Книгата на Гинес и прокуратурата

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Книгата на Гинес и прокуратурата
автор: анонимен форумец
20 Юни 2014

                 Опитах се  да  регистрирам  мой личен  рекорд ,  който  считах , че е достоен за книгата на Гинес .  Рекорда  постигнах   благодарение на безхаберните действия на  Прокуратурата .
                 За последните осем години  обжалвах  и  бяха отменени от Съда  седем  поредни постановления на Прокуратурата,  целящи  прекратяване на  разследването на  кражба.   Съдът  обяви    и   седемте   постановления  по преписката  на СРП   № 29150/04 г.   за   НЕЗЕКОНОСЪОБРАЗНИ.  Вярвам , че ще се съгласите ,  че    отмяната  на седем поредни  постановления на  СРП  като незаконосъобразни  е  абсурден  рекорд.  Този рекорд   щеше  да  е   по-внушителен, но за съжаление,  с осмото си  постановление Прокуратурата ,  не без  съдействието на Съда ,  успя да  прекрати разследването  по  давност.
                Очаквах  „Гинес"  да реагира  на моето предложение за  регистриране на    рекорд  чак след четири месеца,    какъвто е редът.  За моя изненада отговор се получи след седмица.  За съжаление  „Гинес"  отказа да зачете  за  световен рекорд  отмяната  на седем  поредни незаконосъобразни постановления  на Прокуратурата.     Сега ми остана  надеждата , че този отказ  ще подейства успокоително на българските граждани.   НА ПРАКТИКА  „ГИНЕС"  ОБЯВИ , ЧЕ ПО СВЕТА ИМА  И  ПО- ЗАДРЪСТЕНИ ПРОКУРАТУРИ  ОТ  БЪЛГАРСКАТА !

Забележка. Опитах се да проверя преписка  № 29150 от 2004 г. на СРП на сайта на прокуратурата, но излезе надпис, че не е регистрирана такава. пробвах напосоки с няколко други номера - същото. Сякаш няма никаква информация за 2004 г., а иначе са дадени и по-стари години [на 20.04.2017 пак проверих - излезе надпис, че преписката е решена с постановление за прекратяване от 08.08.2013 - очевидно поради изтекла давност, бел. моя]. Пробвах с 2005 напосоки - нито една регистрирана. Чак като смених годината с 2006, се появи първото съобщение:

"№ 03626/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 15-05-2006"

За майтап, реших да направя още няколко проби с поредни номера на преписките:

 

2)03627/2006 на прокуратура СРП-София не е регистрирана.

3)03628/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во Дата: 08-05-2006

4)03629/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 19-12-2006

5)03630/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Предложение до съда за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Дата: 06-04-2006

6)03631/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор.Постановление: Обвинителен акт Дата: 29-06-2006

7)03632/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 25-02-2008

8)03633/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Обвинителен акт Дата: 14-07-2008

9)03634/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 30-08-2006 (хм, доста станаха спрените, сигурно чакат да изтече абсолютна давност за наказателно преследване, и нашата май затова я спряха, бел. моя, Р.С., 09.01.2017)

10)03635/2006 на прокуратура СРП-София не е регистрирана.

11)03636/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 22-05-2006 (айде и тая спряна!)

12)03637/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 20-06-2006 (ай стига, деe!)

13)03638/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 19-05-2006 (алоo, какво става тук, моля?)

14)03639/2006 на прокуратура СРП-София не е регистрирана. (явно номерацията им не е последователна)

15)03640/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 08-06-2006 (тц-тц, не спряха да спират!)

16)03641/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 11-04-2006 

WOW! СРП май се бори за Гинес по спирания! Искам да стигна до още един обвинителен акт само, затова продължавам:

 

17) № 03642/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Обвинителен акт Дата: 21-11-2006

Я-а-а, приятна изненада! Да взема да ги докарам сега до 20 за по-лесно изчисляване на процента. Така и така стана нещо като импровизирано проучване.

 

18) № 03643/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор.Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 10-05-2006 (пак спря)

19) № 03644/2006 на прокуратура СРП-София. Преписката е решена от прокурор. Постановление: Постановление за спиране на наказателно производство Дата: 19-05-2006 (айде наште, Гинес чака!)

20) № 03645/2006 на прокуратура СРП-София не е регистрирана.

***

С това вече слагам край на заничането по преписките на СРП от 2006. Резултатите от импровизираното проучване чрез представителна извадка от СРП са следните:

11 спрени, 4 нерегистр., 3 обв. акт, 1 прекратена, 1 освоб. от наказ. отг.

Умножаваме по 5, за да получим резултата в проценти:

55% спрени, 20% нерегистр., 15% обв. акт, 5% прекратена, 5% освоб. от наказ. отг.

Изваждаме нерегистрираните и завишаваме пропорционално процентите на останалите:

69% спрени, 19% обв. акт, 6% прекратена, 6% освоб. от наказ. отг.

За по-лесно пресмятане - закръгляме и получаваме:

70% спрени, 20% обв. акт, 5% прекратена, 5% освоб. от наказ. отг.

Извод. От 100 вероятни престъпника прокуратурата пуска 80 и предава на съда 20. От 20-те съдът вероятно оправдава 16, дава условни присъди на още 2-3 и вкарва в затвора 1, макс. 2-ма. Ако това импровизирано проучване се окаже вярно, това си е още един рекорд за Гинес.

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/969

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.