Как не трябва да се разследва имотна измама - примери от нашия случай

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

     -

Тук са събрани примери за това, как не трябва да се разследва имотна измама, взети от продължаващото вече осма година разследване на измамата със земите на майка ми. (бел. блогър, 11.01.2021)

-

Пропуски и грешки при разследването на нашата имотна измама Тук са разгледани най-важните моменти от разследването на една имотна измама - така, както са изложени от проф. Раймундов на стр. 220-221 в книгата му "Документни имотни измами", като успоредно с това е направено сравнение с непрофесионалното разследване по нашия случай на имотна измама със земите на майка ми в Плевенско.

-

 Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама - убийствени констатации и точни указания, от които прокуратурата изпадна в ступор. Оттогава изминаха близо две години, а ступорът продължава (пиша това на 09.01.2018; и още продължава, срокът на ДП-то е удължен за пореден път до 07.06.2019 г., бел. блогър, 21.05.2019; и още веднъж - до 07.08.2019, бел. блогър, 19.06.2019 - вж новините по нашето дело).

-

Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването Три години тормозят майка ми с разпити и очни ставки да си "признае", че е ходила на 120 км от дома си в гр. Варна до някакво забутано Разградско село да се подписва на пълномощно за продажбата на всичките си земи в Плевенско. И понеже не си "признава", я обвиняват, че пречи на калпавото им разследване (вж "Нотариален туризъм"). 

-

"Когато в населеното място няма нотариус" Aми ако сме на път, извън населено място, тогава какво правим? За показанията на измамниците, че уж били карали майка ми на нотариус в Плевен, но по пътя ѝ било прилошало.

-

Документните престъпления в нашия случай на имотна измама  (това е остарял материал, тогава още не знаех, че чл. 212 поглъща чл. 311 НК, бел. блогър, 11.01.2021) Кратко представяне на трите основни документа с невярно съдържание в нашия случай. И трите влекат наказателна отговорност за документно престъпление по чл. 311 от НК, тъй като представляват удостоверителни изявления на длъжностни лица, направени в кръга на службата им, които не съответстват на обективната действителност - класическо лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (т.12). А тъй като и с трите е дадена възможност на други лица да получат без правно основание чуждо движимо и недвижимо имущество, прокурорът би могъл да повдигне обвинение и за документна измама по чл. 212, ал. 2 или 4 от НК поне срещу едно от тези лица (известно ми е, че като гражданин нямам право да казвам на прокурора срещу кого да повдига обвинение и по кой член).

-
04.04.2017 Как е разследвана досега нашата имотна измама в РП-Плевен (през изминалите близо 4 години) - Бърз отговор: На принципа "Ние ги хващаме, те ги пускат"

-

Вдъхновяващото предаване на Валя Ахчиева за язовира Бебреш, БНТ 1 "Открито", 30.03.2017 Това предаване стана повод да напиша горния материал за това, как е била разследвана досега, докъм април 2017, нашата имотна измама, за която Валя направи предаването "Как възрастна варнена стана жертва на имотна измама", излъчено на 21.07.2016 по БНТ.

-

09.04.2017 Двете "оригинални" пълномощни - едното с истински подпис на майка ми, другото - с фалшифициран В РП-Плевен разполагат с фалшифициран подпис на майка ми върху пълномощно от 2013 г. и бездействат. Дори експертиза не са му направили.

-

34 истински подписа и 1 фалшив. Тук са публикувани снимки на 34 подписа, положени от майка ми през периода от 2012 до 2016 г. - за сравнение с фалшифицирания й подпис върху пълномощното от с. Гороцвет, Разградско.

-

09.04.2017 Прокуратурата е можела да разкрие измамата за два месеца - от 2013 г. в РП-Плевен разполагат с "оригинално" пълномощно, в което подписът на майка ми е фалшифициран, и с копие от регистър за нотариалните удостоверявания в кметство Гороцвет, Разградско, в който липсва отбелязване на заверката на съдържанието на пълномощното, а си мълчат. Ние научихме за тези важни доказателства чак на 03.10.2016. На 06.10.2016 майка ми изпрати учтиво писмо до набл. прокурор, в което написа: "Ако е налично компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството, моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Важно е за гражданското дело." Отговор не получи, естествено (вж Мълчанието на прокурорите

-

Нотариален туризъм Хора от големи градове (Варна, в случая с майка ми), по правило много възрастни, много болни и много трудно-подвижни, в т.ч. и инвалиди (като майка ми), "пътуват" до разни селца на 50-100 км от дома си (в случая с майка ми - на 120) да заверяват пълномощни за подготовка на документи за сделки и последваща продажба на всичките им имоти. Всъщност, "нотариалният туризъм" не съществува. Възрастните, болни хора никъде не пътуват, а стават жертва на измамници, които идват в дома им и ги прилъгват да се подпишат, без да прочетат документа. Само в главите на некадърни следователи, прокурори и съдии може да се формира "правният извод", че горките градски дядо или баба са ходили на майната си във възможно най-забутаното село за заверка на пълномощно.

-

 

20.09.2017 Какво разкрива едно старо писмо? Бърз отговор - корупционни практики

-

Уникалното в нашия случай на имотна измама: измамник в ролята на социално слаб, а жертвата му - в ролята на благодетел

-

Резюме на разследването по нашия случай на имотна измама към дата 13.01.2021   Според мен са налице достатъчно данни за повдигане на обвинение не само по чл. 212 НК, но и по чл. 288 НК.

 -

ДОКУМЕНТИ

Документи за имотите (нотариалните актове на майка ми и оригиналните решения на ПК; тези документи не са били представени в кантората на нотариус Иванов 007)

-

Документите, с които е извършена имотната измама (преписите от решения на ПК, пълномощното, нотариалните актове на нотариус Иванов 007 и др.)

-

Документи по наказателното производство (постановления за прекратяване на ДП, обжалвания, съдебни определения и др.)

-

Медицински документи на пострадалата от имотна измама (майка ми) Майка ми има ТЕЛК за призната от 2002 г. инвалидност (физическа, а не психическа инвалидност; прокурорите и съдиите не правят разлика между едното и другото; този материал е отпреди майка ми да почине, съсипана от презрителното и злонамерено отношение на прокурорите и разследващите към нея, бел. блогър, 11.01.2021)

-

Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС - успешно проведено от март 2018 до април 2020, докато в РП-Плевен продължават да се размотават от лятото на 2013 (бел. блогър, 11.01.2021).

-

За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен
-

 

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

     -

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2538

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.