Как да хакнем прокуратурата

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Как да хакнем прокуратурата

16.10.2016, в. "Капитал", Росен Босев

Из статията:

В момента тотално извън съдебния контрол са отказите за образуване на разследване, които могат да бъдат обжалвани от подателя на сигнала само пред горестоящия прокурор (а те всички в крайна сметка действат по волята на най-горестоящия).

През февруари 2014 г. например активистите от "Протестна мрежа" подадоха сигнал срещу Цветан Василев, Делян Пеевски и Ирена Кръстева, но институцията отказа да образува разследване в частта за депутата от ДПС и майка му. Сигналоподателите обжалваха на два пъти, но горестоящите обвинители безкритично преписваха тезите на колегите си от долната прокуратура, което до голяма степен е закономерно. На върха на държавното обвинение е взето политическо решение, което впоследствие просто се облича в прокурорски постановления надолу по веригата.


Разширяването на съдебния контрол над работата на прокуратурата ще отнеме лоста, който тя често използва неправомерно и който превръща главния прокурор в една от най-силните институции в държавата.

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/15/2844451_kak_da_haknem_prokuraturata/?showform=loginsuccess&provider=facebook

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/885

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.