За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

Начало на блога

Обратно към всички Информативни материали

-

Резюме. Тук са публикувани информативни материали (предимно статии) на тема мудно правосъдие и некомпетентни магистрати. Проблемът е основно в прокуратурата. Съдът е намерил начин да ускори делата. Нашето дело например - гражданско по чл. 108 ЗС - мина на три инстанции само за две години.

-

Конкретно за наказателното производство по нашия случай на имотна измама - вж За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен

-

 

2005 Драстични нарушения в следствието (мързел и некадърност)

-

2008 - Броят на прекратените по давност дела е чудовищно голям - над четвърт милион, признава Борис Велчев, Главен прокурор по онова време


-

22.02.2008, 388-мо заседание на НС - не се изпълняват съдебните решения  Този материал не е точно по темата. По-скоро става дума за безсилието на съда, което не е по-малко неприятно.

-

Съдията Кирил Николов, който хвърли тогата: Некомпетентността в съда е по-опасна от корупцията Правилно. Има един принцип: "Не търси злоумисъл в нещо, което може да се обясни с невежество", макар че обикновено двете вървят в пакет. Вж списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

 -

ВСС, 2013: ПРЕГЛЕД НА ДИСЦПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - смешни дисциплинарни наказания, обжалвания и т.н.

-

Kонстативен протокол за резултатите от проверка по заявление вх. No РС-14-510 от 26.11.2014 г. по описа на Инспектората към ВСС (ИВСС). Тук на 10 страници е описано как повече от 7 години размотавали едно просто дело за длъжностно присвояване, цитирам: "В конкретното дело не може да се констатира правна и фактическа сложност, която да позволи продължителност на досъдебно производство от над седем години. Материалите по досъдебното производство не са в голям обем - те са събрани в три папки, едната от които съдържа само писмени доказателства."

-

ТАКА - БЕЗОБРАЗНО СКАНДАЛНО - РАБОТИ ВАРНЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Статия, написана като отворено писмо до гл. прокурор от бившата данъчна служителка Биляна Якова, която е имала куража и доблестта да извади на показ далаверите в НАП - Варна, и която е била уволнена, заради това, че не е мълчала. Публикувано в "Афера" - издание на разследващата журналистка Веселина Томова, автор на книгата "Бандитска Варна"

-

Книгата на Гинес и прокуратурата СРП прекратявала 7 пъти едно ДП за кражба и съдът 7 пъти го връщал. Накрая го прекратили по давност.

-

14 години мързел Размотават дело за незаконно пресичане на граница от 2000 до 2014 и накрая оправдават нарушителя поради изтекла давност.

-
2010 - в. Банкеръ, Параграф 22: ИНСПЕКТОРИТЕ ВДИГНАХА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ЛЕТВА  (наказвали били за бавност, ускорили били разследванията и т.н.; ако беше така, разследването по имотната измама със земите на майка ми нямаше да се мотае седма година, бел. блогър, 10.08.2019)

-

Решение № 257 от 17.01.2011 на Апел. съд Пловдив по ВНОХ дело №501/2011 Пример за небрежно отношение към текста на съдебен акт - пълно с правописни грешки решение. Не е единственият небрежно написан съдебен акт, за съжаление.

-

Разследват 133 месеца имотна измама, т.е. повече от 11 години - статия в "24 часа" от 2011 г. (в статията пише, че имотните измами се разследват средно 49 месеца; измама със земите на майка ми я разследват от юли 2013 г., т.е. 73 месеца, и още продължават, бел. блогър 10.08.2019)

-

2012 Оправдават съдия по вписванията, който, действайки като нотариус, издал неверен КНА. Мотивите са  very funny: "За да е налице удостоверяване на неверни обстоятелства, което е основание за отмяна на констативния нотариален акт, издаден по реда на чл. 483, ал. 1от ГПК/отм./ (сега 587, ал. 1 ГПК), е необходимо произнасяне на компетентния за това граждански съд в производство по реда на чл. 431 ГПК/отм./. Не е в правомощията на настоящата инстанция в наказателното производство да изследва въпроса и да се произнася дали процесният нотариален акт е правилен или не, респ. дали отразените в него обстоятелства са истински или не и дали представените към проекта доказателства са достатъчни да удостоверят правото на собственост обективирано в акта. Обратното би означавало правен произвол. Още по-малко в правомощията на прокуратурата е да предрешава изхода на един граждански процес /какъвто дори изобщо не е провеждан по този казус/" и т.н.

-

2012 Специализираният наказателен съд връща дело на СпПр с остра до сарказъм критика: "изтъкнатите непълноти, са само един малък сегмент от множеството дефекти, от които страда прокурорския акт, а именно: пропуски в описанието за други релевантни за делото факти, драстични противоречия между обстоятелствената част на акта и неговия диспозитив, както и в самата обстоятелствена част и в самия диспозитив, и вменяване тепърва с диспозитива на фактически положения, незасегнати изобщо в обстоятелствената част. .... прокурорът говори за „пълномощници" на наследниците на починалите притежатели на ценни книжа, говори още и за неистински документи - пълномощни, по силата на които наследниците на починалите уж овластявали пълномощниците. Специално за пълномощните, волята на прокурора е съвсем объркана. Флагрантно известно е, че пълномощното с нотариална заверка на подписа /каквито са инкриминираните/, съчетава два документа в един материален носител - пълномощното е частният документ, а нотариалната заверка - официалният, като в зависимост от това дали въздействието засяга подписа на упълномощителя или на изпълняващия нотариалната функция, говорим за неистински частен или за неистински официален документ. Т. ясно и категорично разграничение в обстоятелствената част не е сторено и не може да се разбере кой от документите се третира за опорочен, и защо. Аналогична е ситуацията и при обвиненията на С. С., З. У. и И. У., като даже при С. в диспозитива наобвинителния акт е записано, че за всяко от деянията е съучастник и сам със себе си /?!/. Доводът в протеста, срещу направената от съдията-докладчик в същата насока констатация, е меко казано несериозен. Подобна обвинителна конструкция, не е въпрос по съществото на делото и не би могла да се оправдае с прокурорското правомощие за квалификация на обвинението, както се претендира в протеста, а се нарича „правен абсурд".

-

22.12.2014 Корупцията не е главният недъг на съдебната власт  Загърнат в тогата на собствената си некадърност, често съдът държи на свои абсурдни теории или решава по шуробаджанашка линия.

-

Мотиви към присъда по НОХД №  130/2014 ШОС Оправдават няколко подсъдими поради изтекла давност за наказателна отговорност.  И по нашия случай най-вероятно ще стане така (бел. блогър, 25.12.2020)

 -

21.08.2015 България е първа по брой прокурори на глава в ЕС, Институт за пазарна икономика: "Една от причината за високата численост, но ниската ефективност на прокуратурата, е големият брой висящи дела и изключително дългата продължителност на наказателните производства, за които България е сред страните с най-много осъдителни присъди от Европейския съд по правата на човека /на 6-то място сред 47 страни/. Всеки прокурор наблюдава по 520 спрени досъдебни производства."

-

 

2014 Обжалват отказ на пр. Боряна Бецова да образува ДП срещу Делян Пеевски. Подробно описват какво е направила и какво - не. Не знам какво е станало след обжалването. Вероятно нищо, защото и досега няма ДП срещу Делян Пеевски, доколкото знам (пиша това на 25.04.2019, бел. блогър) 

-

16.09.2015 Спасяването на партиен редник, или с каква цел прокуратурата прави предварителни проверки За случая "Данов", дето един бивш министър се правил на социално слаб във Франция и взел 15 000 евро помощи с фалшиви документи (класическо престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК) Прокуратурата влачила предварителната проверка сума ти време, после постановила отказ да образува  ДП поради липса на престъпление. Обжалвали, но докато горестоящите тутльовци се произнесат, изтекла давността за наказателно преследване. Мен ми е чудно, защо французите не са му насвили перките на този Данов? Защо не са си поискали източените пари с лихвите? Освен ... освен нашите тихомълком да са платили? Може би направо от държавния бюджет? Така хем вълкът сит, хем агнето цяло.   

-

22.06.2015 Основният проблем за нашето правораздаване е абсолютно неграмотната, некомпетентна работа на органите на досъдебното производство. Проблемът с организираната престъпност у нас съществува на ниво висши държавни органи. България в последните години се управлява от организирана престъпна група. Независимо от неприятната ситуация, за която никой не ни е виновен, трябва да водим борба за нормално правораздаване, дори и когато е очевидно, че в рамките на живота ни тя няма да доведе до съществени резултати. Да не се срамуваме от потомците също ще е успех, на първо време.

12.12.2015 Никола Гратери: Ще направя съдебната ви реформа за няколко месеца без пари

-

Из стенографски протокол № 21 от заседанието на ВСС на 22.05.2014 г. Какво мисли главният прокурор за НПК и как се дава оценка много добър на прокурор 

-

Подробни обяснения на 13 страници за незаконосъобразността на някои прокурорски актове и действия Тук на 3-та стр., в бележка под линия, се споменава Определение  № 4690/07.04.2014 г. на ВАС по административно дело № 2152/2013 г., с което е отменена т.нар. предварителна проверка, обаче понеже определението не било публикувано в ДВ, то все още не е влязло в сила (ами че то няма как да бъде публикувано, бе! съдът е отменил нещо, което не съществува! е, как да го публикуват, а? в сегашния НПК няма никаква предварителна проверка, имало я е в стария; ползват някаква инструкция от 2011, която е незаконосъобразна; ако линкът към инструкцията не се отваря, натисни тук; и експертите от ЕС също препоръчаха в края на 2016 да се премахне тази предварителна проверка - те явно не са знаели, че я няма в Закона, но са чули, че се провежда, бел. моя, Р.С., 10.01.2017)

-

Адвокати искат ВАС да прогласи инструкцията за предварителните проверки за правно нищо - отлична статия в lex.bg от 02.09.2020 с преглед на историята на нелепата ПП

 -

11.05.2016, в. Банкер: Параграф 22 - ама наистина: Верига от безхаберие държи незаконна възбрана вече 17 години  Невероятно, но факт! Много куриозна история.

.

13.07.2016 И на магистратите им писна от некомпетентни колеги
Екатерина Захариева, министър на правосъдието: "Ако съдиите и прокурорите са некомпетентни или корумпирани, трябва да носят отговорност. Предвидили сме и всеки от тях да има индивидуален план за развитие. Понякога може да се наложи обучение за някои от тях. Ако въпреки всичко все още се забелязва некачествена работа, дори да не е корупция, а некомпетентност, те не би трябвало да са в системата. Все пак в съдебната власт се радват на много привилегии - несменяемост, имунитет, високи заплати. Това трябва да е така. Но срещу това очакваме качество."

-

Из Протокол на ВСС № 10 от 25.02.2016   "поне да видим по тези забавени дела, с 20 - годишна давност и абсолютно просрочени защо само така общо причините, но без да знаем дори имената и казах - тези хора вероятно ги атестираме с „много добра" оценка."  и т. н.
-

"Съдът поправя прокуратурата. Това е абсурд!" - статия във в. "Сега" от 21.01.2015. Ако линкът не се отваря, натисни тук.Статията е за криворазбраната ръководна роля на съда в досъдебното производство. Вж също и Пример № 20.

 -

16.10.2016 Как да хакнем прокуратурата  в. "Капитал"

-

Наказателното производство се прекратява, ако деянието въобще не съставлява престъпление, а не ако ...  За прекратяването по давност. Тук има линк и към интервю с гл. прокурор Цацаров. 
-

11.10.2016 Съдийската колегия на ВСС не посмя да пита Цацаров за "Яневагейт" Тук пише и за разследването срещу съдия Велин Станков, започнало през далечната 2007 година, внесено през април 2013 г. в Софийския градски съд, оттам върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения, а после потънало в неизвестност. Никой не знае какво се случва с него и не смее да пита.

-

31.10.2016 Съдебна система? Елате ги вижте - за пореден път! Тук става дума за кражба на интелектуална собственост. Откраднат е преводът на Паисиевата "История славянобългарска" на английски език, извършен от проф. д-р Красимир Кабакчиев, световно известен лингвист-англицист. След 3 години бездействие на прокуратурата, проф. Кабакчиев се обръща към съда. Какво се случва там, е описано в горепосочения линк. Още по темата за кражбата на английския превод на "История славянобългарска" и бездействието на т.нар. компетентни органи - вж тук

-

Как да се предпазим от имотни измами? bTV, 10.12.2016. Адв. Хаджигенов: "Имотните измами са много лесни за хващане. Те са обичайно един, два, пет неистински документа, няма проблем със това. Това, което трябва да се направи, е да има смислена прокуратура, смислен орган, който да ги разследва, правилно да ги разследва тези деяния. Те, в общия случай, са с ниска правна сложност,  т.е. не е нужно да си кой знае какъв гений." Да, така е, но когато си кръгъл глупак, отиват сума ти години, както стана и с разследването по нашия случай на документна имотна измама, започнало през далечното лято на 2013 г., а още не му се вижда краят (пиша това на 02.01.2017, бел. моя, Р.С.).

-

Прокуратурата е зло, 07.12.2016, адв. Хаджигенов: "Прокуратура у нас е зло по много причини. Проблемът започна с политическата проституция и с оказваните услуги на и към властта за целият пост тоталитарен период от вече почти три десетилетия и се стигне до сегашния момент, когато всички са корумпирани и или подчинени и което е по-важно ниКОЙ прокурор не върши НИЩО от това, което всъщност трябва да върши, а именно: да съблюдава за правилното и еднакво прилагане на закона. Това включва разбира се и дребното задължения на прокуратурата, прилагайки закона да преследва извършването на всички престъпления."


-

17.12.2016 Да закрием прокуратурата Излиза ни твърде скъпо. Автор: адв. Грета Ганева


-

20.12.2016 Милион престъпници са "амнистирани" по давност За 10 години около 1 милион дела са пратени в кошчето на прокуратурата заради изтекла давност.

-

Из доклада на ЕС експертите за прокуратурата - 2016: права на пострадалите
"ВСС следва да образува дисциплинарни производства в случаите, при които прокурори не спазват съдебни решения.Тъй като изглежда, че прокурорите могат да си присвояват правомощията на съдиите, единствената защита за пострадалите и техните близки в такива случаи изглежда би била правото те да повдигат и поддържат обвинение като частни лица."

 -

Целият доклад на европейските експерти  за структурния и функционален модел на прокуратурата 2016 - така, както е публикуван на сайта на Прокуратурата. Убийствен!

-

Из доклада на европейските експерти за прокуратурата - 2016 за института на предварителните проверки. Излишен е, казват експертите, да се премахне! По нашия случай на имотна измама, например, цели 6 месеца се е извършвала предварителна проверка, без ние да знаем какво става. Не ни уведомиха дори за образуването на ДП. Научихме, че е образувано ДП, от призовка, изпратена пет месеца по-късно. Така около една година измина в пълно неведение от наша страна. 

-

Независим разследващ да проверява главния прокурор при съмнения за престъпления предлагат експертите от Великобритания, Испания, Германия и Холандия

 -

Нотариален туризъм Хора от големи градове (Варна, в случая с майка ми), по правило много възрастни, много болни и много трудно-подвижни, в т.ч. и инвалиди (като майка ми), "пътуват" до разни селца на 50-100 км от дома си (в случая с майка ми - на 120) да заверяват пълномощни за подготовка на документи за сделки и последваща продажба на всичките им имоти. Всъщност, "нотариалният туризъм" не съществува. Възрастните, болни хора никъде не пътуват, а стават жертва на измамници, които идват в дома им и ги прилъгват да се подпишат, без да прочетат документа. Само в главите на некадърни следователи, прокурори и съдии може да се формира "правният извод", че горките градски дядо или баба са ходили на майната си във възможно най-забутаното село за заверка на пълномощно

 -


Веселите магистрати  Отдавна ми прави впечатление, че прокурори и съдии спокойно си пишат глупости, после пак така спокойно, даже някак весело, си ги посочват (без да ги наричат глупости, разбира се) и накрая  си ги публикуват без никакви притеснения, че се излагат. Всеки друг служител ще бъде наказан, ако допусне дори 1/10 от техните грешки и пропуски. Направо ще бъде уволнен за некадърност!  Само магистратите стоят целите омазани и - ухилени до ушите. Затова кръстих този материал "Веселите магистрати". Естествено, външно изглеждат сериозни, но вътрешно се пукат от смях, все едно че викат:

   ---- Да го духат! Ха-ха-ха!  Ай ся да одим да си зиъме заплатите! Ха-ха-ха!

-

 Отчети на Инспектората на ВСС от 2008 до 2016 От отчетите не става ясно защо инспекторатът не е реагирал своевременно, а е оставил сума ти елементарни дела да се точат по 10-15 години и накрая да се прекратяват по давност, някои дори без да влязат в съда. Сякаш функцията му е единствено да прави тъжни констатации от сорта на: "В наказателния процес бавното правосъдие за гражданите е равнозначно на липса на правосъдие и води до загуба на доверието им в правораздаването."

.


02.02.2017 Как работи прокуратурата? СРП отказала да образува ДП с аргумента, че няма престъпление, въпреки че е установила фалшифициран подпис върху документ. Значи в нашия случай на имотна измама са установили нещо много по-страшно от фалшифицирания подпис на майка ми върху пълномощното, щом не са могли да постановят отказ. Ще трябва да изискам постановлението за образуване на нашето ДП.

-

 21.02.2017 Делата в Страсбург през 2016 г. са стрували 2 млн. лв. на бюджета , в. "Сега" (с мой коментар за Инспектората на ВСС, цитирам ЗСВ)

-

22.02.2017 Номерът с командироването на магистратите  Чрез командироването ги наказват или награждават.

-

РАЗПОРЕЖДАНЕ oт 23.05.2017г. за прекратяване на съдебното производство по НОХД №156/2017 г. по описа на Районен съд - Девня- https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=i8u%2FfYKLTG0%3D "Внесеният обвинителен акт е не само непълен и вътрешно противоречив, но и крайно неясен. Това особено важи за обвинението срещу обв. В., което от един момент насетне е абсолютно неразбираемо."

Кадрите решават всичко! Овации за Любка Кабзималска! С начална педагогика и магистратура по право Любка станала инспектор от ВСС.

 -

Михаил Екимджиев: Хроника на един предизвестен провал Из статията: "И в двата казуса наказателните дела срещу К.Н. и Г.Г. продължават около 10 години - колкото Троянската война. След това жалбите им за "разумен срок" пребивават в Страсбург 5-6 години. От връщането им в България за изчерпване на процедурата по ЗСВ вече е изминала година. След отказа на К.Н. и Г.Г. да подпишат неадекватните споразумения, разглеждането на исковете им за обезщетение по ЗОДОВ ще отнеме поне 2-3 години. Дотук годините станаха 20. Ако националните съдилища, в прилив на колегиална солидарност, не приложат страсбургските стандарти за обезщетения, последният полезен ход би бил нова жалба до ЕСПЧ. Цитираните примери, които не са изключения, показват, че държавата е решена да минимизира финансовите "загуби" чрез стратегия за процедурно изтощаване на противника. Тъй като малцина от жертвите на бавното правосъдие имат мотивация и житейска перспектива за водене на подобни "пунически" войни, много от тях вероятно ще приемат предложените им унизителни обезщетения."

-

15.06.2017 България харчи най-много за тромавото си правосъдие  България е на 1-во място в ЕС по средства, харчени за правосъдие спрмо БВП, на 4-то място - по брой на съдиите спрямо населението и на на 18-то - по натовареност на съдиите.

-

10.06.2017 Гл. прокурор: В големите приватизационни сделки има престъпления, но вече всички са чисти Нарочно изчакали да мине давностният срок за наказателно преследване.

-

16.06.2017 Най-тежко наказание за чудовището Пламен Митрев, отвличал и изнасилвал момичета! "Чудовището" е изнасилвало преди 20 години. Сега Прокуратурата се хвали, че била постигнала осъдителна присъда на първа инстанция. Делото още не е приключило. Към статията има интересни коментари.
Вж също една статия от 2012 г., която хвърля светлина върху хода на съдебния процес: ИЗНАСИЛВАЧЪТ НА МАНЕКЕНКИ ПЛАМЕН МИТРЕВ ВСЕ ОЩЕ БЕЗ ПРИСЪДА!

-

05.07.2017 Управляващият елит е гръбнакът на престъпността -Тази статия не е точно по темата за мудните и некомпетентни магистрати, но отлично обяснява защо се туткат и се държат като глупаци.

 -

20.10.2017 Сталинската прокуратура и българската "съдебна" реформа

Ако говорим за политическа зависимост или ако приемем, че ПРБ обслужва политически или криминални среди, то очевидно става дума за сложна съвкупност от криминални икономически интереси, които имат своите влиятелни лобита на всички нива и във всички сфери на обществено-политическия и икономическия живот в страната. В този смисъл, България не е тоталитарна, а е завладяна държава (captured state). Завладяна от мафията. Ако разгледаме трите предложения - за "реформа" на прокуратурата (наричана некоректно "съдебна реформа"), за създаване на Дирекция (ГЕРБ) и за създаване на Агенция (БСП) за борба с корупцията, те просто разширяват администрацията, а в последните два случая видимо създават нов политически лост за влияние в съдебната система.     Съществува ли пречка днес Главният прокурор да бъде разследван? Моят отговор е, че такава пречка няма. ВСС е в състояние да направи това. В състояние е и създаденият през 2007 г. Инспекторат към ВСС. Това от своя страна значително обезсмисля инициативите за въвеждане на нова длъжност. Да не говорим, че тези идеи не отговарят на друг съществено важен въпрос, известен още от древността: quis custodiet ipsos custodes?, или:    Кой контролира контролиращия? За да го преведа на съвременен език, ще ползвам едно иконично (казвам го без ирония) за активистите за съдебна реформа име - кой контролираше дейността на прокурор Джовани Фалконе? Имал ли е контролиращият орган или лице възможност да се намеси в неговата дейност? Ако е имал - защо не го е направил? В крайна сметка, очевидният факт, до който достигаме, следвайки логиката на всичко, изброено до тук, е, че у нас въпросът се свежа не толкова до политическо влияние и зависимости (Сталинският модел в прокуратурата), а до липса на интегритет и наличие на криминални обвързаности."

-

25.11.2017 Юридическото образование като елемент от съдебната реформа - De Fakto  25.11.2017

(отличен анализ на последиците от ниското ниво на юридическата подготовка)

Неуспехите в реформата на съдебната власт намират проявление и в образованието. А по този начин се възпроизвежда правното статукво на неприятни последици: За бизнеса - липса на юристи, готови да решават практически проблеми след завършването. За гражданите - съществува вариант в решителен момент да попаднат на неподготвени кадри, които да не защитят по най-добрия начин правата им и финансовите им интереси. За юридическата общност - спад на доверието в професията. За обществото като цяло - създават се условия за ниско качество на разследването на престъпления поради неподготвеност на прокуратурата, лошо правораздаване от некомпетентни съдии, а оттам и слаба държава, която не защитава хората и бизнеса. Огромният печеливш е корупционната среда в България - недобрите професионалисти се превръщат в добър обслужващ персонал на тъмни интереси.

-

25.09.2017 Дело за имотни измами срещу бивша съдийка най-после тръгва в съда след 10 години разследване - имотните измами били за над милион.

-

29.01.2018 lex.bg Новият регламент за ускоряване на наказателното производство, Валя Рушанова, съдия във ВКС  Ускоряването на досъдебното производство е уредено в чл. 368 от НПК.С право да направят искане за „ускоряване на разследването" (какъвто е легалният термин в текста на чл. 368 от НПК), разполагат обвиняемият, пострадалият и ощетеното юридическо лице. Необходимо е обаче да се посочи, че макар и да е разширен кръгът на субектите, които могат да инициират производство по чл. 368 от НПК, е налице хипотеза, в която интересът на пострадалия остава незащитен - в случаите когато няма формален акт за повдигане на обвинение срещу определено лице.

-

2018 Проверка на ИВСС за забавени ДП-та от 2015 и 2016. Нашето от 2013 не се споменава.

-

05.09.2018 Рекордното протакане на делото срещу бившата съдийка продължава  - тази статия е нещо като продължение на горната - за делото, което уж било тръгнало след 10 години разследване. Има коментари под статията, като напр.: "Г-жа бивщата съдийка също е човек-тя има право да се счита за невиновна, защото прозумпцията безусловно я защитава.И след като за другите „престъпници" съдът може да прави „въртеливи"движения, и за нея също може.Затова тя ще осъди РБ в СПЧ в Страсбург за т.н. неразумен срок, както и да завърши това дело."

-

19.11.2018 Акции много, присъди нула  Отличен материал в "Сега". Систематизирано са изложени маса случаи, започнали с шумни акции и потънали в забвение.

-

03.12.2018 Де факто, адв. Петър Обретенов: Казусът „ Иванчева" - пробен камък има ли правосъдие в България
"cпopът oĸoлo пpaвoмepнocттa нa мяpĸaтa зa нeoтĸлoнeниe „ зaдъpжaнe пoд cтpaжa" ce пpeнece нa нeoбичaйнo инcтитyциoнaлнo нивo. Πo пoвoд нa paзпopeдeнaтa oт пpeдceдaтeля нa BKC пpoвepĸa нa opгaнизaциятa и движeниeтo нa пpoизвoдcтвoтo пo зaмянaтa нa мяpĸaтa зa нeoтĸлoнeниe „зaдъpжaнeтo пoд cтpaжa" c „дoмaшeн apecт", пpoĸypaтypaтa излeзe cъc cтpaнния зa eднa пpaвoвa дъpжaвa пpизив ĸъм тoзи  cъд  дa нe изпълнявa зaĸoнa и дa нe дaвa нa пpoвepявaщитe мaтepиaлитe пo дeлoтo.  Aпeлaтивният cъд нe ce cъoбpaзи c тoзи пpизив, пpeдocтaви нeoбxoдимитe мaтepиaли, нo чacт oт нeгoвия cъcтaв oтпpaви дo плeнyмa нa BCC oщe пo - cтpaннo иcĸaнe: тoй дa изpaзи cтaнoвищe дaли e пpaвoмepнa и дoпycтимa нapeдeнaтa пpoвepĸa и дaли тя нe e плoд нa тeндeнциoзнo oтнoшeниe ĸъм cпeциaлизиpaнитe cъдилищa и oпит дa ce пoвлияe нa вътpeшнoтo yбeждeниe нa cъдиитe, ĸoитo щe ce пpoизнecaт зa мяpĸaтa зa нeoтĸлoнeниe."

-

01.03.2019 news.lex.bg  Дело за обявяване на предварителен договор за окончателен отнема 19 години, 7 месеца и 19 дни

-

14.05.2019 Още 44 000 престъпления останаха завинаги ненаказани
 Причината е бавене до изтичане на давност (и разследването по нашия случай на имотна измама се размотава седма година вече, а всички доказателства са били налице още през 2013, бел. блогър, юли 2019).

-

08.07.2019 ИВСС строго да следи как се образуват дела в съдилищата  Проверка показала, че в някои съдилища имало необяснимо увеличение на броя на делата. Имало и съмнения, че на места се образуват т.нар. кухи дела [като например делата на ДаллБогг, бел блогър].

-

27.11.2019 Прокуратурата особено да внимава, когато обвинява юристи, защото страдат повече Статия в lex.bg за многократно по-високите обезщетения по ЗОДОВ, присъждани на юристи. Моето скромно блогърско мнение е, че с подобни съдебни решения се нарушава чл. 6 от КРБ ("Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.")
.

03.08.2020 Бивш съдия осъди прокуратурата за 134 хил. лв.Подсъдим по делото "Гранити" получава обезщетение заради провалено дело за данъчни престъпления. Частният съдебен изпълнител и бивш съдия Галин Костов е поредният обвинен, но оправдан, който осъжда прокуратурата за солена сума. За Костов данъкоплатците ще дадат 134 000 лв. от името на прокуратурата като обезщетение за обвинение за данъчни престъпления.

-

15.08.2020 Прокуратурата прекрати по давност нови близо 50 000 дела   Почти 900 000 производства от 2008 г. насам са приключили с необявена амнистия

-

24.08.2020 Прокуратурата е осъдена за още 70 000 лв. заради Възродителния процес  Учител, заточен в Белене и изселен в Турция, ще бъде обезщетен заради неприключилото близо 30 години разследване

-


02.09.2020 ВКС казва как се развалят договори с нотариална заверка на подписите Мноого сложно. Коментар под статията: "Много интересно е как ВКС и ВАС дават тълкуване на толкова базисни въпроси в правото, десетилетия след като даден НА е влязъл в сила. Направо е абсурдно как може да се поддържа някакъв елементарен правов ред. В развитите правни системи, тълкуването е на морални, даже философски въпроси. Само при нас се разяснявават „а и б" на правото."

-

14.09.2020 Съдът върна на прокуратурата делото срещу Асена Стоименова   Неясно обвинение. Обичайно положение. Критични коментари под статията.

-


17.11.2020 Действията и бездействията на прокурор в процеса на разследване да бъдат контролирани от съда - много добро предложение на НПО "Антикорупционен фонд". 
Станьо Тенев, бивш военен съдия, от години се бори за същото.

-

Де факто, 28.12.2020: Радикално:  Решението с проблема за отговорността на гл.прокурор е да отпадне институцията „Главен прокурор"
Автор: Петър Обретенов (Роден през 1935 г. в Шумен. Завършва право в Софийския университет. Бил e cъдия и нapoдeн пpeдcтaвитeл във Великото нapoднo cъбpaниe, секретар нa Cъвeтa пo законодателство към Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo, зaм.-пpeдceдaтeл нa Цeнтpaлнaтa избиpaтeлнa комисия.)
              "Член първи за Партията отдавна отменихме, но пропуснахме този за Обвинител № 1. Днес пред  българското общество виси като дамоклиев меч за разрешаване дилемата „над мен е само Господ". Настоящият тип прокуратура принадлежи на отминало време, отговаря на държавно устройство, изградено на принципа на единовластие. Cъoбpaзeнo c ĸoнcтитyциятa, paдиĸaлнo paзpeшeниe нa пpoблeмa c oтгoвopнocттa нa глaвния пpoĸypop e oтпaдaнe нa инcтитyциятa „Глaвeн пpoĸypop", cъздaдeнa c  aлинeя втopa нa чл.126, пo пътя нa ĸoнcтитyциoннaтa мy oтмянa пo peдa нa чл. 153 - 156 oт KPБ, oт OHC. C тoвa ĸoнcтитyциoннo  измeнeниe щe ce пpocтим cъc cъвeтcĸия мoдeл зa пpoĸypaтypa и нeщaтa щe бъдaт пocтaвeни нa иcтинcĸoтo им мяcтo, в cъoтвeтcтвиe c ĸoнцeпциятa зaлoжeнa в aлинeя пъpвa. Глaвният пpoĸypop ĸъм BKC щe ocъщecтвявa caмo мeтoдичecĸo pъĸoвoдcтвo въpxy тяxнaтa дeйнocт, нo нe и ĸoнтpoл зa зaĸoннocт, ĸoйтo щe ocтaнe ĸaтo изĸлючитeлнa ĸoмпeтeнтнocт нa cъдa, вĸл. и в cлyчaитe нa oтĸaз дa ce oбpaзyвa нaĸaзaтeлнo пpecлeдвaнe. Πpи тaзи ypeдбa, пpoблeмът зa oтгoвopнocттa нa глaвния пpoĸypop oтпaдa нe caмo зaщoтo тaĸaвa фигypa липcвa, нo - и тoвa e ocoбeнo вaжнo - cтaвa нaпълнo възмoжнo дa ce peaлизиpa нa пpaĸтиĸa извoдът в peшeниeтo нa KC пo KД  № 15 / 2020г: вceĸи пpoĸypop би мoгъл дa пoвдигнe oбвинeниe cpeщy вceĸи гpaждaнин нa peпyблиĸaтa, c изĸлючeниe нa пpeзидeнтa, в paмĸитe нa cвoятa тepитopиaлнa и фyнĸциoнaлнa ĸoмпeтeнтнocт."

-

29.01.2021 Lex.bg: 19 години не стигнали за разследване на грабеж на 22 агнета   Голямо туткане. Даже за прекратяването поради изтекла наказателна давност се размотавали цели 5 години. Според мен, ако толкова нямат механизми за предотвратяване на такива случаи, биха могли поне да прилагат чл. 288 НК ("Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.")

-

2021 г. Едно мнение за прокуратурата във връзка със загиналото на 14.02.2021 г. 16-годишно дете от токов удар на улицата в София поради незаконно свързване на кабели към незаконен павилион: Пловдивски адвокат зашлеви звучна плесница на правосъдието ни:

           „Потресаващо е, че едно 16-годишно момче бе убито нелепо, ходейки по тротоара в центъра на София. Не по-малко потресаващо е и прехвърлянето на отговорността. Два дена не може да се установи кой или кои са вързали тока по шахтата и оградата на булеварда. И няма да се установи още 20 години.

И сега мога категорично да ви кажа, че никога няма да се разбере, кой е виновен за трагедията. Ще се установи кой е виновен, колкото се установи, когато бяха убити двете млади жени в колата си, когато върху тях се срути къща на ул. „Алабин" в София, преди повече от 15 години. Ще си прехвърлят вината и отговорността до второ пришествие.

Още повече, че родителите на момчето са бедни, скромни, съсипани хорица, видя се от репортажите. Кой ще се погрижи и застъпи за тях. Никой, но от сърце. Нямат пари за адвокати и медиен натиск, който в случая е просто задължителен, за да се прави нещо по случая от време на време. Срещу тях са субекти като ЧЕЗ, болница „Иван Рилски", евентуално Столична община. А сега си представете имат ли някакви шансове тези бедните хорица от крайните квартали на София срещу тези административни и финансови мастодонти.

Ще се шиканира и протака делото, докато родителите полудеят или умрат от мъка. Ще се въртят следователи и дознатели до пенсия по това дело - много, много години. След това ще се напише някакъв витеиват обвинителен акт, който ще бъде върнат от съда задължително. И пак отначало, още няколко години. И така до безкрайност, докато всичко се размие и забрави по стара българска традиция." (
край на цитата от Пловдивски адвокат зашлеви звучна плесница на правосъдието ни)

-

Защо прокуратурата не работи Отлични, ясни и логични обяснения от адв. Теодор Георгиев - САК, защо Прокуратурата не работи. Прокурорите просто нямат мотивация. И да работят, и да не работят, заплатата си върви.

-

03.06.2022 Още 70 000 престъпления завинаги ще останат ненаказани. И нашето се е запътило натам - ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен. Сигналът за имотна измама е подаден на 06.06.2013. Същата година, при предварителната проверка са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение поне срещу плевенския нотариус Иван Иванов 007, изповядал две сделки с нередовно от външна страна пълномощно,(потвърдено от съда на три инстанции в гражданското ни дело, което спечелихме, а от 2018 се канят да търсят наказателна отговорност от три лица, но още не са наканили (бел. блогър, 03.06.2022)


-

 
04.07.2022, в. Сега:  Кюлче ли бе - да го опишеш, пачка ли бе - да я преброиш -  за неохотното разследване по сигнали срещу Бойко Борисов

 

-

24.10.2022 в. Сега - Дело за смъртта на родилка е протакано над 14 години  Основната вина е на разследващите и прокуратурата, които са бездействали

.
13.01.2023 в. Сега - Прокурорско торнадо засмуква публични пари и време Обезщетенията, за които държавното обвинение е осъдено, се увеличават, но са само върхът на айсберга
.

29.07.2023 в. Сега  - Рекордни 22 години се точи дело срещу отказ на областен управител  Дело за отмяна на отказ на областния управител на Област София град за обезщетяване на собствениците на отчужден недвижим имот е продължипо повече от 22 години.


.

24.08.2023 Очаквайте наказания за КТБ... след 200 години След закриването на Специализирания наказателен съд преди година делото премина в компетенцията на Софийския градски съд. Оттогава са проведени едва десетина съдебни заседания, като последно показания даде одиторът Николай Орешаров, който към момента е осмият разпитан свидетел. Очаква се обаче показания пред съда дадат около 400 свидели. Ако процесът продължи със същата скорост, сметката показва, че всички призовани ще дадат показания само на първа инстанция чак след 200 години. Така че може би няма да е изненадващо, ако давността за престъплението изтече до окончателните присъди.

.

01.11.2023 Oĸoнчaтeлнo: BKC ocтaви в cилa ocъждaнeтo нa ΠPБ зa „пpecтъпния cгoвop" cpeщy Πлaмeн Бoбoĸoв и Πлaмeн Узyнoв Публични личности, обвинени през лятото на 2020, осъждат Прокуратурата за бездействие повече от две години. По нашия случай на имотна измама бездействат вече повече от 10 години, но ние не сме публични личности. И на всичко отгоре не сме обвиняеми, а пострадали. Затова никой няма да ни обърне внимание, ако тръгнем да се жалим. Добре поне, че спечелихме гражданското си дело.

.

03.11.2023, в. Факти: АПИ е осъдена да плати 460 000 лева на наследниците на жената, загинала от паднала лампа в тунел "Ечемишка" Пътната агенция пледираше, че станалото е „случайно събитие", но магистратите не приеха тази теза, а съдебните решения се вижда, че всъщност става дума за чудовищно безхаберие. От решението на върховния съд се разбира още, че разследването на инцидента още не е приключило - близо 7 години след трагедията. Според електронния регистър на прокуратурата от 31 август тази година „преписката е за решаване при прокурор" от Софийската окръжна прокуратура. (пословичният мързел на Прокуратурата! гражданското дело вече е минало на 3 инстанции, а прокурорът още се чуди и мае)

 .

10.04.2024 lex.bg ВАС потвърди наказание на прокурор за забавено дело, оправдал се първо със съда, а после със служители Наказанието, обжалвано чак до ВАС, е "забележка", а прокурорът - Николай Павлов от РП-Варна. Лично имам впечатления от него покрай проблемите с преводачите и агенциите за преводи и легализация - през април 2015, в отговор на моя молба да изпълни задължението си по чл. 16 ал. 1 от Закона за нормативните актове ("Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."), пр. Павлов издаде постановление за отказ от образуване на наказателно производство. Нерде ЗНА, нерде Наказателен кодекс! В крайна сметка незаконосъобразните разпоредби във въпросния нормативен акт - Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - бяха отменени от ВАС и без съдействието на пр. Павлов от РП-Варна.
.

Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2019  - публикуван в блога на 23.02.2021 с мои бележки по нашия случай и цитирани разпоредби от НПК.

 

-

Вж също и списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система, както и КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ

-

Конкретно за нашия случай - вж За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен
-

СРОКОВЕ за разследване по НПК (не се спазват, липсва контрол)

(в началото, когато сегашният НПК е бил нов - някъде 2006-08 - единствено Главният прокурор е разрешавал удължаване на разследването след 6-тия месец, а делата, които са продължавали повече от две години, са били водени на специален отчет)   

Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.

(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.

При последното изменение на НПК безкрайното удължаване на сроковете още повече се улеснява, а контролът намалява:

Чл. 234. (3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм.- ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока по ал. 1 до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца.

-

Сроковете за разследване някога - няма голяма разлика със сегашните

-

Много хубави указания на ИВСС за сроковете (повод - проверка в РП и ОП Варна 2011 г.)

http://www.inspectoratvss.bg/acts/1439541366.pdf
"При  постъпване  на  искания за  удължаване  на  срока  за разследване  да  се  извършва  внимателна  преценка  за  наличие  на законовите  предпоставки  за  това.  Разрешенията  да  не  се  дават формално,  а  да  се  изисква  от  наблюдаващия  прокурор  и разследващите органи аргументирано да обосновават причините за неприключването  на  делото  в срок.  Да  се  изисква  също  така конкретен  план  за  провеждане  на  ПСД  в  удължения  срок,  като стриктно се следи за неговото спазване."

                  Забележка. И без указания, разследващите работят отлично, когато пострадалият е известна личност - вж Разследването на имотната измама с апартаментите на Филип Киркоров.

-

 

 

 

 

 

Начало на блога

Обратно към всички Информативни материали

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/911

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.