25.09.2017 Дело за имотни измами срещу бивша съдийка най-после тръгва в съда след 10 години разследване

Начало на блога

Тази статия е част от всички статии и предавания за имотни измами и от материалите за мудното правосъдие

-

Публикувано в Правен свят на 25.09.2017

След 10 години разследване, дело за имотни измами срещу бивша съдийка най-после тръгва в съда.

Бившата шефка на съда в Белоградчик Ирена Венкова е обвинена в длъжностно и документни престъпления.

-

Десет години след началото на разследването за имотни измами срещу бившата шефка на Районния съд в Белоградчик Ирена Венкова, делото най-после тръгва в Софийския градски съд (СГС).

Ирена Венкова Иванова е обвиняема заедно със съпруга си Емил Иванов и Велин Станков. Според прокуратурата те са разработили схема за придобиване на земеделски земи чрез провеждане на фиктивни съдебни процеси за възстановяването им на собственици. В някои случаи обаче реалните собственици изобщо не са подавали искови молби и не са знаели за водените процеси, а в други - имали само бегла представа. Според публикации от началото на разследването преди 10 години, Венкова и обвиняемите с нея са получили близо 1 млн. лева от схемата със земите, която е прилагана в периода 2004-2007 г.

След началото на разследването Венкова беше отстранена от Висшия съдебен съвет, а след като напусна съдебната система стана адвокат. През 2015 г. е участвала и в местните избори, като е била кандидат за кмет на Белоградчик, подкрепена от партията на Яне Янев "Ред, законност и справедливост".

Въпреки проточилото се разследване, в края на миналата година Софийската градска прокуратура все пак внася обвинителния акт срещу тримата. До момента обаче делото така и не успява да тръгне в съда. През януари съдия Веселина Ставрева от СГС го е вънала на прокуратурата заради противоречия в обвинителния акт, които го правели неразбираем и така се ограничавало правото на защита на обвиняемите.

Прокуратурата е протестирала разпореждането и в края на март състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Веселин Пенгезов и членове Елена Каракашева и Десислав Любомиров (докладчик) е отменил разпореждането.

Според СГС противоречията в обвинителния акт касаели, както обвинението в престъпление по служба срещу Венкова, така и това за документни престъпления. Липсвала конкретика за съставените протоколи по водените от обвиняемата фиктивни дела - дали тя лично ги е съставяла като председател на съда, или е карала свои подчинени да го правят. Имало и технически грешки, които според съдия Ставрева вероятно се дължали на обема на делото.

Апелативните съдии обаче са категорични, че такова противоречие изобщо не съществува, защото ясно се казвало, че лично Венкова е съставяла протоколи, в които отразявала неверни обстоятелства. Други аргументите на градския съд, според въззивната инстанция били по съществото на делото, както твърди и прокуратурата в протеста си.

В определението на САС се казва, че няма никакво противоречие в изложените факти за престъплението по служба и диспозитива на обвинението. Прокуратурата твърди, че целта на Венкова е била да набави облага за ищците по гражданските дела, като това е било само формално, защото те нищо не са подозирали, а съдебните решения в тяхна полза са били необходимо условие при реализиране на престъпната схема във времето, която е носила облага на Венкова и на съпруга ѝ.

Едно от съзрените от градския съд противоречия е именно за облагата и дали тя е за ищците, или за обвиняемите. Прокуратурата обаче не е обвързала настъпилия резултат от други престъпления с целта на престъплението по служба, тъй като, макар обвиняемите да са набавяли облагата за себе си, това е ставало по-късно.

"Тази преценка е суверенна и незаконосъобразно съдията-докладчик я е подложил на контрол... Няма никакво противоречие между обстоятелствената част на акта и дадената правна квалификация в заключителната му такава. Според обвинението с част от действията, вменени на обвиняемата Венкова е осъществен състава на престъплението по чл.282, ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като се твърди, че тя е действала с конкретна специална цел. Дали това е било така, е въпрос по същество, който незаконосъобразно съдията-докладчик е обсъждал при проверката..", пише в определението на САС.

Относно допуснатите технически грешки, апелативните съдии дори упрекват градския съд в "прекомерен формализъм", защото действително номерата на някои от гледаните формално дела не били посочени в някои абзаци, но фигурирали в други и то на същата страница от обвинителния акт. Друга такова неточност според СГС е и непосочването на коя община са били собственост земите, за които са водени част от делата. Според САС обаче, това не е никакво процесуално нарушение, а още по-малко съществено, което да налага връщане на обвинението на прокуратурата.

След като делото се връща в градския съд, то е било насрочено за средата на май, но тогава пак не му е даден ход, защото пък обвиняемите не са се запознали с него поне 7 дни преди заседанието. В края на юни процесът пак е бил отложен, този път за организиране на защитата и началото му се очаква в четвъртък.

Коментари:

-

25 септември 2017, 13:20

Кой ли е верният отговор?!

За да :

1. бъде върнато за доразследване в ДП поради множество процесуални нарушения и най-вече на правото на защита,

2. бъде прекратено наказателното производство ,поради изтекла давност,

3. да завърши с оправдателна на 2-ра или на 3-та инстанция и

4. да бъде осъдена условно или на пробация.

-

25 септември 2017, 23:40

чл. 282 НК е бланкетна норма и за това трябва да има препращане към точно, конкретно правило, правна норма, което длъжностното лице да е нарушило. От статията не става ясно това.

От друга страна след като е длъжностно лице-съдия, то вредата трябва да е за учреждението, където длъжностното лице изпълнява длъжността си. В противен случай действията му не са на длъжностно лице, а на трето лице.

-

26 септември 2017, 06:45

Във фермата на животните е те така!

Истината е много проста - в СГС и не само има маса и...ти и поръчкаджии, които не само се формализират, но и търсят под вола - теле! Със скритата цел да саботират процеса. За да отърват кожата. Те това е КОРУПЦИЯ. И не в прокуратурата, а в съда - В СЪДА!

-

26 септември 2017, 08:12

Съдът е ОПГ. Единственото решение е грузинското-уволнение на всики, въдворяване в затвора на провинилите се, и нови назначения.

Престъпността толкова се е сраснала със съда и прокуратурата,че сицилианската ндрангета е като чавдарско-пионерска организация в сравнение със бг съдебната система.

-

Начало на блога

Тази статия е част от всички статии и предавания за имотни измами и от материалите за мудното правосъдие

-

-

Тази статия е част от всички статии и предавания за имотни измами и от материалите за мудното правосъдие

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1658

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.