Пример №20 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 20

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Водене на ДП

-

Върховен прокурор твърди на 08.09.2016, че към момента се било провеждало допълнително разследване по досъдебното производство в РП-Плевен за имотната измама със земите на майка ми, образувано през 2013 съгласно съдебното определение на РС-Плевен от 01.02.2016.  Брях, какво ли ще е това допълнително разследване, след като Съдът се произнесе, че са събрани достатъчно доказателства "за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице"?

     Update, 11.05.2019. Две години и половина по-късно, работата по т.нар. допълнително разследване все още е до под кривата круша. Единствената разлика е, че по Коледа 2017 наблюдаващият прокурор ме увери по телефона, че скоро ще внесе обвинителен акт, а след това потвърди и писмено, че предстои привличане към наказателна отговорност на три лица - бившия кмет на Гороцвет, лъже-пълномощникът на майка ми и един негов приятел от съседно на Гороцвет село.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/790

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.