Интрига: Защо нотариусите не са длъжни да отговарят нито за проверката на собствеността, нито за изпълнението на т. нар. „особени изисквания на закона" ???

Това е за нашия случай на имотна измама (бел. блогър).

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

Източник: http://intriga-rent.com/bg/-77-obiavi.html

Кой е отговорен за имотните измами ? Защо нотариусите не са длъжни да отговарят нито за проверката на собствеността, нито за изпълнението на т. нар. „особени изисквания на закона" ???

Наскоро в публичното пространство се разчу случаят на възрастна жена, станала поредната жертва на имотна измама. Две сделки за земеделски земи и гора са изповядани в плевенска нотариална кантора пред нотариус с предходни невписани в Агенцията по вписванията документи и чрез пълномощник.

Става въпрос за 83-годишна трудноподвижна жена от Варна, която е имала пълномощник. На свой ред той продал нейните земи в Плевенска област. Възрастната жена обаче твърди, че не е искала да продава имотите си и че е станала жертва на измама.

Нотариусът обяснил, че сделките с невписан предходен документ за собственост при наличие на вписан са напълно редовни, твърди Ренета Стоянова - дъщеря на потърпевшата. По думите му нямало значение с кой нотариален акт се продава - с вписания или с невписания, защото и двата документа са титул за собственост.

Брокер Десислава Щебетовска коментира, че възможността за имотни измами, а също и липсата на регулация за работата на фирмите, предлагащи посреднически услуги при сделки с имоти, е нещо, с което Националното сдружение на недвижими имоти се опитва да се справи от дълго време. Към момента обаче няма никаква регулация.

Нотариусите принципно не са длъжни да проверяват имота, въпреки че разполагат с електронен достъп до Агенция по вписванията, твърди експертът. Това задължение е най-вече на заинтересованата страна или ако човек има професионален посредник - на посредника. Нотариусите са длъжни само да впишат всички сделки, които минават при тях.

Щебетовска обяснява, че по принцип страните в предварителния договор декларират, че не действат при условията на чл.26-34 от ЗЗД, че не са под запрещение, че подписват по собствено желание, а не по чужда принуда или от крайна нужда, както и че условията по дадена сделка не са явно неизгодни за тях. Нотариусът е длъжен да се убеди в това.

Нотариусът има задължението да изясни волята на страните и фактическото положение, както и да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици от техните действия. Той прочита проекта на нотариалния акт на участващите в него лица. А докато няма регулация, ясни и точно уредени законни норми, ще съществуват възможности както за измами, така и за лоши практики в бранша, смята брокерът.

Остава въпросът защо нотариусите не са длъжни да отговарят нито за проверката на собствеността, нито за изпълнението на т. нар. „особени изисквания на закона". Цялата тази отговорност върху брокерите ли се полага? Засега явно можем да разчитаме само на себе си, за да се предпазим от имотни измами.

Информация: www.pariteni.bg

-

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1991

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.