Как да се предпазим от имотни измами? bTV, 10.12.2016

Как да се предпазим от имотни измами?

bTV, 10.12.2016 (видео)

Участници: нотариус Теодора Вуцова и адвокат Николай Хаджигенов.

-

Най-интересното от предаването:

Адв. Хаджигенов:
"Това, което трябва да се направи, е да има смислена прокуратура, смислен орган, който да ги разследва, правилно да ги разследва тези деяния. Те, в общия случай, са с ниска правна сложност, т.е. има един, два, пет неистински документа, т.е. не е нужно да си кой знае какъв гений. Но трябва да има орган, който да е поне малко компетентен и това да му е работата. И въобще някой да прави нещо."

-
Водещата:

"Какво значи това? Специализиран орган или просто опираме до качеството на правораздаването?"

-


Адв. Хаджигенов:

"У нас правоприлагане не съществува в общия случай. Съвсем условно е необходимо един отдел във следствието плюс трима прокурори, които да ги наблюдават - да работят само това, но да работят само това. Оттук насетне ще бъде много лесно, защото имотните измами са много лесни за хващане. Те са обичайно един, два, пет неистински документа, няма проблем със това."

-

Водещата:
"Те са много лесни за хващане, обаче горят много хора."

-


Адв. Хаджигенов:
"Точно така. Защото никой не обръща внимание."

-

Забележка. Нотариуската си изпя песничката за чл. 22 от ЗННД*

-

 

*вж коментара към статията Как да избегнем рисковете при сделки с имоти Там пише и за чл. 22 от ЗННД.

 

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/877

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.