За дългото създаване на имотен регистър

Начало на блога

Обратно към всички информативни материали

-

Първа публикация на 30.11.2016. Посл. актуализация: 06.10.2023

Р. Стоянова

-

Подраздел: Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

От 1994 г. се мъчат да направят кадастрална карта на цяла България, без която не можело било да има "истински" имотен регистър и още са до под кривата круша. По данни от 2015 г. в кадастъра са включени само 18%  от територията на страната. Липсата на кадастър спомага за осъществяване на имотните измами.

Актуализация на информацията, 08.12.2019. Към края на 2019 покритието е над 80%, което е добра новина. Успех на всички, ангажирани в изграждането на пълна и точна кадастрална карта! Към окт. 2023 - 97,57% по данни от самата АГКК: https://www.cadastre.bg/ploshti_po_oblasti (пише, че се обновяват всеки месец)

-

1994 г. - Концепция за поземлен регистър Тук пише, че са "констатирани случаи на многократно ипотекиране на един и същ имот"

 

2005 г. - Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.  Тук в чл. 2, ал. 2 пише, че "Имотният регистър показва състоянието на посочените в ал. 1 обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове", а в чл. 20, ал. 1 т.10 - че в част В на партидата се съдържа: "актът, от който собственикът черпи правото си".  Майка ми има вписани нотариални актове на свое име и даже създадени от 2009 г. предварителни партиди за три от петте й отнети имота, а нотариус Иванов 007, който е изповядал двете измамни сделки със земите на майка ми в Плевенско през 2013, твърди в националния ефир, че майка ми черпи права едновременно от два валидни акта - вписан и невписан, сякаш не е чувал нито за хронология на вписванията, нито за чл. 586, ал. 4 от ГПК.

-

2005 - НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, посл. изм. 21.10.2011 - тук от страница 38 до стр. 47 се намира Приложение № 2 към чл. 13, ал.2, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2, което съдържа три таблици: Таблица 1 (Класификатор за трайно предназначение на териториите), Таблица 2 (Класификатор за начина на трайно ползване на поземлените имоти) и Таблица 3 (Класификатор за предназначение на сградите и на самостоятелните обекти в тях) с кодове за видовете територия и видовете НТП. Нотариус Иванов е нарушил и тази наредба, като е описал горския имот на майка ми като земеделска земя. Той всъщност не го е описвал лично. Пробутали са му проекто-нотариален акт, пълен с грешки и той направо го е подписал като стара баба, без да го прочете (не става дума да го прочете на страните, а той самият да го прочете, глупакът му с глупак). Купувачът - едър земевладелец и арендатор - с удоволствие е слушал изчитането на акта и е бил много доволен, че добавя още земеделска земя към владенията си, благодарение на заспалия нотариус. Така ГОРСКА територия от защитена зона по НАТУРА 2000 с уникално биоразнообразие от дървесни, растителни и животински видове е унищожена, вероятно за получаване на субсидии за земеделие от Европейските фондове.

-

2006 - Доклад за работата на АВ през периода 2004-2006. Дава ценна информация за историята по създаването на ЗКИР.

-

2011 г. - Предложения за нормативна промяна, относима към конститутивното вписване на актове - Едно от предложенията е, невписаните актове да не произвеждат правно действие. Ако това предложение е било прието, нотариус Иванов 007 нямаше да се прави на интересен пред Валя Ахчиева, даже нямаше да се стигне до предаването "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама".

-

Интервю с проф. Красимир Димитров - Бюлетин на Нот. камар, бр. 3/2011 г. Има ли Имотен регистър в България? Проф. Кр. Димитров: Ако трябва директно да отговоря на този въпрос, мога да кажа, че почти 15 години, или може би малко повече от 15 години след като беше взето политическото решение в България да бъде създаден имотен регистър, такъв все още няма (и досега, към края на 2019, няма, бел. блогър)

 

27.12.2011 Партидите могат да бъдат само виртуални  Дим. Танев: В България няма създаден имотен регистър. Категоричен съм, че легален имотен регистър може да се създаде незабавно след 2-3 месеца (още не е създаден, бел. моя, Р.С., 08.01.2017)

-

 

2015 г. - Концепция за ускорено създаване на имотен регистър.  Тук пише, че са налични "голям брой актове, които не са подлежали на вписване в определен период от време, поради което и не са вписани и не се намират физически в службите по вписване. Тези актове се вписват инцидентно само при извършване на сделка с имот, за който се отнасят с оглед изискването на чл. 586, ал. 4 ГПК"

-

14.04.2016 Дебати в Народното събрание за кадастъра и имотния регистър  Сами си признават, че от 2000 г. се туткат да правят кадастър и имотен регистър, а през 2016 са до под кривата круша. Не стига това, ами и през 2004 се били похвалили пред света с успешна 100% реституция и сега всички им се смеели.

 

23.06.2016 До 2017 г. покритието на националния кадастър ще се увеличи от 22 на 90%  "Благодарение на европроект за 12 млн. лв. данните в него ще бъдат максимално коректни." (Ще!, бел. моя, Р.С.)

-

07.07.2016 Народното събрание прие окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър Тук пише, че проблемите около изработването на кадастралната карта на България остават с пълна сила и дори в последно време се задълбочават.

-

25.09.2016 Законови промени ще улесняват имотните сделки  Ще! Тук пише: "Към момента кадастралният регистър покрива малко над 20% от България. От министерството се надяват с тази мярка кадастърът да покрие в кратки срокове до 90% от територията на страната."

-

2016, сп. Нотариален бюлетин №2, Димитър Танев, предс. на Нотар. камара:  Изменения в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър Начало, продължаващо вече 16 години, а ако отчетем и Концепцията за поземлен регистър от 1994 - цели 22 години (даже повече, бел. моя, 18.09.2017).

 

-

11.01.2016 Инспекторат на МП: Контролните функции на съдиите по вписванията да се завишат  Материалът съдържа информация за имотния регистър на Франция и за широките правомощия на френските съдии по вписванията. Според мен, ВКС много сбърка с ТР 7/12 от 25.04.2013


Дим. Танев за Имотния регистър - Нотариален бюлетин 2/2016  Не би трябвало да има актове, които не подлежат на вписване. При съвременните компютърни технологии справка може да се прави не само по лице и имот, но и по всички отделни данни, които представляват част от съдържанието на имотната партида."

-

НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВПИСВАНИЯТА И ПРАВНАТА СИГУРНОСТ - сп. Нот. Бюлетин 2/16  с мои бележки и линк към материала За принципа на непрекъснатост и поредност на вписванията

-

в. "Дневник" 15.02.2018  Нужни са 70 млн. лв. за довършване на кадастралната карта до 2023 г. "Цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри трябва да приключи до 2023 г. За завършване на проекта са необходими още около 70 млн. лв."

.

в. Актуално, 20.05.2018 В края на 2018 г. над 90% от районите ще имат кадастрална карта 

.

26.07.2018 Защо в България още няма Имотен регистър и какво да се прави - изключително ерудирано, задълбочено и аргументирано изложение на проблемите. Автор: адв. Валя Гигова

-

01.09.2018 Оптимистична статия в novini.bg - Към днешна дата 68 500 кв. км от страната, или 62 процента от цялата й територия са покрити с кадастрална карта и регистри към нея

-

08.05.2019 Проф. Голева - Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

-

05.07.2019 Невъзможната реформа - много интересна статия във в. Култура за трудното до степен на невъзможност създаване на Имотен регистър в България

-

Отстраняване на технически грешки при вписванията Статия от сп. "Собственост и право", която накратко гласи, че поради неразбориите с Имотния регистър, молбата за отстраняване на техн. грешка трябва да се адресира и до съдията по вписванията, и до началника на съответната Служба до вписванията, като евентуално се изпрати копие и до началника на Агенция по вписванията-София.

-

Какво предлага Българският имотен регистър?- инфо на ЕС сайт Последна актуализация: 13/02/2019 (към 10.10.2020 все още няма български имотен регистър, но това не личи от обясненията на европейския сайт, бел. блогър)

-

02.11.2019 Eлeĸтpoннитe ycлyги нa ĸaдacтъpa ca пo-eвтини. Cĸицитe зa имoти cтaвaт бeзcpoчни  СУПЕР! 
-

05.12.2019 Агенцията по кадастър е отличникът в електронното управление БРАВО!
-

Клуб "Z" 06.12.2019 Кадастърът: 95% покритие до края на 2019-а, търгове за карти на малките населени места. 100% е покритието при земеделските и горските територии до края на годината
.

08.12.2019 Кaдacтърът c 1180 гишeтa из цялaтa cтрaнa. Вceки дeн в cтрaнaтa нoтaриуcи зaявявaт и пoлучaвaт пo eлeктрoнeн път мeжду 15 и 20 имoтни cкици. Това е много добра новина. Вече можем да се снабдяваме със скици за имоти в цялата страна, без да се налага да пътуваме до местонахождението им. Просто отиваме в най-близката нотариална кантора, плащаме и ги вземаме. Супер! Освен това, и кадастралната карта напредва. Нашите земи в плевенско също най-сетне са включени в кадастъра. Още към средата на 2019 г. беше отчетено, че "До настоящия момент 81 процента или 89 хил. кв. км от територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри, като е набрана информация за над 14 млн. недвижими имота, одобрени са кадастралните карти и кадастрални регистри за 915 населени места, включително за областните градове и 127 общински центъра. Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3179 землища." - вж статията от 12.06.2019 във в-к 24 часа "Вписването в имотния регистър - по идентификатор на имота

-

24.07.2020 Почти цялата страна е с кадастър (статия във Факти) Към 21.07.2020 г. кадастърът обхваща 96,21% от територията на България. 

Публикувано във факти.бг: 29 физически и 53 юридически лица притежават между 10 000 и 20 000 дка земеделска земя

-

10.10.2020 Два ялови проекта за наредба за обмен на данни между Кадастъра и Имотния регистър. Докато се опитвах да си обясня защо, след като влязлото в сила решение по нашето гражданско дело  вече е вписано (по-точно отбелязано по вписаната искова молба), в партидите на имотите ни по неизвестни причини все още се мъдрят имената на ответниците като собственици на върнатите ни по съдебен ред имоти, попаднах на интересна информация за два опита по приемане на наредба за обмена на данни между Кадастъра и Имотния регистър - едната през 2017, а другата - тази година, 2020.

-

23.08.2021 Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни  Още не е създаден имотен регистър с кадастралните карти съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър, въпреки че до края на 2020 г. над 96 на сто от територията на страната вече има одобрени кадастрални карти и регистри. Съществен проблем е, че службите по вписванията са част от структурата на Агенцията, а съдиите по вписванията са на подчинение на председателя на съответния районен съд. Това ограничава възможността ефективно да се организира и контролира работата. И много други проблеми.

-

Из Одитен доклад за Имотния регистър в периода 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г. (има връзка с горната публикация от 23.08.2021; публикувам този материал точно две години по-късно - на 23.08.2023; понастоящем въвеждането на Имотния регистър е отложено за 2026 - дотогава ще дигитализират всички документи на хартия)  Тук пише, че съдиите по вписванията си вършат работата през пръсти, като разпореждат лаконично с "Да", "Да се впише" и тем под., без яснота какво и къде трябва да бъде вписано.

.

06.10.2023 БТА Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър, заяви председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара (с мои коментари)

-

Обратно към всички информативни материали

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/859

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.