Действията и бездействията на прокурор в процеса на разследване да бъдат контролирани от съда

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

17.11.2020 г.

Източник:  https://www.mediapool.bg/bezkontrolnostta-na-prokurora-mozhe-da-bade-spryana-ot-sada-news314627.html

-

Безконтролността на прокурора може да бъде спряна от съда.

-
Действията и бездействията на прокурор в процеса на разследване да бъдат контролирани от съда чрез възможност за обжалване. Това предложение е записано в експертен анализ на неправителствената организация "Антикорупционен фонд". - бивш прокурор в Софийската градска прокуратура и някогашен зам.-министър на правосъдието.

Когато обвинителят действа

Според сега действащият закон единствено прокурорът може да прецени на кого и какво обвинение да повдигне, посочва се в анализа. Тези действия на водещия разследването не подлежат на никакъв контрол. Съдът има право да се произнася само по исканата от прокуратурата мярка за неотклонение - например гаранция или задържане под стража.

В рамките на това производство съдът на практика се произнася по годността на събраните доказателства и повдигнатото обвинение - дали има достатъчно данни за извършено престъпление, дали обвиняемият трябва да остане в ареста и т.н. В същото време обаче съдът може да установи, че повдигнатото обвинение е неоснователно, но това няма никакво значение, защото неговите изводи са валидни само в рамките на мярката за неотклонение. Т.е. прокурорът не е длъжен да промени обвинението.

"Ако обаче доказателствата според съда не са достатъчно или пък той дори констатира, че обвиняемият е привлечен за нещо, което изначално не съставлява никакво престъпление, тези констатации имат отношение само към мярката за неотклонение, която или няма да бъде взета, или респективно ще бъде отменена, но не и към самото привличане, което продължава да съществува, макар и съд да е казал, че е неоснователно.

-

Предложението на НПО "Антикорупционен фонд" за съдебен контрол върху действията и бездействията на прокурорите е много добро, според мен (бел. блогър). Станьо Тенев, бивш военен съдия, от години се бори за същото, например:

-

20 декември 2015 г.  ·
ДО:
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Уважаема госпожо Министър,
В предложените промени на ЗСВ се предвижда да отпадне предварителната проверка на прокуратурата. За всеки сигнал, заявление и т.н. до прокуратурата се образува досъдебно производство. При тази промяна, ако досъдебното производство бъде прекратено поради липса на престъпление - недоволната страна може на основание чл.243, ал.3 от НПК да обжалва "постановлението пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа".
Посоченият съдебен контрол гарантира спазване върховенството на закона, правата на гражданите, свежда до минимум шуробаджанащината, задкулисието, корупцията и т.п. явления характерни за съдебната система, от които цялото общество негодува.
Не стоят така нещата при действащото законодателство. Ако по различни причини, в ЗСВ останат предварителните проверки на прокуратурата, то тогава са необходими промени в чл.200 от НПК - които да позволят на недоволната страна да може да обжалва пред съответния първоинстанционен съд постановлението, с което се отказва образуване на досъдебно производство.
Гангрената на съдебната система е липсата на съдебен контрол на функционалната дейност на прокуратурата, касаеща предварителните проверки - там където прокурори заедно с политици, държавни служители, бизнесмени и т.н. - поголовно погазват върховенството на закона.
Този пробив в съдебната система е много добре известен на гл. прокурор Цацаров, на членовете на ВСС, на висшия ешелон на изпълнителната власт, на политиците и на депутатите - НО по разбираеми причини - ще бъде засегнат висшия ешелон на властта, а някои от тях ще отидат на подсъдимата скамейка - предложения за промени в тази насока не се правят !
При решаването на поставените въпроси, Вие следва да се съобразите със становището на съда в Страсбург, със становището на видни практикуващи юристи, обществени организации и граждани, а именно:
1.Съдът в Страсбург: За да е налице справедлив процес постановленията на прокуратурата следва да подлежат на проверка от съдебен орган.
2..На констатациите на Съда в Страсбург, че силно йерархизираната структура на прокуратурата и пълният контрол на Главния прокурор върху разследването правят невъзможно гарантирането на независимо разследване на престъпления, по които заподозрени са самият главен прокурор или висши прокурори.
3.Многобройната част от прокурорите споделят: Като най-чести форми на неетично и корупционно поведение прокурорите посочват йерархичен натиск и злоупотреба с власт от страна на административни ръководители, избирателно използване на възможностите за самосезиране, поддаване на натиск от влиятелни политически и икономически фактори и други.
4.Здравка Калайджиева бивш съдия в ЕСПЧ: Прокурорите не трябва да са несменяеми и безконтролни.
5. Бивш Главен прокурор Борис Велчев:
а/ Съдебен, а не партиен контрол е нужен на прокуратурата.
б/ Велчев поиска тотален съдебен контрол над прокуратурата /16.09.2009 Автор: Vsekiden.com
6.Сотир Цацаров: В прокуратурата има откровени "некадърници".
Сега "откровени некадърници" - безнаказано - безконтролно - засягат правата на гражданите !
Вие госпожо Министър сте длъжна да прекратите тази изключително порочна практика.
Министерството на правосъдието разполага с достатъчно доказателствен материал, който обосновава необходимостта от посочения съдебен контрол.
С този сигнал насочвам вниманието Ви, към един от най-наболелите проблеми в съдебната система, който поради не познаване или други причини можете да пропуснете и несъзнателно да станете съучастник в бъдещи безнаказани поразии на висшия ешелон на властта, на каквито 26 години се нагледахме, на слушахме и изтърпяхме на голите си гърбове.
20.12.2015 г. С уважение:
гр.Сливен Станьо Тенев
Бивш военен съдия

Велчев поиска тотален съдебен контрол над прокуратурата
16.09.2009 11:28 0 4268 Автор: Vsekiden.com
Велчев поиска тотален съдебен контрол над прокуратурата
Главният прокурор Борис Велчев настоя днес в парламента за въвеждане на "тотален съдебен контрол" над прокуратурата. Не за първи път обвинител номер едно публично настоява за външен контрол върху действията на прокуратурата. Идеята бе представена по време на обсъждането на доклада за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2008 година.
"Искам да ви помоля да обсъдите възможността за въвеждането на един, ще използвам крайната дума, тотален съдебен контрол върху дейността на прокуратурата. Аз съм "за" преразглеждане на щата на прокуратурата и да не се стига до никакво увеличаване на щата на съдебната власт, така че прокурори, без да са на работа, да бъдат пренасочени на работа в съответни отделения на съдилища, които да упражняват съдебен контрол, контрол извън прокуратурата", обясни днес Велчев. По думите му става дума за контрол върху всички откази за образуване на досъдебно производство и прекратяване на досъдебно производство. "Когато има един обективен, надявам се справедлив, най-важното външен контрол, прокурорите ще бъдат по-внимателни. Когато един съд потвърди, че едно дело е прекратено основателно или не е образувано основателно, доверието към прокуратурата ще се промени", коментира главният прокурор."

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2503

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.