31.10.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Subject:

в помощ на разследването

Date:

Mon, 31 Oct 2016 02:47:39 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

To:

rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg

ДО: РП-Плевен, мл. пр. Кичева, набл. ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013

КОПИЕ ДО: ОП-Плевен (пр. Антонова по пр. 42/2015), ВТАП (пр. Лещаков по пр. 1755/2014), ВКП (пр. Найденов по пр. 179/2015), ЗГП Пенка Богданова, Главен прокурор


Отн. В помощ на разследването по ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен


Уважаеми служители от Прокуратурата,


Изпращам линк към материала "Защо ще си загубим имотите?":
http://softisbg.com/dannies_blog/zashto-she-si-zagubim-imotite.html.
Изброяват се няколко ключови моменти от една имотна измама, разследвана вече четвърта година, останали извън полезрението на разследващите, прокурорите и съдиите. Молбата ми е да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен. Моля също така горестоящите прокурори да упражнят контролните си функции с цел осъществяване на обективно, всестранно и пълно разследване съгл. чл. 14 от НПК.

Обръщам внимание, че дори Съдът отбеляза пренебрегването на някои факти от страна на прокурора (бившия, самоотвел се), които според Съда са "достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно
лице." - вж Определение на РС-Плевен по чл. 243, ал. 4 от НПК,
01.02.2016: http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf

Благодаря предварително.


Ако има нещо неясно, моля не се колебайте да се свържете с мен на тел.
0888 60 90 72 или на този имейл.

С уважение,
Ренета Т. Стоянова, дъщеря на пострадалата от имотна измама по ДП
2924/2013 - РП-Плевен
Блог на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/831

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.