27.11.2019 Прокуратурата особено да внимава, когато обвинява юристи, защото страдат повече

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

.

Lex News, 27 ноември 2019: Съдия мотивира решение по ЗОДОВ:  Прокуратурата особено да внимава, когато обвинява юристи, защото страдат повече

.

Пораженията върху психиката на юристите, когато са несправедливо обвинени в извършено престъпление, са в пъти повече, отколкото при останалите хора и затова прокуратурата трябва да е особено внимателна, когато им повдига обвинение.

Това се казва в решението на съдия Божана Желязкова от Софийския градски съд, с което тя осъжда прокуратурата да плати обезщетение от 50 000 лева на Таня Георгиева Андреева, която е била оправдана за документно престъпление, извършено докато е била старши юрисконсулт в изпълнителната агенция „Социални дейности" към Министерството на отбраната.

През август 2010 г. тя и още няколко служители са били обвинени, че са нарушили Закона за обществените поръчки (ЗОП) и са облагодетелствали фирма да сключи тригодишен договор за охрана за близо 2,5 млн. лева. Според обвинението дружеството не представило всички необходими документи, но пък на участниците в комисията трябвало да бъдат платени 20% от сумата, за да може точно то да спечели. В крайна сметка обвиненията не били доказани и подсъдимите са оправдани на три инстанции, като делото е приключило окончателно за Андреева на 26 март 2014 г., когато окончателно е оправдана от Върховния касационен съд.

Тя е завела дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), като претендира обезщетение от 200 000 лева. В исковата си молба акцентира именно на професията си и пише, че цялата ѝ кариера е минала в областта на правото. Като юрист в комисията, задълженията ѝ били да следи за законосъобразността на провежданата процедура. Андреева пише, че винаги се е ръководила от принципите за справедливост, почтеност и законосъобразност, поради което незаконосъобразното наказателно преследване срещу нея силно накърнило чувството ѝ за справедливост. Освен това се притеснявала, че колеги и приятели ще разберат за воденото срещу нея дело, страхувала се, че то ще сложи и край на кариерата ѝ, въпреки че след това е започнала работа на висок пост в правен отдел на голяма петролна компания.

Наказателното дело срещу нея е приключило за по-малко от 4 години и не е добило широка публичност, а Андреева е чакала края му под парична гаранция, поради което съдът е приел за неоснователен иска за 200 000 лева.

Съдия Желязкова обаче пише в решението си, че справедливото обезщетение изисква съобразяване на икономическото състояние на държавата и доказаните неимуществени вреди на Андреева, а от показания на свидетели станало ясно, че тя е преживяла тежко делото. След това подчертава, че прокуратурата трябва да е особено внимателна, когато обвинява юристи и намеква, че делото срещу Андреева може и да е било угодно на някого и да е образувано „на всяка цена".

„Когато се повдига обвинение срещу лице, което е юрист, то следва да бъде особено внимателно преценено, не прибързано, оскъдно от доказателства (или съставено  от негодни такива), образувано на всяка цена, само защото така е било угодно на някого, а да бъде прецизирано до максимална степен, защото ноторен факт е, че юристите са със силно развито правосъзнание и когато то е болезнено засегнато от несправедливостта, особено когато тя е целенасочена, тенденциозна, пораженията върху психиката на юриста са в пъти повече, отколкото при обикновения човек, извън професията", се казва в решението на СГС.

В него съдия Желязкова отбелязва още, че естеството на упражняваната професия многократно е изострило чувствителността към несправедлив процес, особено, когато „несправедливостта е насочена срещу самата личност, упражняваща професията юрист". Така тя стига до извода, че справедливото обезщетение за бившия юрисконсулт в МО е 50 000 лева, но решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

По-високите обезщетения за представители на определени професии са общо правило, каквато е и практиката на ВКС, но върховните съдии ги изброяват по-конкретно, като включват полицаи, военни, магистрати, митничари, но не и общата категория юристи.

В други решения по ЗОДОВ в този смисъл се цитира например решението на ВКС по делото на бившата районна прокурорка на Лом Вероника Кольова. Тя беше съдена и оправдана за престъпление по служба, а преди 5 години осъди прокуратурата да ѝ плати обезщетение от 150 000 лева.

„Когато незаконното обвинение е за умишлено престъпление в област, която е професионалната реализация на обвиняемия (подсъдимия), следва да се прецени как се е отразило то върху възможностите му за професионални изяви и развитие в служебен план, авторитета и името на професионалист. При определени професии - напр. полицаи, военни, магистрати, митнически служители и пр., очакванията и изискванията на обществото към тях за почтеност и спазване на законите, са изключително завишени. По общо правило, незаконното обвинение на лица, упражняващи подобни професии в извършване на престъпление, има по-силно негативно отражение върху неимуществената им сфера. Казаното е относимо в още по-голяма степен за случаите, когато обвинението е за извършване на умишлено престъпление от сферата на тяхната професионалната реализация", мотивира се тогава ВКС. На първа инстанция бившата прокурорка получи пълния размер на исканото от нея обезщетение от 250 000 лева, като съдия отново е била Божана Желязкова, която и тогава е отправила същите препоръки към прокуратурата.

„Когато се повдига обвинение срещу магистрат от магистрат, то следва да бъде особено внимателно преценено, не прибързано, оскъдно от доказателства (или съставено  от негодни такива), да не бъде разгласявано на всяка цена, само защото така е било угодно на някого, а да бъде прецизирано до максимална степен, защото ноторен факт е колко е тежко е да си магистрат в години на недоверие към съдебната система, защото, ако самата съдебна система не работи за своя авторитет и достойнство, то тогава не следва да се очаква и от обществеността да проявява и уважение към нея", мотивира се по сходен начин и тогава съдия Желязкова.

Миналата година тя уважи и иска от 50 000 лева на бившия висш прокурор Цеко Йорданов срещу прокуратурата, след като беше обвиняем по делото „Октопод", но след това процесът срещу него беше прекратен. Тогава съдия Желязкова написа, че за дискредитирането на Йорданов като уважаван магистрат, справедливото обезщетение би било половин милион лева, но той е поискал само 50 000 лева.
.

Моето скромно блогърско мнение е, че с подобни съдебни решения се нарушава чл. 6 от КРБ ("Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.")


.
Из коментарите под статията:
.

Следвайки логиката на Божанка, предлагам ценоразпис:
Необикновените
съдия - 200 000 лева,
прокурор - 150 000 лева,
следовател - 100 000 лева,
адвокат - 150 000 лева,
юрисконсулт - 50 000 лева.
Обикновен човек - 20 000 лева, защото той няма чувство за справедливост, обвинението срещу него може да не е прецизно и с оскъдни доказателства, защото правосъзнанието му не е развито. Демек не страда от несправедливо обвинение.
.

Така... Интересна гледна точка. Значи ли тогава, питам аз, че хирург като оперира друг лекар, трябва да е по-внимателен, а останалите да ги реже като касапин

.

Ако всеки, който е завършил право заслужава по-високи обезщетения при незаконно обвинение, следва ли, че трябва да получава по-високо наказание при доказано обвинение. Не слагам въпросителен, защото отговорът и статистиката са ясни.

.

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2717

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.