Как да избегнем рисковете при сделки с имоти

 

Резюме. Адвокат от агенция за недвижими имоти дава ценни съвети на гражданите за всички необходими проверки.

-

Цялата статия "Как да избегнем рисковете ..." 01.09.2016

(ако линкът не се отваря, натиснете тук)

-

Коментар. При продажба или покупка на имот гражданите обикновено се обръщат към агенция за недвижими имоти. Срещу 3% комисионна от цената на имота (не от данъчната оценка, която обикновено е много по-ниска) агенцията извършва проверките и подготвя документите за изповядване на сделката. Някои граждани допълнително заплащат и на свой адвокат, защото са чували слухове, че в агенциите работят лица, които се представят за адвокати, без да са такива. Самото изповядване става пред нотариус в предварително определен ден и час. Нотариусът - по правило винаги много зает - преглежда набързо донесените документи, проверява личните карти, изчита на глас предварително написания  нотариален акт (по-точно проекто-нотариален акт, защото още не е подписан), пита страните дали го одобряват (чиста формалност, понеже те самите са го донесли) и всички се подписват. Същия ден нотариусът внася акта в Службата по вписвания в няколко екземпляра и след 2-3 дена купувачът получава титула си собственост, надлежно издаден и вписан.  

        Дотолкова сме свикнали с тази практика, че дори не се замисляме колко е порочна.  Защо ли? Ами защото когато възникне имотен спор или някой пострада от имотна измама поради нередовни документи, нотариусът веднага се  измъква с нелепото* оправдание, че не е длъжен да прави нищо друго, освен това, за което е помолен изрично и писмено от страните (чл. 22 от ЗННД). Агенцията и адвокатът също се измъкват, без дори да правят опит да се оправдават, защото по закон  нямат нищо общо с нотариалното производство  - нито са страни, нито са участници. Така гражданите в крайна сметка остават сами със себе си и се съдят помежду си по ЗЗД, сякаш са сключили най-обикновен двустранен договор, без да са стъпвали при нотариус. А уж българският нотариат бил част от т.нар. латински и уж Нотариусът бил Гарант на правната сигурност, предверие на съда, компетентен редактор на волята на страните, и уж "Който ходи на нотариус, не ходи на съд" и т.н. - все хубави приказки, които нотариусите гордо редят в интервюта и на международни конгреси и с които пълнят нотариалния си бюлетин. 

        В страните с латински нотариат нотариусите изискват документите за сделката месец-два предварително (някъде и до шест месеца!), за да имат време да ги огледат спокойно, да изискат още, ако комплектът не е пълен, да направят всички необходими справки и т.н.

         А у нас нотариусът опрасква сделката за час-два и - честито! При положение, че за издаване на една проста данъчна оценка се чака седмица-две, за скицата може да отиде и месец, как така издаването на най-важния документ - титула за собственост - става на мига, да се неначуди човек.

         Нашенският метод на работа повече прилича на англо-саксонския модел. При него всяка страна си хваща адвокат, подготвя си документите и се подписват пред свидетел, наречен нотариус, само че този нотариус нито е юрист, нито носи отговорност за документите. Той си е обикновен свидетел, затова "изповядването на сделката" пред него става бързо и лесно. Адвокатите са тези, които носят отговорност в случай на спор, като юридически компетентни лица.  При нас адвокатите не се подписват и не носят отговорност. Значи нашият нотариат не е и от англо-саксонския модел.

       Що за модел е нашият тогава? Модел "ни риба, ни рак"!

      -

             Забележка. *Оправданието с чл. 22 от ЗННД е нелепо, защото този член е в раздел "Други действия" на ЗННД, т.е. не се отнася за изповядване на сделките. Малко по-надолу в ЗННД е чл. 25  с 10 алинеи - това именно е членът за сделките. А чл. 22 се прилага, само ако някой помоли нотариуса да провери или състави някой документ, в т.ч. и нотариален акт, който обаче не е за сделка при този нотариус, а при друг. Гражданинът заплаща услугата и си заминава. Ако евентуално се върне и реши все пак да изповяда сделката при този нотариус, а не при другия, таксата не се събира (защото услугата вече е извършена), освен ако гражданинът дойде след повече от месец (тогава вече отново се таксува) - пише си го в тарифата за нотар. такси (вж. забележката към чл. 17 от Тарифата за нотариалните такси). Отделно, в ГПК има цяла глава 54-та, "Нотариално производство", където ясно са дефинирани задълженията на нотариуса и - забележете - в ГПК никъде не пише, че нотариусът трябва да изчака да го помолят, преди да изпълни задълженията си.

           Нелепото оправдание на нотариусите с чл. 22 ЗННД е все едно лекарите да се оправдават, че не са лекували пациентите си, понеже не са ги помолили изрично и писмено с какво и как да ги лекуват.

-

Още по темата:

-

Защо при покупко-продажба се ходи на нотариус?Особените изисквания на закона в нотариалното производство (през призмата на една имотна измама)За отговорността на нотариусаДоговор ли е нотариалният акт?      Предишна версия на същата статия


-

Нотариален акт - дискусия в правния форум на lex.bg, окт. 2016

 

-

 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/875

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.