Броят на прекратените по давност дела е чудовищно голям - над четвърт милион

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Броят на прекратени и спорни дела, особено по давност, е чудовищно голям - над четвърт милион

в. "Дневник", 2008 г.

Четвърт милион дела прекратени по давност

Последна промяна в 17:39 на 05 дек 2008, 119 прочитания, 0 коментара

Борис Велчев,

Броят на прекратени и спорни дела, особено по давност, е чудовищно голям - над четвърт милион дела са прекратени по давност, призна Велчев (Борис Велчев, бивш главен прокурор, вж снимката, бел. моя, Р.С.). Този факт е много смущаващ, той издава липса на рефлекс в прокуратурата, в продължение на много дълги години, да изчиства натрупаните дела, и създава подозренията, че част от тях са останали неразследвани не заради претовареност с работа. Част от тези дела са от 70-те години на миналия век, давността по някои от тях е изтекла много преди промените в България през 1989 г, ние просто сега ги намираме и констатираме този факт, каза Велчев.

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/904

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.