Възрастна жена от Шумен стана поредната жертва на имотна измама

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 -


 Източник: Nova TV, 23 август 2011


Нейни близки алармираха за проблема в "Здравей България"

Възрастна жена от собственик на голяма къща в Шумен и друга в село Цонево, както и на 13 поземлени имота, остава на улицата. Нейни близки алармираха за проблема в "Здравей България".


Според тях 85-годишната жена е подлъгана, а в жалбата от близките  до прокуратура, вътрешния министър, Омбудсмана и Националната следствена служба настояват да се направи щателна проверка за извършените сделки. Преди близо шест години съпругът на Костадинка Великова починал. Жената и до днес по думите на нейни близки се грижила сама за себе си. Когато имало по-тежка работа ходили да и помагат.


През август миналата година в къщата и заварили жена, която се представила за неин социален асистент. Справка в службата обаче показала, че такъв асистент няма.


Оказало се, че възрастната жена два пъти с пълномощни, в които са описани имотите й, е дала пълни права на Александър Станчев, съпруг на т.нар. \"социална асистентка\" да я представлява пред всички институции - данъчни, съдебни, ВиК, енерго и телефонни компании без да и дължи сметка. Според роднините жената е с мозъчна атеросклероза и не е наясно какво прави.


Правим експеримент. Казваме и, че ни трябва документ, с който да я представляваме пред ВиК, за да и платим водата и че трябва да се подпише.


Костадинка си пише трите имена без да се замисли и се подписва. Точно така според роднините  без да знае какво подписва е сложила подписа си под всички пълномощни. И още, категорични са, че сделките и пълномощните са направени с изгубен и обявен за невалиден от 2000-та година паспорт.


На 17 август Александър преупълномощил с пълни права двама адвокати, единият от които Галин Терзийски, лидер на СДС в Шумен и общински съветник. На 3-ти ноември е изготвен нотариален акт за къщата, в който е описано, че Костадинка е собственик по давностно владение. На следващия ден къщата с данъчна оценка 87 000 лева е продадена за 40 000, а купувач е съпругата на адвокат Галин Терзийски.


Роднините на възрастната жена се надяват компетентните органи да извършат пълна проверка на сделките, да проверят движението по нейните сметки в три банки, където според тях жената е имала спестявания над 35 000 лева, както и да бъдат анулирани всички пълномощни, да не се окаже, че Костадинка е изтеглила и банков кредит.

-

Проследяване на случая с възрастната жена от Шумен, бивша учителка като майка ми (бел. блогър):

         На 07.02.2014 г. Nova оптимистично съобщава: "Шуменка спечели дело за имотна измама". Същата година, 2014,  горката измамена жена умира. Следват още 8 дела, водени от дъщерите ѝ до 2017 г. Може и повече да са, но толкова успях да намеря в Интернет.

          За мен най-интересното в случая е, че при псевдо-упълномощаването в Шумен, двама нотариуса са се "уверили" в самоличността на жената по стар паспорт от соц. време (зелен), обявен за изгубен и невалиден още през 2000 г.

          Това е станало през август 2010 - близо година след като нотариусите получиха достъп до базата на МВР с личните документи и бяха задължени от собствения си закон да проверяват всички документи за самоличност - чл. 19, ал. 2 и чл. 25, ал. 3 от ЗННД. Ако нотариусите си бяха на мястото, можеха да предотвратят измамата. Заради  "пропуска" им, хората години наред обикалят съдилищата в Шумен, Търговище, Провадия, Варна и София, харчат пари, късат си нервите ... А тези пишман нотариуси - целите в бяло. Действията им са описани по-подробно само на първа инстанция, като, разбира се, никой не им търси отговорност. На по-горните инстанции само бегло ги споменават.

 

ОС Търговище  Решение №  50 от 03.01. 2014 г. по гр.дело № 81/2013 (това е първа инстанция; тук е по-подробното описание на случилото се в нотариалните кантори)
       И при двете заверки на пълномощните, на нотариусите е бил представен личният документ за самоличност, от старите образци - паспорт, със зелени корици. Тъй като възрастта на лицето е била такава, че не се е налагало снабдяване с нов документ за самоличност, нотариусите не са извършвали проверка относно валидността му, защото това е бил външно валиден документ.
        Паспортът на ищцата обаче се бил загубил много години преди това и още през 2000 година, на 14.09. , тя подала декларация за това обстоятелство. На базата на тази декларация документът - паспорт серия И № 3259807, е обявен за невалиден.
        От всички събрани по делото доказателства, съдът приема, че ищцата наистина е подала заявление за изгубен паспорт и той е обявен за невалиден. Независимо от това обаче, съдът с оглед на всички доказателства по делото и показанията на двамата нотариуси приема, че този документ е бил намерен  по-късно и съобразно него е установена и самоличността на ищцата при изповядване на сделките.
        Именно в този контекст следва да бъдат коментирани и показанията на нотариусите. На първо място това са свидетели, които са извършили оспорените процесуални действия и биха защитили във всички случаи в показанията си своя професионален авторитет. Те лесно не биха признали да са допуснали нарушение на закона при изповядване на сделките, защото най-малкото биха се уличили в извършаването на дисциплинарни нарушения или престъпление.  От показанията на двамата свидетели съдът намира, че те са изпълнили задълженията си напълно формално от законова гледна точка и не са се задълбочили много в контактите си с ищцата. 

       Накрая съдът унищожава "пълномощно № 8498 за заверка на подписа и № 8499 за заверка на съдържанието, извършени на 17.08. 2010 г. от 24-ти нотариус в гр. Шумен, защото упълномощителката не е могла да разбира и ръководи действията си."

       Според мен и нотариусите не са могли да разбират и ръководят действията си.

      Оттам насетне следва т.нар. от мен "въртележка" - от първа на въззивна инстанция и оттам на касационна, после пак и пак. Години наред. През цялото време гражданите са в положение на наказани, без да са виновни. А баш виновните - нотариусите - продължават да си работят преспокойно и може би продължават да "захранват" колегите си от съдилищата с излишни дела.

-

Апел. съд Варна - Решение № 45 от 30.03.2015г. по в.гр.д. № 623/2014г
Потвърждават унищожаването на упълномощаването. Отхвърлят останалите искове, т.к. ищците не били предявили иск по чл. 42, ал. 2 ЗЗД (и никой не пита, защо съдът не е квалифицирал правилно иска; всъщност и да питат, пак гражданите го отнасят, защото съдиите, също като нотариусите, са винаги в бяло, дори решенията им да са въпиющо правно-неграмотни, бел. блогър.)

ВКС - О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 125 от 03.02.2016 г.гр. дело № 5493/2015 г.
ВКС не допуска обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е от 28.06.2016г. на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД гр.дело № 376/2015г.
Тук ищците предявяват иск по чл. 42, ал. 2 ЗЗД за къща и двор в с. Цонево, общ. Дългопол. Искът е уважен. Споменава се определението на ВКС. Не знам защо обаче не е предявен иск по чл. 108 ЗС.

Р Е Ш Е Н И Е от 31.10.2016г. на ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД по гр.д. № 375/2015
Тук ищците предявяват иск по чл. 42, ал. 2 ЗЗД за 13 поземлени имота с обща площ около 75 дка в с. Цонево, общ. Дългопол. Искът също е уважен. Също се споменава определението на ВКС. Не знам защо обаче пак не е предявен иск по чл. 108 ЗС.


Решение на ТОС от  21.04.2016  по гр.д.№ 247/2015 г
Отхвърлят иска по чл. 42, ал. 2 ЗЗД за къщата в Шумен.

Р Е Ш Е Н И Е от 28.10.2016 год.на ВАРНЕНСКИЯ апелативен съд по въззивно гражданско дело № 417/2016
Отменят решението на ТОС, с което е отхвърлен иск по чл. 42, ал. 2 ЗЗД за къщата в гр. Шумен.


Определение №819/20.07.2017 по дело №614/2017 на ВКС, ГК, IV г.о. Не допускат обжалване на решението от 28.10.2016 на Апел. съд Варна.

Р Е Ш Е Н И Е от ...11.2017 г. на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ по в.т.д. № 896/2017 г.
Обезсилват и прекратяват частично решението на Провадийския съд от 31.10.2016 спрямо единия ответник. Потвърждават го в останалата част. Решението е окончателно.Това горе-долу са делата, които намерих в Интернет. Знам, че е имало и досъдебно производство, но не можах да открия никакво наказателно дело.


-

 
 

 

 

 

 

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1772

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.