Предложения от юристи за борба с имотните измами

 

Начало на блога

 

Обратно към всички информативни материали

-

Предложения от юристи за борба с имотните измами

 -

2005-2006 Димитър КАРАНЕДЕВ, съдия по вписванията: Да се стесни кръгът на упълномощаваните  Предложението е отхвърлено. Ако беше прието, майка ми нямаше да пострада от имотна измама и сигурно още щеше да е жива. Тази измама я поболя, а разследващите я довършиха - вж публикацията от 23.03.2016 Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването  (три години тормозят майка ми с разпити и очни ставки да си "признае", че е ходила на 120 км от дома си в гр. Варна до някакво забутано Разградско село да се подписва на пълномощно за продажбата на всичките си земи в Плевенско. И понеже не си "признава", я обвиняват, че пречи на калпавото им разследване) Майка ми почина на 15.03.2017 г., огорчена и измъчена от отношението на прокурорите и следователите от Плевен, а калпавото им разследване още се влачи (бел.блогър, 29.05.2019)

-

28 юни 2007 г. - Стенограма от 267-мо заседание на НС  Обсъждат предложението в нотариалните актове да се вписват не само трите имена, но и ЕГН. В крайна сметка се приема три имена, ЕГН, документ за самоличност с място, дата и орган на издаване, и постоянен адрес - чл. 580, т. 3 ГПК. Същите данни се изискват и при нотариална заверка на подписи на осн. чл. 590, ал.1 ГПК, който препраща към чл. 580 ГПК, но много юристи не разбират това, в т.ч. и съдии - вж материала Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи.
-

Имотни измами - проблеми и противодействие 2008, част 1  Обща информация за националната конференция, проведена през октомври 2008 г.

-
Имотни измами - проблеми и противодействие 2008, част 2 Тук е текстът на декларацията, приета на националната конференция, проведена през октомври 2008 г.

-

Дебати в НС през 2008 г. за изменение на чл. 212, ал. 1 от НК - осъществено през 2010 г. Дава се пример с имотни измами  покрай реституцията - "големи сгради в София са реституирани, предявена е претенция за реституция и са получени на база на създадени документи с невярно съдържание". От този пример става ясно, че чл. 212, ал. 1 НК идеално пасва за случаите на възстановени по закона за реституцията имоти.

-

16.01.2009 Дебати в парламента за имотните измами-2009 Обновен имотен регистър, предстоящ електронен регистър на нотариалните заверки и др. Открояват се двама истински народни представителя - Минчо Христов и Стела Банкова.

-

14.05.2010 Семинар "Имотните измами"  Ако линкът не се отваря, натиснете тук. Линкът води към бр. 1 на Нотариален бюлетин от 2010. В този брой на стр. 17 пише, че на семинара е бил е поставен въпросът кметските пълномощни също да бъдат включени в електронния регистър на пълномощните "Единство" (понастоящем "Нотариус Футурум"), но някой може би се е сетил, че ако това стане, ще се отнеме желязното алиби на нотариусите "Като му се обадих, каза, че е заверил пълномощното. Откъде да знам какви ги е вършил кметът?" и предложението е увиснало във въздуха - неразгледано. Едва през 2017 година на кметовете се даде достъп до ел. регистъра, а наистина е бил належащ още през 2009-2010. И досега обаче не е уреден въпросът за отговорността на нотариуса, изповядал сделка с пълномощно, което е извън регистъра, макар че още през 2009 г. Дим. Танев, предс. на Нотар. камара категорично е заявил: "ако нотариусът изповяда сделка на базата на пълномощно, което не е в регистъра, ще носи имуществена отговорност". Линк към интервюто с Д. Танев:18.10.2009 Нотариусите направиха регистър срещу имотните измами (с коментар за кметското пълномощно, използвано в нашия случай)

 -

22.05.2010 г. - Борба на празен ход с имотните измами (статия). Тук се казва: "В теорията се спори, а практиката продължава да се раздвоява по въпросите кое е предмет на документната измама - парите или имотът." Десет години по-късно, все още се спори за същото (пиша това в края на дек. 2020 г., бел. блогър). Според мен, при документната имотна измама (измамата с недвижимо имущество), предметът е имотът, т.к. за да получи парите от продажбата му, измамникът първо трябва да "получи" самия имот (трябва да заблуди нотариуса, че има правата на собственика по силата на пълномощно)

-

2011 г. - Предложения на съдиите по вписванията за борба с имотните измами.Тук в т. 2 пише: "констатира се че се извършват прехвърляния на имоти със стари актове -предходни/" (като в случая с имотната измама със земите на майка ми, бел. моя, Р.С.) По-стара версия на този материал (в pdf): 2011 г - Предложения, препоръки и идеи от Българска асоциация на съдиите по вписванията във връзка с провеждането на Национална конференция „Имотни измами - проблеми и противодействие", гр. София, 17.06.2011г. Тук на стр. 7 в т. 7 пише същото: "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни"

-

2011 Форум на съдиите по вписванията

В последно време, вие всички сте убедени, че така наречените „имотни измами" се увеличават стремглаво. Това не намира отражение в сухите статистически данни, които четем всяка година за броя на съответните видове престъпления. Причината преди всичко е в това, че от 1990-а година насам ние нямаме единна методика за регистрация и отчетност на престъпността в страната. Затова числата като годишен отчет на отделните ведомства доста се разминават. Само за сведение преди няколко години имахме едно много изненадващо изследване, направено от прокуратурата на Р България, в което беше отчетено, че имаме над 5 пъти скрита или нерегистрирана криминална престъпност и над 10 пъти корупционна престъпност, така че очевидно нещата са много сериозни и по проблемите с имотните измами наистина трябва да се говори не само в посока на дефиниране на понятието, но и в посока на търсене на съответни нови разрешения, за да може тези проблеми да бъдат преодолени.

-

2011 Сделка с имот само срещу психотест  Идеята не е осъществена (бел. блогър, 22.08.2021)

-


Декларация, приета на Национална кръгла маса „Имотни измами" - 17 юни 2011 г. , София  "Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона."

 

03.04.2012 Предварителните договори трябва да се официализират Интервю  с Димитър Танев пред "Факти"

-

26.11.2012 Нотариуси искат 20 г. срок за придобиване на имот по давност Още не е прието (бел. блогър,16.01.2021)

-


11.04.2017 Визия за промяна на Наредба №32 (за достъп на кметовете до информационната система на Нотар. камара с цел въвеждане на пълномощните) Тук се обяснява, че имат проблеми и с консулите. Многократно са провеждали срещи в МВнР, но от Външно се оправдавали, че достъпът на консулите до инфо системата ще застраши националната и международна сигурност и обещавали, че в най-скоро време щели били да изработят собствена инфо система, до която да бъдат допуснати нотариусите.

-

Димитър Танев за имотните измами, 26.04.2017, Нац. Сдружение за недвижими имоти  Тук Танев казва: "Наш ангажимент е не с лозунги, а с фактически действия да възпрем и тези измами с имоти. От друга страна е необходимо да се запази тази нотариална компетентност на кметовете в малките населени места. Хората имат нужда от такъв вид услуга, спестява им се пътуване до големия град, израз на внимание е към тях." (да, разбира се, че на хората от малките населени места спестява пътуване, но благородната грижа за тях се е изродила в нотариален туризъм, който всички отговорни лица премълчават, бел. блогър, 17.01.2021)
-

Чл. 537 ал. 3 ГПК  Още през 2008 г. в декларация, приета на Национална конференция "Имотни измами - проблеми и противодействие", е посочено като цел ПРБ да да използва правомощията си по чл. 537 ал. 3 от ГПК, но и до днес прокуратурата не ги използва достатъчно (пиша това в края на 2019). Дори ми се струва, че все по-често имотните измами се определят като гражданско-правни спорове.

-

17 Януари 2018, Правен свят, Д. Танев: Предлагаме защита на уязвимите пълнолетни лица
(от 2011 предлагат защита на уязвимите, но все още не са осъществили благородните си намерения, бел. моя)
Идеята е пълнолетни, дееспособни лица (обикновено възрастни хора), които са пред прага на дееспособността, да обявяват публично лицата на които имат доверие за извършване на определени правни действия. Известни са десетки случаи, когато недобросъвестни лица се възползват от немощта на възрастните хора и ги въвеждат в заблуждение. С този регистър се осветляват доверените пълномощници на тези, да ги наречем, уязвими лица, дава се възможност за обгрижването им. Пълномощни за подкрепа съществуват в дванайсет европейски държави, като Германия, Франция, Испания, Австрия, Холандия, Белгия и други.   През миналата година Европейският парламент (1 юни 2017 г.) прие резолюция, съдържаща препоръки към Европейската комисия относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица. Според тази резолюция, уязвимо пълнолетно лице е "лице, което е навършило 18 години и което, поради нарушени или недостатъчни лични способности, не е в състояние да защитава собствените си интереси, както и тези на своето имущество, било временно или окончателно".   Мисля, че точно сега е моментът да се окаже съпорт (support - от англ., подкрепа, бел. блогър) на възрастните хора - една необходимост, която дълги години се коментира в средствата за масова информация.

27 юли 2019 - Луиза Стоева: Мога да гарантирам, че използването на чужди лични данни чрез подправени лични документи пред нотариус при прехвърлителни сделки с недвижими имоти или МПС е невъзможно да се случи
Интервю със зам. председателя на Нотариалната камара във връзка с теча на лични данни от НАП. За успокоение на гражданите се изтъква, че нотариусите имат достъп до базата данни на МВР, затова е изключено пред тях да се използват фалшиви документи с чужди данни. Пропуска се, че кметовете нямат такъв достъп, т.е. че главната опасност от злоупотреби с лични данни е при кметските пълномощни. Въвеждането им в електронния регистър на пълномощните, поддържан от Нотариалната камара, не решава проблема. Може би именно затова МП се зае със създаване на национален регистър на пълномощните, до който да имат достъп не само нотариусите, но и страните по сделките, както и с въвеждането на услуга по известяване на упълномощителя, че на негово име е регистрирано пълномощно.

 

-


10.12.2019 Регистърът на пълномощните става държавен и отива към Министерството на правосъдието  - Регистърът става достъпен за граждани и фирми, които са страни по сделка. Според мен, това е разумно решение, защото досега нотариусите само се фукаха, че поддържат такъв регистър, а всъщност не само не допускаха гражданите и фирмите до него, но и сами невинаги проверяваха въведените в регистъра данни, като при съдебен спор колегите им юристи от съдилищата по правило ги оправдаваха с аргумента, че нотариусът не бил помолен да провери в регистъра дали пълномощното го има и дали не е оттеглено (чл. 22 ЗННД).

-

Обратно към всички информативни материали
 

-

Начало на блога


Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/868

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.