За дългото създаване на имотен регистър

Начало на блога

Обратно към всички информативни материали

-

Първа публикация на 30.11.2016. Посл. актуализация: 22.04.2024

Р. Стоянова

-

От 1994 г. се мъчат да правят имотен регистър и още са до под кривата круша. Нямало било 100% кадастрално покритие и какво ли още не. Към май 2024, покритието е 97,64% по данни от самата АГКК: https://www.cadastre.bg/ploshti_po_oblasti (пише, че данните се обновяват всеки месец).

.

Становища и доклади на тема Имотен регистър

.

Планове и програми на тема Имотен регистър

-

Статии и интервюта на тема Имотен регистър

.

Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване 

.

Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията

.

Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба - тук споделям личен опит с неразбориите по вписванията, отбелязванията и заличаванията в СлВп-Плевен. Предполагам, че не са само в тази служба, просто така се случи.    

.

Начало на блога

Обратно към всички информативни материали

.

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/859

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.