Спасяването на партиен редник, или с каква цел прокуратурата прави предварителни проверки