Нотариусите направиха регистър срещу имотните измами

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Нотариусите направиха регистър срещу имотните измами

© Надежда Чипева, Дневник

От понеделник нотариусите ще могат да дават справки за пълномощни и завещания, издадени от колегите им в цялата страна, съобщи председателят на камарата им Димитър Танев. Гилдията направи електронен регистър на тези документи, за да пресече най-масовите имотни измами, при които се представят фалшиви пълномощни за продажба.

В системата са вкарани всички завещания, направени от нотариуси или оставени за пазене при тях, през последните десет години. Гражданите и заинтересуваните ведомства също ще могат да получават справка дали е някой е оставил завещание, или е упълномощил някого. Цената за проверка е 2.40 лв., а за издаването на официално писмено удостоверение ще се плащат 10 лв. Нотариусите ще дават информация и дали някой има завещание още преди да е починал. Те няма да разкриват какво е съдържанието му, а само фактът, че човекът е уредил разпределението на имуществото му след смъртта му.

Според Танев системата на практика обхваща всички завещания, като изключения правят саморъчните, оставени за пазене при приятел или роднина. Тези случаи обаче са само 1-2% от всички завещания, обясни нотариусът. Системата за завещанията не обхваща само най-малките населени места, в които няма нотариуси, а те се заместват от съдия по вписванията. По закон трябва да има по един нотариус на 10 хил. души.

При представяне на пълномощно за продажба на недвижим имот нотариусът ще е длъжен да провери в електронния регистър дали то е валидно. Ако изповяда сделка на базата на пълномощно, което не е в регистъра, ще носи имуществена отговорност.

Предстои България да се свърже с базата данни за завещанията в 14 държави от Европейския съюз. Така гражданин, който се интересува дали негов роднина е оставил завещание в друга страна, може да разбере, отивайки при български нотариус. Сега подобна информация се получава изключително бавно, тъй като питането минава през нотариалните камари на двете държави и дълго се чака за обратна връзка.

Димитър Танев съобщи, че в момента гилдията активно работи с МВР, за да се уреди техническият достъп на юристите до базата с личните карти. Надяваме се да сме готови още през януари, правим всичко възможно сигурността на сделките да не зависи от добросъвестността на нотариуса, каза Танев.

Коментар

Р. Стоянова, 20.02.2017

"При представяне на пълномощно за продажба на недвижим имот нотариусът ще е длъжен да провери в електронния регистър дали то е валидно. Ако изповяда сделка на базата на пълномощно, което не е в регистъра, ще носи имуществена отговорност."

              Следователно, кметските пълномощни не би трябвало да се признават. На практика, обаче, те не само се признават, но и се използват за щяло и нещяло. Най-вече за измами, разбира се!  В нашия случай, например, нотариус Иванов 007 получил пълномощно, подписано от възрастен жител на Варна, "заверено" от кмета на Гороцвет, Разградско (село с под 500 жители на 120  км от Варна), под рег. номер на подписа 2 и на съдържанието - №2-А! Вместо да откаже да го приеме  заради тази фалшива номерация (невъзможно е да има такъв номер с буква "2-А", книгите за регистрация на заверките се водят само с цели поредни номера, без никакви букви) или поне заради това, че упълномощителката е от Варна - град, в който работят над 40 нотариуса, Иванов 007 написал в нот. акт за покупко-продажба, че пълномощното  е заверено под №2 за подписа и №3 за съдържанието, без да се притеснява, че под №3 е заверена декларацията по ЗННД! После спокойно обяснил на разследващите, че този номер е трябвало да бъде №3 - пореден на номера на заверката на подписа, а те не намерили нищо нередно нито в преправянето му, нито в това, че преправеният номер съвпада с номера на декларацията по ЗННД. Оказа се, както се и очакваше, че кметът не е извел заверката на съдържанието на пълномощното нито под пореден номер, нито под непореден, нито под фамозния №2-А. В кметския регистър изобщо липсва каквото и да е отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощното на майка ми. Това ние научихме цели три години след началото на разследването. През всичките тези години прокурорите са укривали факта, че заверката не е отбелязана в книгата за регистриране на заверките. От няколко месеца се опитваме да им обясним, че изявлението на кмета "заверих съдържанието под рег. №2-А" е невярно. Все още не са схванали. Заради правната им неграмотност ще си загубим имотите

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1064

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.