Уникалното в нашия случай на имотна измама: измамник в ролята на социално слаб, а жертвата му - в ролята на благодетел

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

Публикувано на 03.05.2020

Р. Стоянова

-

За разлика от обичайните случаи на имотни измами, когато измамниците влизат в ролята на благодетели, като се завъртат около бедни и самотни старци по селата, помагат им, купуват им храна и лекарства, носят им дърва и т.н, в нашия случай самият измамник влиза в ролята на беден сирак от родното село на пострадалата възрастна жена от Варна (майка ми, покойница от 2017), а тя - в ролята на благодетел. Майка ми живееше на Галата в собствен дом - етаж от къща. Месечният ѝ доход беше над 700 лв. (пенсия + рента от две места). Към момента на измамата през 2013 г. е 80-годишна, вдовица.

-

Измамникът се е срещал с жертвата си само два пъти - първия, за да спечели доверието ѝ, втория, за да я измами.

-

Първото идване на измамника

-

Майка ми се запознава с измамника през лятото на 2012 г., когато по телефона ѝ се обажда млад мъж уж от родното ѝ село (Станимир е от София). Тя веднага го кани на гости, без въобще да се усъмни. Не знам откъде е взел телефона ѝ. Предполагам, че от арендатора. При първата им среща Станимир прави много добро впечатление - тих, скромен, по-нисък от тревата, "хубаво момче от родния край", по думите на майка ми, "рано останало без баща" (вярно е, че рано е загубил баща си). Тогава е измолил от нея разрешение за сеч от гората ѝ, трябвали му дърва за огрев. Брат му бил лесовъд, щял да уреди документите, тя само да се подпише на няколко места (вярно е, че брат му е лесовъд). Нямал бил пари в себе си, но щял да изпрати по пощата. Майка ми още тогава се подписала на няколко места, без да чете какво подписва, но документите наистина са били за сеч (разполагам с досието по сечта) и Станимир наистина изпраща 450 лв., както е обещал, само че ги изпраща не от София, където живее, а от с. Ставерци, Плевенско - родното село на майка ми азполагам с официална справка, издадена от Български пощи). Така спечелва доверието на жертвата си и поддържа заблудата ѝ, че е бедно селско момче, което едва свързва двата края. Майка ми беше шокирана, когато ѝ казах, че в действителност Станимир живее в София, има фирма и се хвали пред мен с "250 000 лв. актив" - вж 14.05.2013 Разговор със Станимир Георгиев Кожухаров)

-

Второто идване на измамника

-

През зимата на 2013 г. Станимир пак се обажда на майка ми и пак ѝ идва на гости. Този път не е сам, а с някакъв по-възрастен мъж (негов братовчед от разградско село), който само казал първото си име "Велик" и мълчал през цялото време. Станимир се примолва на майка ми да му продаде парчето земя с изсечената гора, искал бил да сади орехова гора, да се прехранва с продажба на орехи. Майка ми се съгласява. Тя смяташе парчето гора за ненужен "пущиняк" и се е зарадвала, че може да помогне на "момчето да си стъпи на краката". Станимир пак ѝ казал да се подпише на няколко места, пък той щял да оправи документите. Съответно, тя пак се подписала, без да чете. Всичко станало много бързо. Оставил ѝ 250 лв. и обещал още толкова по пощата. Майка ми въобще не е правила на въпрос за парите и ни най-малко не е очаквала да я измами. Мислела си е, че вече го познава, даже се е радвала, че може да му помогне.

             Оказа се, че Станимир ѝ е поднесъл за подпис  пълномощно с празни редове, с което месец и нещо по-късно е продал всичките ѝ земи в Плевенско. За наш късмет, Станимир бил подготвил само един брой пълномощно, а от 2008 г. насам за продажба на имот се изискват два - единият за нотариуса, който го е заверил, а другият - за нотариуса, който изповядва сделката. Двата броя трябва да са идентични, да са подписани от упълномощителя и да са заверени едновременно не само на подпис, но и на съдържание. Ето това не е било направено в нашия случай и затова спечелихме гражданското дело, като доказахме, че пълномощното е било заверено само на подпис. Elementary, my dear Watson!

-

   Справка за гражданското ни дело: спечелихме и на трите инстанции - РС-Плевен, ОС-Плевен, и ВКС 

-

         Интересното е, че съдът в гражданското производство установи липсата на заверка на съдържанието само за няколко дни, а прокуратурата вече седем години се чуди какво е станало. Отдавна знаят, че кметът е заверил само подписа, а заверката на съдържанието е изписана допълнително на ръка от братовчеда на лъжепълномощника и пак не се сещат. Подсказвам им - чл. 308, ал. 2 НК, но не схващат и това си е. Доколкото знам, тяхната идея е да обвинят пълномощника, че е измамил майка си (купувачката), като ѝ е продал за 5 000 лв. земи на стойност най-малко 50 000 (според СТЕ - 35 000), но и това още не са направили (пиша това на 03.05.2020, бел. блогър).

-

Справка - НК, Чл. 308. (1) Който [...] преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са [...] нотариални актове или нотариални удостоверявания [...], наказанието е лишаване от свобода до осем години.

-

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропускиNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2006

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.