Защо ще си загубим имотите?

Начало на блога

Обратно към За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен

-

           Тук са изброени няколко ключови момента от имотната измама със земите на майка ми, останали извън полезрението на компетентните органи.  Материалът е изпратен на 31.10.2016 до РП-Плевен и горестоящи покуратури с придружаващ имейл с молба да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен.

                 PS. Не ги изгубихме, защото през 2018 г. с брат ми заведохме гражд. дело по чл. 108 от Закона за собствеността  и само за 2 години го спечелихме и на трите инстанции, а прокуратурата и до ден днешен се тутка (бел. блогър, 22.02.2021)

-

Защо ще си загубим имотите?

Веднага отговарям - защото Прокуратурата и Съдът не си вършат работата. А не си я вършат, защото са правно неграмотни или поне се държат като такива.

-

Пиша това с надеждата, че Прокуратурата и Съдът ще бъдат така добри да обърнат внимание на следното:

1. Пострадалата (майка ми) не е обявявала за продажба нито 1 кв. м. от земите си.
    Пояснение. По принцип купувачът отива при продавача по обява за продажба. В случая няма обява.  Откъде накъде някакво непознато лице от София ще знае, че възрастна жена от Варна има земи в Плевенско, а? И ще я представлява пред нотариус в Плевен с пълномощно от с. Гороцвет, Разградско? Хм, хм.

Важно! Няма свидетели, които да са видели майка ми в селото.


2. В пълномощното  са дописани над 50 дка ниви (две съдебни експертизи).
    Пояснение. Бившият прокурор е описал двете съдебни експертизи в първото постановление за прекратяване на досъдебното производство от 30.10.2014, без да направи правен извод за дописването. Да беше написал поне, че химикалката им е свършвала и се налагало да вземат друга, а и да се преместят на друга подложка, и така - два пъти. Като във вица "Тъщата падна и се набоде на ножа. И така - няколко пъти."

Важно! Не е изяснен въпросът, откъде е гледал пълномощникът, като е описвал имотите в пълномощното (грешката в площта на едната нива насочва, че е гледал от преписа, издаден две седмици по-късно въз основа на това пълномощно - вж писмото до бившия набл. прокурор от 20.04.2015 - стр. 1 и стр. 2).3. В пълномощното е записано, че всичко е платено още при подписването му.
    Пояснение. Платежна разписка няма, но пък има любопитен телефонен разговор между дъщерята на пострадалата (аз) и лъже-пълномощника, проведен по негова инициатива на 14.05.2013. Той искаше банковата ми сметка, за да ми бил преведял 25 000 лв. - бил се разбрал за тези пари с майка ми. Категорично отказах. Лъжепълномощникът обеща да развали сделката до края на май 2013. Не изпълни обещанието си. Изчаках още няколко дни и на 06.06.2013 подадох сигнал в Прокуратурата за имотна измама. Предоставих записа на телефонния разговор за 25-те хиляди лева, а Прокурорът го хвърли в кошчето за боклук, образно казано, и писа в първото постановление за прекратяване, че на майка ми били платени 15 000 лв. Повтарям - разписка няма. Има само показания на лъжепълномощника и братовчед му (и двамата осъждани). В интерес на истината и Съдът каза, че няма разписка.

4. Заверката на съдържанието на пълномощното не е отбелязана в регистъра за нотариални удостоверявания на кметството.   (линк към регистъра - много лошо копие; линк към писмо до набл. прокурор по този въпрос)
    Пояснение. Бившият прокурор е написал в първото постановление за прекратяване на досъдебното производство от 30.10.2014, че "в досъдебното производство се съдържат надлежно заверени копия от всички страници на регистъра за вписване на документите с нотариална заверка, съхранявани в архива на кметство Гороцвет, с нотариална заверка от кмета Иван Димитров, касаещи Йорданка Найденова (лист 141 - 142 от том ) от ДП) и съхранявания в Кметство с. Гороцвет, общ. Лозница, оригинал на Пълномощно №2/12.02 2013 г." Правен извод няма. А би трябвало да има и той да бъде нещо такова - щом заверката на съдържанието не е отразена, значи номерацията му е съчинена, т.е. няма заверка на съдържанието. Следователно няма и пълномощно за продажба на имотите, тъй като от 01.03.2008 г. пълномощното за продажба на имоти задължително трябва да бъде със заверка и на съдържанието, а не само на подписа.

5. Подписът на майка ми върху пълномощното от архива на кметството е фалшифициран (неистински), при това толкова неумело, че не е необходимо човек да е графолог, за да го забележи.
    Пояснение. Досега, вече четвърта година от разследването (пиша това на 31.10.2016), не е направена експертиза на подписите на пострадалата нито върху пълномощното от архива на нотариуса, нито върху пълномощното от архива на кметството. Впрочем няма нужда да се харчат пари за експертиза на подписите на майка ми сега, след като се оказа, че самото пълномощно не съществува (вж. т. 4 по-горе)    

6. Преписите от решения на поземлена комисия, с които пред нотариус е удостоверена собствеността върху около 3 дка горска територия и над 50 дка земеделска, не са направени от оригиналите.
    Пояснение. Бившият прокурор коментира само преписите за земеделските земи, при това - правно неграмотно (линк към становището на прокурора). Н-к зем. служба даде показания, че не съхраняват оригинала, затова са издали разпечатка от компютъра, но прокурорът само описа показанията, без да направи извод. Председателят на Нот. камара каза пред журналистката Валя Ахчиева, че преписите за зем. земи на майка ми са с невярно съдържание. Преписът от решението на ПК за горската земя също не е направен от оригинала. И в двата случая нотариусът е можел да забележи фалшификацията - особено фрапантна при преписите за зем. земи.   

"Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки   Пояснение за двете версии на това решение, изпратено до РП-Плевен на 20.11.2015 и потънало в забрава

-


7. Решенията на поземлена комисия, с лъже-преписите от които е удостоверена собствеността върху около 3 дка горска територия и над 50 дка земеделска пред нотариуса, не са вписани в СВ-Плевен.
    Пояснение. Съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК, нотариусът не е трябвало да издава нотар. актове за покупко-продажба, докато представените невписани документи за собственост не бъдат вписани, но този нотариус не е знаел за разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК  и не ги вписал (линк към информативния материал "Нотариус 007 не е бил запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК") Прокурорът мълчи по въпроса.


8. Пострадалата се легимира с нотариални актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК и  вписани в СВ-Плевен - за всички свои поземлени имоти.
    Пояснение.  Бившият прокурор споменава само нот. акт на майка ми за земеделските земи, без да коментира, че не е бил представен пред нотариуса. Просто мълчи по въпроса, че не е бил представен. За другия нот. акт напълно мълчи, дори не споменава, че съществува.

-

9. Пострадалата е дала на лъже-пълномощника нотариалния си акт за гората, но той го е скрил и е извадил преписи от предходните й невписани документи за собственост.

    Пояснение. Майка ми беше забравила, че го е дала, но братът на измамника ми каза - било е още през 2012 покрай сечта в гората (текст на аудиозаписа). Никакъв друг документ за собственост не му е давала! Майка ми съхранява в оригинал нотариалния си акт за 50-те дка ниви, решенията на ПК за нивите и за гората, както и още много други документи от почти вековната история на поземлената си собственост в Плевенско.


-


10. Нотариалните актове за покупко-продажба на нотариус 007 гъмжат от грешки: някои - технически, други - класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (линк към информативния материал "Фактическата обстановка" и към документите, с които е извършена имотната измама)
    Пояснение. Съдържанието на нот. актове е тема табу за прокуратурата. Бившият прокурор се изказа само за подписите върху тях (линк към пример №4 за правна неграмотност). За година и половина, откакто се опитвам да обясня, че става дума за документно престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК във вр. с чл. 212, ал. 2, само един окръжен прокурор от Плевен и един върховен от ВАП плахо се обадиха, но след  това и те млъкнаха.  Междувременно и районни, и окръжни, и апелативни, и върховни, та чак и зам. главен прокурор се състезаваха да пишат правно-неграмотно (линкове към правно-неграмотни писаници на прокурори: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и др.)        

----


Нотариален акт за "покупко-продажба" от 14.03.2013 за около 3 дка горска територия с фрапантно невярно съдържание, постановен в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 (тук майка ми е "продавач" чрез "пълномощник"). Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--------


Нотариален акт за "покупко-продажба" от 18.03.2013 за около 50 дка зем.територия с невярно съдържание, постановен в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 (и тук майка ми е "продавач" чрез "пълномощник"). Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--

-

Заключение. Разследването на имотната измама със земите на майка ми в Плевенско се води от лятото на 2013. Сега сме краят на 2016. Поредното удължаване на ДП-то е до началото на 2017. Казват, че случаят бил много сложен. Аз пък смятам, че е сложен само за прокурори със слаба юридическа подготовка. Справка: Документите, с които е извършена имотната измама.

       -

Вж също и: Нотариус Иванов 007 не е забелязал, че пълномощното е нередовно от външна страна  Нотариус Иванов 007 е дал показания пред разследващия орган по нашия случай на имотна измама, че пълномощното от кметство Гороцвет било редовно от външна страна. Показанията му са били приети безкритично. В гражданското ни дело обаче Съдът се произнесе на три инстанции, че пълномощното не е било редовно и от външна страна.

-

 

Начало на блога

Обратно към За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен

 

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/830

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.