26.11.2012 Нотариуси искат 20 г. срок за придобиване на имот по давност

Начало на блога

Този материал е част от предложения от юристи за борба с имотните измами

-

Източник: http://bolgari.org/notariusi_iskat_20_g__srok_za_pridobivane_na_imot_po_davnost-n2-6621.html


Нотариуси искат 20 г. срок за придобиване на имот по давност

Димитър Танев, шеф на нотариалната камара

 

 

 

Да се възстанови старият срок за придобиване на имот по давност - 20 години, поиска на семинар в Пловдив шефът на Нотариалната камара Димитър Танев. Сегашният срок е 10 години.

 

 

Танев предлага и промяна при определянето на свидетелите, които трябва да потвърдят, че претендентът за собственост упражнява владение върху дадения имот. В момента те могат да се определят от заинтересованото лице и най-често са негови приятели и роднини, които нямат представа дали даденият терен или сграда наистина са стопанисвани от него.

 

 

Нотариалната камара иска да се върнат законовите постановки отпреди 9 септември 1944 г., когато само кметът на населеното място е имал право да определи свидетелите. Обикновено той избирал стари хора от населеното място, които могат да свидетелстват достоверно, а не да дават грешна информация.

 

 

Мерки срещу измамите

 

 

Камарата и Асоциацията на банките обмислят и друга мярка срещу финансовите измами - пълномощните за разпореждане с банкови сметки също да се вписват в системата "Единство" по аналог с пълномощните за имоти. В момента, ако клиент пристигне в банката с пълномощно и иска да тегли от чужда сметка, чиновниците се обаждат по телефона в съответната нотариална кантора, за да проверят наистина ли е издаден такъв документ. Нотариусите обаче не са склонни да дават информация по телефона, защото не са сигурни кой се обажда. Идеята е банките да имат частичен достъп до системата на нотариусите, за да си правят проверката по електронен път. Друга мярка за предотвратяване на имотните измами, която разработват нотариусите, е да дадат на всичките ни близо 140 консулства по света достъп до своята електронна система "Единство".
Така консулите ни ще могат да вписват в нея всички пълномощни за разпореждане с имоти, които са издали. По този начин всеки нотариус преди сделка може да провери дали представеният му документ е истински. В момента няма възможност да се провери дали дадено пълномощно от чужбина е истинско, а зад граница живеят поне 1,5 млн. сънародници с имуществен интерес у нас, обясни пред "Труд" нотариус Станка Стайкова от Бургас. Обмисля се тази възможност да се даде и на селските кметове, които имат ограничени нотариални правомощия.

 

 

Протоколите от общи събрания - със заверка

 

 

Друга идея срещу измамите с имоти, която предлага Нотариалната камара, е протоколите от Общите събрания на търговските дружества да получават заверка на подписите и евентуално на съдържанието, когато в тях е взето решение за разпореждане с имот. На заседание на дисциплинарната комисия на нотариалната камара вчера бе взето и решение нотариус Александър Чакъров от София да бъде лишен от правоспособност за 6 месеца заради редица нарушения при изповядване на сделки.

 

 

 

 

 

 

 

Начало на блога

Този материал е част от предложения от юристи за борба с имотните измами

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2547

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.