14.05.2013 Разговор със Станимир Георгиев Кожухаров

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Телефонен разговор със Станимир Георгиев Кожухаров, псевдо-пълномощник на майка ми

-

Резюме. Станимир предложи да ми плати 25 000 лв по банков път - бил се разбрал за тези пари с майка ми. Текстът на разговора е предоставен на Прокуратурата на 17.01.2014 г. и захвърлен в кошчето за боклук, образно казано.

-

Не познавам Станимир Георгиев Кожухаров, никога не съм се срещала с него и никога не съм го търсила. Говорила съм само с майка му, която също не познавам. Станимир по свое желание ме потърси на 14.05.2013 г. Обади се на стационарния ни телефон 052 988 235 от скрит телефонен номер. Съпругът ми вдигна телефона. Аз бях в съседната стая на бюрото с компютъра си. Вратата между двете стаи беше отворена, както обикновено. Чух името Станимир Кожухаров и се обърнах. Съпругът ми идваше към мен, като държеше телефона, готов да ми го даде да се обадя. Докато го поемах, натиснах бутона за включване на вградения говорител и секунди след това пуснах програмата за аудиозапис в компютъра си. Началото на разговора не е записано.

На местата, отбелязани с (...), не се чува ясно.

-

Аудиозаписът на разговора може да се чуе в youtube на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=lIN7MZ8n-j0

-

Аз: ...обаждали ли сте се на майка ми?

Станимир: Значи аз във момента съм във Плевен и понеже (...) там номера (...) телефона

Аз: Така?

Станимир:  и се обадих на майка ми и майка ми ми даде пък вашия телефон. Тя е говорила с майка ви и така направих връзката...

Аз: Чудесно!

Станимир: и така направих връзката със вас.

Аз: Чудесно!

Станимир: Ало, чувате ли ме?

Аз: Да, да, чувам ви. Ами на моята майка обадихте ли се?

Станимир: (...) искам само да (...) не знам нали вие как знаете случая.

Аз: Ами вие как го знаете случая?

Станимир: (...) и аз реших, че ме търсите за парите, нали, които трябва да й преведа.

Аз: Аа, за какви пари да ви търся?

Станимир: Значи за 25 хиляди лева.

Аз: Как за 25 хил. лева? Откъде ги взехте тия пари? Тя ми каза майка ви ...

Станимир: (неясно)... че мога да ви ги преведа от земеделската земя (...) искам да изгладим тези отношения.

Аз: Ама тя каза, майка ви, че нещо е станало грешка май, а според мене е станало престъпление, но тя каза, че е грешка.

Станимир: Значи, вижте, вашата майка се е подписала пред длъжностно лице.

Аз: Къде се е подписала моята майка?

Станимир: А, значи, пред длъжностно лице и аз на основание върху този подпис съм извадил нотариален акт.

Аз:  Един момент, кога сте говорили с моята майка за продажба на 50 дка, доколкото знам?

Станимир: Да, толкова, толкова мисля, че.

Аз: Мм, кога сте говорили с нея?

Станимир: Вижте, кажете ми какво трябва да направя, за да можем да изгладим тези отношения? Мен не ме е страх нито от съд, нито от нищо, защото аз съм си във правото.

Аз: Да, разбира се, разбира се, Станимире.

Станимир: (...) аз ви изпращам значи в четвъртък мога да ви изпратя 15 хиляди и втората седмица или след 10-тина дена мога да ви изпратя още 10 хиляди лева.

Аз: Момент сега, Станимире, кой е говорил за някакви такива пари? Тя ми каза, вашата майка, че в нотариалния акт имало някаква сума 5 хиляди там.

Станимир: Ами значи, 5 хиляди лева това е данъчната оценка.

Аз: Мда.

Станимир: Това е върху данъчна оценка на имота.

Аз: Ама той има ли данъчна оценка? 5 хиляди ли му е данъчната оценка?

Станимир: Предлагам веднага да ви преведа примерно в четвъртък да ви приведа 15 хиляди лева и след 10 дена, след още 10 дена ще ви приведа още 10 хиляди лева.

Аз: Сега, кой е казал такова нещо за 25 хиляди лева? С кого сте говорили? Аз така и не знам нищо.

Станимир: Значи, аз мисля, че говорих с майка ви ...

Аз: Кога?

Станимир: ... за тези пари и затова, затова и на вас ви казвам за 25 хиляди лева.

Аз: Кога, кога говорихте с майка ми?

Станимир: Значи преди, не мога да ви кажа, преди 2 месеца.

Аз: Аха, още преди, още преди 2 месеца. Да. Тя е много изненадана, обаче, тя изобщо не ви е продавала такова нещо. Според майка ми, да ви кажа какво значи каза тя. Вие сте дошли и сте казали, че искате да купите тия 2-3 дка, дето са били тополите.

Станимир: Така, да и тях.

Аз: Така, знам, че има две сделки. Вие сте казали, че идвате да купите. Първия път нали е била подписала някакво разрешение за сечене, така ли беше първия път? Някакво разрешение за сеч? Лятото, още миналото лято?

Станимир: Да.

Аз: То не е било нотариален акт, то е било само разрешение там нещо, така ли е?

Станимир: Да, точно така.

Аз: И те са отсечени тия тополи. И идвате, значи, февруари ли, кога е било там, зимата, и казвате, че искате да купите тия 2-3 декара.

Станимир: Така също и за тези 50 дка.

Аз: Ама къде ви хрумна, чакайте сега да ви кажа. Тия 50 дка, момент сега, Станимире.

Станимир: Сега какво да правим? Да анулирам ли?

Аз: Станимире!

Станимир: Да се вадят наново данъчна оценка и така нататък или да ви приведа парите?

Аз: Станимире, майка ми е на 80 години, обаче не е до такава степен, нали, изкукуригала, че да тръгне да продава тия декари, 50 декара, които й носят около 2 хиляди лева рента. Рента й носят, разбираш ли, 2 хиляди лева рента! За 10 години са 20 хиляди!

Станимир: Рентата тази година (...) ще си я получи, няма, няма проблем.

Аз: Как ще си получи рентата, добре, как ще си получи рентата, пък ще й давате някакви пари, пък не знам какво говорите? Тя не ги продава тия 50 дка, никога не ги е продавала! Тя нямаше да продава и тия 2-3 дка, ако вие не сте поискали да ги купите. Тя няма финансови проблеми изобщо, за какво ще ги продава тия декари?

Станимир: Добре, какво сега да правим?

Аз: Ами майка ви каза, че ще развалите сделката. Тя вика, станала е някаква грешка.

Станимир: Аз ви казвам така, не знам какво е говорила майка ми, нямам представа, сега ще й звънна и на нея по телефона да се чуем със нея. А, значи аз ви предлагам следния вариант.

Аз: Така?

Станимир: В четвъртък, да ми кажете банкова сметка, да ви преведа една сума от парите, след още 10 дена ще ви преведа

Аз: Добре, де, за какво говорите вие за някакви сделки? С кого сте се разбирали за такива пари?

Станимир: Моля?

Аз: С кого сте се разбирали за някакви там пари - 15 хиляди, 25 хиляди?

Станимир: За 25 хиляди.

Аз: С кого сте се разбирали за 25 хиляди? Аз не знам такова нещо.

Станимир: 25 хиляди, като (...) ще ви ги преведа.

Аз: Ама чакайте, кой иска тия 25 хиляди?

Станимир: Ами аз мислех, че майка ви затова ( ...), че тя разчита на тези пари.

Аз: Не, майка ми изобщо не си продава земята, тя си получава рентата и се чувства най-добре, като си получава рентата и си има земята. Аз съм наследник на тази земя и много си я искам.

Станимир: Е-е.

Аз: Искам си земята. Не ти искам никакви 25 хиляди лева не искам, аз искам земята, рентичката от земята, тия неща ме интересуват мене. И така, разбрах, че сте направили значи, едно престъпление.

Станимир: Ами, госпожо, вижте значи подписът е удостоверен, вие ако искате графологическа експертиза, ще се потвърди, че подписът е на вашата майка.

Аз: Станимире, Станимире, къде майка ми се е подписала, я да чуя къде се е подписала?

Станимир: Ами значи на документа, който, въз основа на който, на пълномощното, въз основа на този документ аз съм извадил нотариален акт.

Аз: Добре, де, къде се е подписала, пред какво служебно лице, я да чуем?

Станимир: Ами значи пред служебно лице се е подписала.

Аз: Кое служебно лице, я да чуем, кой нотариус, я да чуем.

Станимир: (...) направите справка и така че

Аз: Пред кой нотариус, а?

Станимир: ... и така нататъка.

Аз: Направили сме справката, я да чуя къде се е подписала майка ми.

Станимир: (...) експертиза на подписа също ще си покаже, така че мисля, че нямам (...) това не е престъпление.

Аз: Виж сега, Станимире, искам само да чуя къде майка ми е положила подписа си - пред кое служебно лице.

Станимир: Значи пред служебно лице го е положила.

Аз: Кое, кое, кое? Я да чуя? Пред кой нотариус?

Станимир: Моля?

Аз: Пред кой нотариус, питам?

Станимир: Значи пред нотариус го е положила подписа.

Аз: Пред кой, пред кой нотариус?

Станимир: Ами, пред нотариус ...

Аз: Пред кой, бе?

Станимир: ... и въз основа на този документ аз съм извадил нотариален акт вече.

Аз: Пред кой нотариус, Станимирчо, я да чуя, пред кой нотариус?

Станимир: Кажете сега какво искате да направиме?

Аз: Ами нали казах - разваляне на сделката. Говорихме със майка ви, нали, разваляне на сделката се казва това нещо. Дори не сте купили ония там декари, ами сте ги продали направо на какъв е тоя Васко, какъв беше там, не е пред мен името му.

Станимир: Какво?

Аз: Продали сте другите 2-3 декара на някакъв Васко, а пък сте идвали при майка ми да ги купувате уж вие. На вас не са ви трябвали изобщо декарите. На вас са ви трябвали пари! Знаете ли защо са ви трябвали пари?

Станимир: Да?

Аз: Защото ви проверихме в интернет. Имате запор за 3 хиляди лева.

(забележка: Тогава още не знаехме за възбраната, наложена през 2011 от Райфайзенбанк върху 725 дка,  които е купил от майка си Райна Илиева Толева през 2008

Станимир: Така.

Аз: Това на какво ви прилича?

Станимир: Моля?

Аз: Станимире, проверила съм кой сте вие.

Станимир: Така?

Аз: Имате финансови проблеми.

Станимир: Мии, в момента нямам финансови проблеми.

Аз: Трите хиляди лева стоят запор.

Станимир: Ако сте ме проверили в интернет, можете да проверите, че имам и два апартамента.

Аз: Така, тия трите хиляди лева за какво са запорирани там?

Станимир: Моля?

Аз: 3 хиляди лева имате на вашата фирма запор.

Станимир: Ами да, запор на фирмата ми. Това не е, това не е, това не е запор. Аз също мога да ви кажа фирмата. Можете да проверите, че имам 250 хиляди лева актив.

Аз: 250 хиляди лева актив, така ли?

Станимир: Да, 250 лева актив. Актив, не пасив.

Аз: На коя фирма?

Станимир: На СиВ Строй.

Аз: Мм?

Станимир: С и В Строй!

Аз: СиВ Строй ли?

Станимир: Да! Можете да проверите и активите, не само пасивите.

Аз: СиВ казвате. Защо имате тия 3 хиляди лева запор?

Станимир: Моля?

Аз: Защо имате официално записани 3 хиляди лева запор?

Станимир: Значи това са, съвсем като данъчни, като, няма значение. Искам да проверите не само пасивите.

Аз: Нямам нищо напротив. Фактът е, че ги има тия 3 хиляди лева запор.

Станимир: Така?

Аз: А освен това, говорих с една друга жертва на такава схема, каквато сте приложили при майка ми. Майка ми, според документите, с които разполагате, е положила подписа си пред кмета на село Гороцвет. Знаете ли на колко километра от Варна се намира село Гороцвет?

Станимир: Така?

Аз: Питам ви знаете ли на колко километра се намира?

Станимир: Да, да.

Аз: А как ще ми обясните факта, че сте хванали майка ми, която е инвалид, известно ли ви е, че майка ми е инвалид? Със 75% инвалидност!

Станимир: Вижте, госпожо, разваляне на сделка ли искате?

(явно версията с пътуването за Плевен още не е била съчинена, бел. моя, Р.С., 03.10.2016)

Аз: Разбира се.

Станимир: Или парите искате?

Аз: Какви пари искам, бе, хора? Ние нямаме финансови проблеми.

Станимир: Има 50% истина и 50% не знам откъде.

Аз: Станимире, ние нямаме финансови проблеми. Това да се разберем. Който има финансови проблеми, той да си прави сметката. Ние нямаме такива.

Станимир: Добре, значи остава?

Аз: Да развалите сделката!

Станимир: Добре.

Аз: Давам ви един срок да я развалите тази сделка.

Станимир: Няма да е тази седмица, но до другата седмица, щото утре или другиден ще пътувам, утре най-вероятно ще пътувам за Русе, но другата седмица ще направя всичко възможно да разваля сделката.

Аз: Сега, ще ви помоля да си разменим едни имейли и да се разберем писмено докога да я развалите сделката.

Станимир: Аз ще ви звънна на този телефон, ще ви звънна.

Аз: Аз, не, мисълта ми е, срок ви давам, примерно, днес какво сме? 14-ти ли сме?

Станимир: Да. Мисля, че е 14-ти.

Аз: Мога да ви дам срок до края на месеца.

Станимир: Добре.

Аз: Да развалите сделката, интересува ме най-вече за тия 50 декара. Двата-трите декара може и да ви ги, така да се каже, подарим. Те са там за 250 лв. сте ги дали. На майка ми наистина не са й трябвали тия 2-3 декара, дето са били тополите. И на мен не ми трябват. Халал да са ви, дето се вика.

Станимир: Ммм.

Аз: Вие сте ги продали за колко там не знам. Добре, имали сте нужда от пари и - така.

Станимир: Ще се чуем пак.

Аз: До края на месеца, казвам, така ли?

(той затвори)

-

Изчаках го до края на май 2013. Не се обади. На 06.06.2013 подадох жалба в РП-Варна. Тогава още не знаех, че не само пълномощното, а и всички документи са били нередовни - и при двете сделки - в т.ч. и двата нотариални акта за покупко-продажба. Документите, с които е извършена имотната измама, могат да се видят на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/811

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.