаме)?
2. Кога ще ни се изпрати копие от протокола, с който от кметството е иззет т.нар. "оригинал" на пълномощното (близо година го чакаме)?
3. Защо се пренебрегват доказателства (констатация на Съда)?
4. Защо се тълкуват превратно (пак констатация на Съда)?
5. Защо още не е извършена преценка на събраните доказателства? Това е указание на Съда, а не мое искане. Според Съда, събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице. Констатациите и указанията на Съда са от началото на миналата година, а още не са взети предвид, още по-малко - изпълнени, 20-ти месец вече.
6. Защо се мълчи по резултатите от нашето собствено разследване? Пак ги изпращам като линк (ако линкът не се отваря, моля да ме уведомите)
7. Защо две години разследването не е мръднало - от второто прекратяване през юли 2015 досега? А преди това други две години се е движило в погрешна посока или общо 4 години и 4 месеца изгубено време досега, считано от датата на подаване на сигнала за имотна измама на 06.06.2013.

Много Ви моля, обърнете внимание на кратките цитати от доклада на председателя на Нот. камара, изнесен на френско-българския семинар в Париж 1-3.12.2016 на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот". И аз доскоро не знаех за този интересен доклад:

1. Българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нотариален акт, ако актът на праводателя не е вписан
        NB! В нашия случай Иванов 007 е съставил два нот. акта по невписани решения на ПК  - "преписът" от едното даже и неподписан! -  и категорично е заявил пред разследващите, че не е имало никакви пречки за изповядване на сделките - нещо, което изтъкна и пред Валя Ахчиева в предаването "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" (Открито, 21.07.2016). Вж също и Документите, с които е извършена имотната измама (няма нито един редовен):  http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html      


2. Българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК
       NB! Това кореспондира с написаното в статията ми "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?" (вярно е, но само за решенията, въз основа на които не е издаден КНА - вж. ЗСПЗЗ, Преходни и заключителни разпоредби, § 23) Много малко юристи знаят, че решенията, въз основа на които е издаден КНА, нямат силата на КНА, понеже не го пише в чл. 14 и 17 на ЗСПЗЗ, а чак накрая, в ПЗР. В нашия случай, например, и нотариусът, и първият набл. прокурор, и окръжният, и апелативният, и върховният повтарят, че решенията, придружени със скица, имат силата на КНА. Очевидно не са запознати с целия текст на тази  законова разпоредба, която продължава така "с изключение на тези, въз основа на които е издаден КНА". Логично!


3. Повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост
      NB! Това кореспондира с написаното в статията ми "Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?" (не е, защото не е законосъобразен документ.) Много малко юристи знаят, какви са белезите на един акт за собственост (трите имена на собственика, ЕГН, местоживеене, подписи, печати на издателя, при прехвърляне на собствеността - да е последният документ за собственост на праводателя и - непременно да е вписан преди издаване на нот. акт за прехвърлянето) Ако собственикът е починал след издаване на акта, се прилага у-ние за наследници. А не както при повечето решения на ПК - при живи собственици се прилагат у-ния за наследници, защото решението е било издадено правно-неграмотно "на наследниците" без посочване на имената им.


Очаквам компетентното Ви произнасяне по поставените въпроси.

С уважение (име, ЕГН, адрес)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В тази връзка, уважаеми господин Захариев, моля за отговор на следните два въпроса:
1. Защо МП препраща писмото до ВКП и ИВСС, след като разполага с данни, че въпросът вече е отнесен и до тях? (вж чл. 112 от АПК)

АПК Препращане по компетентност

Чл. 112. Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.


2. Защо в писмо с рег. № 94-Р-159/12.10.2017 г. по описа на Министерство на правосъдието първото ми име е изменено от "Ренета" на "Рени"?Освен това,  уважаеми господин Захариев, моля за отговор на мое писмо от 04.11.2016 г., адресирано до "уважаемите дами и господа от Нотариалната камара и и от Министерството на правосъдието".

Ето това е писмото от 04.11.2016, на което очаквам отговор близо година вече:

Subject:

нотариус 007 - правно неграмотен?

Date:

Fri, 4 Nov 2016 15:16:21 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

To:

chamber@notary-chamber.org, priemna@justice.government.bg

-

Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК: http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html

-

Уважаеми дами и господа от Нотариалната камара и от Министерството на правосъдието,

Моля да се вземат мерки, защото подобна правна неграмотност от страна на нотариус, като описаната в горепосочения материал "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК", застрашава сигурността на гражданския оборот!

Оставам в очакване на Вашия компетентен отговор.

С уважение (три име, ЕГН, адрес)С писмото от 04.11.2016 се опитах да обърна внимание на компетентните органи от Министерството на правосъдието, че плевенския нотариус Иванов № 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК и молех да се вземат мерки, защото подобна правна неграмотност от страна на нотариус застрашава сигурността на гражданския оборот. Една компетентна проверка би могла да установи, дали проблемът действително е непознаване на текста на чл. 584, ал. 4 от ГПК, или се касае за лъжесвидетелстване пред надлежен орган на съдебната власт при разследването по нашия случай на имотна измама. Както знаете, нотариус Иванов е издал два нотариални акта за покупко-продажба в кантората си на 14 и 18 март 2013, без представените документи за собственост да са били вписани. При това представените невписани документи не са били последните (актуалните) документи, с които праводателката (майка ми, покойница от 15.03.2017) се е легитимирала като собственик. Майка ми се е легитимирала с два КНА, издадени въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК и вписани на нейно име в СВ-Плевен, до които измамникът лъжепълномощник не е успял да се добере и за съществуването на които нотариус Иванов не разбрал, а след като разбра, че съществуват, безотговорно се изказа в публичното пространство (визирам предаването за нашия случай по БНТ 1, "Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016): "Така или иначе е имало вписан нотариален акт. И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение." Изказването на нотариус Иванов в публичното пространство издава не само непознаване на императивния текст на чл. 586, ал. 4 от ГПК, но и непознаване на текста на § 23, Преходни и заключителни разпоредби, ЗСПЗЗ, който гласи, че решенията на ПК, въз основа на които е издаден КНА, нямат силата на КНА.

Справка - ЗСПЗЗ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 30.07.1999 Г.)

§ 23. Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове.

По-подробно темата е разработена в статията ми "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?", публикувана на ел. адрес http://softisbg.com/dannies_blog/post-127.html и цитирана по-долу в това писмо.

 

Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?

Бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23. Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове) Много малко юристи знаят това. Нотариус Иванов 007 не го знае. Прокурорите по нашето дело не го знаят. Не го знае дори нотариус Димитър Танев, Председателят на Нотар. камара.


Тук ще се опитам да обясня, защо решенията на ПК, въз основа на които е издаден КНА за право на собственост, нямат силата на КНА.

 

Юристите често цитират ето този текст от ЗСПЗЗ: "Влязлото в сила решение, придружено със скица [...], удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота." (чл. 14, ал. 1, т.1 и чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ - в сила от 30.07.1999; чл. 18ж, ал. 1, чл. 27, ал. 3, чл. 27а, ал. 2, чл. 96, ал. 5 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ - в сила от 28.12.1999; чл. 38, ал. 20 от Закона за горите - в сила от 09.04.2011)

-

Цитатът е правилен, но не е пълен. Едва с изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999, обн. ДВ бр.68/1999г., влезлите в сила решения на поземлените комисии за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи, придружени със скица, са били приравнени по правна сила на констативни нотариални актове. До този момент заинтересованите лица е следвало да се снабдят с такива актове по реда на чл.483ал.І ГПК /отм./. - вж. текста за снабдяването на собствениците с КНА, публ. в ДВ, бр. 2 от 1994 г.

-

И до ден днешен в ПЗР на Правилника за приложение на ЗСПЗЗ стои текстът от 1994 за снабдяване с КНА, даже ясно си пише, че самите поземлени комисии са изготвяли проктите на КНА:

"Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 1994 Г.)

§ 4. Въз основа на влезлите в сила решения на общинската поземлена комисия по чл. 18ж, ал. 1 и чл. 27 собствениците се снабдяват с нотариални актове по реда на чл. 483, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Поземлените комисии изготвят проекти на нотариални актове на основание на отменената т. 6 от ал. 4 на чл. 60, ако молбите за издаването им са подадени в поземлените комисии [...] до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 68 от 1999 г.)."

-


Следи от времената, когато собствениците е следвало да се снабдят с КНА, са останали и досега в Наредба № 32 за архивите на нотариусите - в чл. 18, ал. 5: "(Нова - ДВ, бр. 152 от 1998 г.) Изготвените от поземлените комисии проекти за констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд могат да се извършват по образците, утвърдени до влизане в сила на тази наредба. Нотариусът, респективно съдията по вписване, нанася данните, предвидени в тази наредба, включително и ръкописно."

-

Изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999 е влязло в сила не само за решенията на ПК, издадени след 30.07.1999, но и за всички други, издадени дотогава през целия период на 90-те години. Пише го в ПЗР на ЗСПЗЗ:

-

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 30.07.1999 Г.)

§ 23. Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове, освен в случаите по § 21.
А § 21 гласи: Нотариални актове въз основа на влезлите в сила решения на поземлените комисии се издават по досегашния ред, ако молбите за издаването им са подадени в поземлената комисия или проектите за нотариални актове са представени на нотариусите до влизането в сила на този закон.

-

И така, до 30.07.1999 г. решенията на ПК наистина не са имали силата на КНА и хората е следвало да се снабдят с такъв (кой се снабдил, кой - не, е отделен въпрос), а след тази дата вече всички решения на ПК придобиват силата на КНА, вкл. и по-рано издадените, с изключения на тези, въз основа на които вече са били издадени КНА.

-

Именно изразът "с изключения на тези, въз основа на които вече са били издадени КНА" означава, че с издаването на КНА решението на ПК губи силата си на КНА. Логично! Както, например, при издаване на нова лична карта старата се обезсилва и макар че съдържа данни за същото лице, с нея вече не можем да се легитимираме.

-

Да не си помислите сега, че след изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999 г. вече е било забранено да се издават КНА въз основа на решения на ПК? Не, разбира се, просто вече не е било задължително. И наистина, дълги години след 30.07.1999 г. хората продължавали да се снабдяват с КНА. Някои - по желание, други - по инерция, но най-вече - за да имат вписан документ за собственост. Майка ми, например, се е снабдила с КНА за гората си през 2006 г. въз основа на решението на ПК от 2000. Защото макар законът да казвал, че решенията имат силата на КНА, те си оставали невписани.

Чак от 01.01.2001 и решенията на ПК започват да се вписват при издаването им, като истински нотариални актове.

-

Следователно всеки нотариус трябва да има едно наум, че с голяма вероятност за всяко решение на ПК, издадено преди 01.01.2001 г., може да има вписан КНА по чл.483, ал.1 ГПК (отм.) - точно като КНА на майка ми. И да знаят, че с вписването на такъв КНА невписаното решение на ПК, въз основа на което е издаден, вече няма силата на КНА.

-

                 В случая с майка ми снабдяването с КНА е било необходимо от чисто практична гледна точка. Понеже решението за нивите не било издадено на нейно име, а на "наследниците на Георги Ойнарски, б. ж. на с. Ставерци", никак не е било  удобно при всяко сключване на договор за аренда майка ми да вади по две удостоверения за наследници (понеже не е пряк наследник), едното от гр. Плевен, а другото - от с. Ставерци , т.е. всеки път да пътува по 120 км (60 км до с. Ставерци и още 60 обратно до гр. Плевен). Даже два пъти по 120 км - един път за подаване на заявление за у-нието и втори - за получаването му. Да не говорим, че в средата на 90-те моите родители се преместиха от Плевен във Варна и пътуването за вадене на у-ния за наследници се е удължило с още 700 км (350 км до Плевен и още 350 обратно до Варна). Действително, майка ми е упълномощила своя роднина в с. Ставерци за сключване на договорите, но и за роднината е щяло да бъде неудобно всеки път да пътува до Плевен и обратно. Затова майка ми се е снабдила с нотариален акт за 50-те си дка ниви през 1999 г. и още на следващата година арендният договор е бил сключен въз основа на този нот. акт. 

                 Любопитен детайл, който потвърждава практичната цел на снабдяването с КНА за нивите в Ставерци, Плевенско, е, че за другите си ниви - в с. Селановци, Оряховско, майка ми не се е снабдявала с КНА. Обяснението е, че Оряховската ПК е издала решението направо на името на майка ми - единствения наследник, а не на "името" на наследниците, както са направили в ПК-Д. Митрополия. В с. Селановци, Оряховско, майка ми също е имала роднина пълномощничка, която е сключвала договорите за аренда. Лично от нея знам, че никога не е вадила никакви у-ния за наследници. Само скици. Нормално. Оряховското решение е от 1997 г. и беше вписано чак през 2015 - при продажбата на земите, съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

-   

              Вж още: Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия? Бърз отговор - не е валиден, защото е незаконосъобразен. На същото мнение е и председателят на Нотариалната камара, който в доклад, изнесен на на френско-българския семинар в Париж, 1-3.12.2016 г., казва, че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост. - вж отблизо този текст от доклада.  Вж всички публикувани доклади от френско-българския семинар в края на 2016

 

              Вж също и обясненията на нотариус Иванов 007 от Плевен в предаването за нашия случай на имотна измама - "Открито" с Валя Ахчиева на 21.07.2016 г. Според Иванов, "Така или иначе е имало вписан нотариален акт. И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение." Нотариус Иванов 007 греши. Той е "извършил" две сделки, по-точно издал е два нотариални акта за продажбата на всички земи на майка ми в плевенско) - и двата в нарушение на императивната разпоредба на чл. 586, ал. 4 ГПК - вж статията "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК".

              Интересни обяснения дава и  председателят на Нотар. камара, който пък твърди пред Валя Ахчиева, че колегата му Иванов нямало било как да забележи, че "преписът"от решението на ПК  не е бил направен от оригинала. Иначе много точно обяснява какво означава препис от документ и констатира, че в случая "се касае за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост" на майка ми, измамената "продавачка", останала без нивите си в Плевенско, притежаваща пълен комплект документи по близо вековната история на поземлената си собственост, нито един от които не е дала на измамника. Показателно е, че предс. на Нот. камара не казва нито дума пред Валя Ахчиева за това, че нотариус Иванов не е имал право да съставя нот. актове за покупко-продажба, преди да бъдат вписани документите на праводателя (чл. 586, ал. 4 от ГПК). Иначе много добре говори на международни срещи, че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нотариален акт, ако актът на праводателя не е вписан - вж доклади от френско-българския семинар в края на 2016 - Париж, 1-3.12.2016 (първият доклад е на предс. на Нот. камара Д. Танев) и отблизо точно този текст  от доклада на Д. Танев.

         Вж също и материала Документите, с които е извършена имотната измама, снабдени с обяснения и становища прокурори, съдии и др. компетентни лица, ангажирани с нашия случай на имотна измама. Накратко: няма нито един редовен документ.

-

Очаквам компетентното становище на МП по поставения въпрос, а именно застрашаваща сигурността на гражданския оборот правна неграмотност от страна на нотариус Иванов № 007-Плевен по отношение разпоредбите на чл. 586, ал. 4 от ГПК и на  § 23, Преходни и заключителни разпоредби, ЗСПЗЗ. Правна неграмотност, демонстрирана с увереността на недосегаема персона в публичното пространство - визирам предаването по БНТ 1 "Открито" с Валя Ахчиева на 21.07.2016, от излъчването на което още не са изминали две години, но има опасност и да изминат така, както близо година вече не се изпраща по поставения още на 04.11.2016 г. сериозен проблем.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

 


================================================================================================

On 13.10.2017 10:02, priemna wrote:

Уважаема госпожо Стоянова,

                                                                                                                           

Приложено Ви изпращаме в сканиран вид писмо с рег. № 94-Р-159/12.10.2017 г., по описа на Министерство на правосъдието.

Моля за Вашето потвърждение за получаване на писмото.         

 

 

С Уважение,

                                                                                                                                                                                                                                                        

Христо Захариев

 

Главен  експерт

Дирекция „Канцелария"

Министерство на правосъдието

София, ул.  „Славянска" № 1

e-mail: H_Zahariev@justice.government.bg

web page: www.justice.government.bg

 

 

 

-

 

-

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с МП и Инспектората на МП

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1355

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.