Статии и интервюта на тема Имотен регистър

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

 .

От 1994 г. се мъчат да правят имотен регистър. Тридесет години по-късно още са  до под кривата круша. (бел. блогър, 07.04.2024)

.


 .

Интервю с проф. Красимир Димитров - Бюлетин на Нот. камар, бр. 3/2011 г. Има ли Имотен регистър в България? Проф. Кр. Димитров: Ако трябва директно да отговоря на този въпрос, мога да кажа, че почти 15 години, или може би малко повече от 15 години след като беше взето политическото решение в България да бъде създаден имотен регистър, такъв все още няма (и досега, към края на 2023, няма, бел. блогър)

.

27.12.2011 Партидите могат да бъдат само виртуални  Дим. Танев: В България няма създаден имотен регистър. Категоричен съм, че легален имотен регистър може да се създаде незабавно след 2-3 месеца (още не е създаден, бел. моя, Р.С., 07.04.2024)

-

2014 г. - Нови промени в Правилника за вписванията  Оптимистична статия от юли 2014 за хубавите промени, отменени само след няколко месеца.

.

2014 г. - Промени в Правилника за вписванията създават предпоставки за постепенна електронизация и автоматизиране на процесите  Постепенната електронизация, започнала още през 2008/09 г., би трябвало да приключи до 30.06.2026 съгл. "Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2023 Г.) § 8. В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията."

.

11.05.2016, в. Банкер: Параграф 22 - ама наистина: Верига от безхаберие държи незаконна възбрана вече 17 години  Много куриозна история.

.

23.06.2016  в. Капитал - До 2017 г. покритието на националния кадастър ще се увеличи от 22 на 90%  "Благодарение на европроект за 12 млн. лв. данните в него ще бъдат максимално коректни." (Ще!, бел. моя, Р.С.)

-

07.07.2016 в. Факти - Народното събрание прие окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър Тук пише, че проблемите около изработването на кадастралната карта на България остават с пълна сила и дори в последно време се задълбочават.

.

25.09.2016, в. Капитал - Законови промени ще улесняват имотните сделки  Ще! Тук пише: "Към момента кадастралният регистър покрива малко над 20% от България. От министерството се надяват с тази мярка кадастърът да покрие в кратки срокове до 90% от територията на страната."

 .

2016, сп. Нотариален бюлетин №2, Димитър Танев, предс. на Нотар. камара:  Изменения в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър .

.

Дим. Танев за Имотния регистър - Нотариален бюлетин 2/2016  Не би трябвало да има актове, които не подлежат на вписване. При съвременните компютърни технологии справка може да се прави не само по лице и имот, но и по всички отделни данни, които представляват част от съдържанието на имотната партида."

-

НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВПИСВАНИЯТА И ПРАВНАТА СИГУРНОСТ - сп. Нот. Бюлетин 2/16  с мои бележки и линк към материала За принципа на непрекъснатост и поредност на вписванията

-

в. "Дневник" 15.02.2018  Нужни са 70 млн. лв. за довършване на кадастралната карта до 2023 г. "Цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри трябва да приключи до 2023 г. За завършване на проекта са необходими още около 70 млн. лв."

.

в. Актуално, 20.05.2018 В края на 2018 г. над 90% от районите ще имат кадастрална карта 

.

26.07.2018 Защо в България още няма Имотен регистър и какво да се прави - изключително ерудирано, задълбочено и аргументирано изложение на проблемите. Автор: адв. Валя Гигова

-

01.09.2018 Оптимистична статия в novini.bg - Към днешна дата 68 500 кв. км от страната, или 62 процента от цялата й територия са покрити с кадастрална карта и регистри към нея. Но - имотен регистър още няма!

-

08.05.2019 Проф. Голева - Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

-

05.07.2019 Невъзможната реформа - много интересна статия във в. Култура за трудното до степен на невъзможност създаване на Имотен регистър в България

-

Отстраняване на технически грешки при вписванията Статия от сп. "Собственост и право" без дата (предполагам, че е от 2016 или 2017 година; на 18.10.2023 намерих същия материал в Клуба на съдиите по вписванията - там е с автор нотариус Мариела Павлова и дата 10 март 2015) Накратко, поради неразбориите с Имотния регистър, молбата за отстраняване на техн. грешка трябва да се адресира и до съдията по вписванията, и до началника на съответната Служба до вписванията, като евентуално се изпрати копие и до началника на Агенция по вписванията-София.
.

02.11.2019 Eлeĸтpoннитe ycлyги нa ĸaдacтъpa ca пo-eвтини. Cĸицитe зa имoти cтaвaт бeзcpoчни  СУПЕР! 
-

05.12.2019 Агенцията по кадастър е отличникът в електронното управление БРАВО! Вж също статията в lex.bg от 06.06.2022 "В кадастъра се опасяват, че сливането с Агенцията по вписванията ще ги дърпа назад" lex.bg. 06.06.2022, написана във връзка с идеята за създаване на мега Държавна агенция по вписванията - вж статията "Управляващите пак предлагат мегаагенция за вписванията, в. "Капитал", 19.05.2022

-

Клуб "Z" 06.12.2019 Кадастърът: 95% покритие до края на 2019-а, търгове за карти на малките населени места. 100% е покритието при земеделските и горските територии до края на годината
.

08.12.2019 Кaдacтърът c 1180 гишeтa из цялaтa cтрaнa. Вceки дeн в cтрaнaтa нoтaриуcи зaявявaт и пoлучaвaт пo eлeктрoнeн път мeжду 15 и 20 имoтни cкици. Това е много добра новина. Вече можем да се снабдяваме със скици за имоти в цялата страна, без да се налага да пътуваме до местонахождението им. Просто отиваме в най-близката нотариална кантора, плащаме и ги вземаме. Супер! Освен това, и кадастралната карта напредва. Нашите земи в плевенско също най-сетне са включени в кадастъра. Още към средата на 2019 г. беше отчетено, че "До настоящия момент 81 процента или 89 хил. кв. км от територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри, като е набрана информация за над 14 млн. недвижими имота, одобрени са кадастралните карти и кадастрални регистри за 915 населени места, включително за областните градове и 127 общински центъра. Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3179 землища." - вж статията от 12.06.2019 във в-к 24 часа "Вписването в имотния регистър - по идентификатор на имота

-

24.07.2020 Почти цялата страна е с кадастър (статия във Факти) Към 21.07.2020 г. кадастърът обхваща 96,21% от територията на България. 

Публикувано във факти.бг: 29 физически и 53 юридически лица притежават между 10 000 и 20 000 дка земеделска земя

-

10.10.2020 Два ялови проекта за наредба за обмен на данни между Кадастъра и Имотния регистър. Докато се опитвах да си обясня защо, след като влязлото в сила решение по нашето гражданско дело  вече е вписано (по-точно отбелязано по вписаната искова молба), в партидите на имотите ни по неизвестни причини все още се мъдрят имената на ответниците като собственици на върнатите ни по съдебен ред имоти, попаднах на интересна информация за два опита по приемане на наредба за обмена на данни между Кадастъра и Имотния регистър - едната през 2017, а другата - тази година, 2020.

-

19.11.2021, lex.bg Започва пълна дигитализация на Имотния регистър, ще бъде сканиран всеки акт Интервю с Даниела Митева, изп. дир. на АгВп. Тук тя казва: „Заварих много сериозно сепариране - на служителите на АВ беше забранено да си общуват със съдиите по вписванията" Коментарите под статията също са много интересни.

.

01.03.2022 Предизвикателства пред създаването на имотен регистър. Автор: адв. д-р Ивайло Василев. Посочени са редица недъзи в сегашната поименна (персонална) система на вписване, които има опасност да бъдат пренесат в бъдещата поимотна (реална).

.


23.09.2022, в. Дневник: Министерство на правосъдието предлага пълна дигитализация на имотния регистър.  Тук, от един коментар под статията научих за EBSI (European Blockchain Services Infrastructure)
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EBSI/Home
Ето коменатарът: 24.09.2022
"Намесвам се, защото от постовете става ясна липсата на информация.
ЕК изгради и вече пусна в експлоатация Европейска блокчей инфраструктура EBSI. И Директива, която дава сроковете за постепенно преминаване на всички регистри и управленски процеси на базата на EBSI. До края на тази година трабва да са готови плановете за: дипломи и удостоверения за квалификация; медицински картони, изследвания и история на заболявания; граждански (вкл. имотни) и съдебни регистри. А до края на 2023 те трябва да са пуснати в експлоатация. Както обикновено няма да спазим сроковете, но ще трябва да го направим рано или късно."

.

2022 г. Интереси за милиарди зад скандала със съдиите по вписванията, ТВ СКАТ https://www.youtube.com/watch?v=EchhhGf_pQQ
.

17.01.2023 Имотни страсти и неволи - съдия по вписванията алармира за нередности в системата - Тук съдия по вписванията изказва интересното становище, че при изграждането на имотния регистър бил предприет пасивен подход (от кого?): "Тоест, ще чакаме времето самó да изгради имотните партиди, без ние, съдиите по вписванията като специалисти, да се намесваме активно в съставянето му." И още нещо интересно - в издаването на удостоверенията за вещни тежести по чл.47 от ПрВп, служителите в АгВп ежедневно влагали много усилия (само служителите влагат усилия, съдиите по вписванията - не! точно така си е, браво на съдията по вписванията, че си го признава, бел. блогър) 

.

06.10.2023 БТА Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър, заяви председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара (с мои коментари)

-

03.04.2024, Bloomberg TV Bulgaria Председателят на Нотариалната камара: В България няма имотен регистър
.

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2713

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.