Как нотариусът се убеждава, че страните са дееспособни

Бърз отговор - нотариусът проверява в НБ "Население" дали лицето е поставено под запрещение и ако не е, приема, че е  дееспособно.

-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

 Публ. в блога на 06.11.2019

Р. Стоянова

-

 

Следва извадка от дискусии в юридически форум на тема "Как нотариусът се убеждава, че страните са дееспособни", проведени през 2016-2017 г.

-
Източник: https://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=62671

-
"при прехвърляне, а и по принцип, нотариусът трябва сам да се убеди в дееспособността и го прави. Имал съм случай при 90 годишна баба, една от десетината съсобственици учредяващи суперфиция, дошлата на място нотариуска да натири всички от стаята и подробно да разпита бабата. Сигурно седяха сами 10 минути. При пълномощно и то за вадене на документи за бъдеща сделка, нотариусът изрично разпита възрастен дядо знае ли за какви действия упълномощава, какъв му е пълномощника, за какъв имот става дума и т.н.
Това за сведение на теоретиците от нас практиците, тези на терен, така да се каже.
-

1. При заверяване на пълномощното нотариус /2/ прави няколко проверки в различни национални бази данни. Една от тези бази данни е НБД на ГРАО, в която справка има графа, в която е вписано дали лицето /което се разпорежда с имот/- е дееспособно, респ. /има ли пълно или частично ограниение на правата/.

2. Нотариус /1/ обичайно в деня преди самата сделка или в самия ден също извършва различни справки от различни национални бази данни. Една от справките отново е от НБД. Този път се проверява дали продавачът и пълномощникът са дееспособни.

-
Надявам се, че Ви се изясни как нотариусът се убеждава в дееспособността на страните.

Случвало се е нотариус да гони от кантората безпаметно пиян субект, който по документи е дееспосоен, но в деня на сделката е на мотика...

-
Накратко, какво ( би трябвало да) прави нотариуса - проверява възраст и дали за лицето има вписани в регистрите правни ограничения ( ограничено или пълно запрещение). Това му е вменено по силата на НА.
-
Разбира се има случаи да отказва изповядване на сделки ( не писмено)- просто връща видимо нетрезви страни ( намирам, че има резон в тези му действия, макар да не почиват на правна норма); както и да се усъмни в тяхната дееспособност, въпреки липсата на наложени правни ограничения, но това са изключения.

-
Отива страната при нотариуса, дава си документа за самоличност ( от където идва не само знанието/убеждаването за самоличността, но и знанието за възрастта, т.е. пълнолетие), от там насетне проверява дали компетентния съд, по надлежния ред е поставил след заключение на компетентно вещо лице, правни ограничения на страната ( умишлено натъртвам на компетентния, само щото държите на тази квалификация :lol: - в интерес на истината нотариуса нито му е работа, нито се интересува дали е бил компетентен съда, респективно квалификацията на вещото лице, за него е достатъчно единствено записването по отношение правните ограничения).

-

Имах предвид това, че нотариусите нямат достъп до здравните досиета на хората, а то си е резонно да нямат. Те няма как да знаят за психичните разстройства и заболявания, както и за лекарствата, с които се лекуват хората или поддържат психичното си зраве. Каквито и справки да правят, както и да бъдат проверявани, колкото и разпечатки да представят - все тая... за съжаление.
Особено пък когато става въпрос за покупко-продажба с пълномощник. За нотариално заверено пълномощно няма и изискване да се запише нещо за дееспособността... А нотариусът удостоверява всичко, в което се е уверил... видял... чул... заедно със сделката... и де факто прави официално с подписа си и с печата си, удосноверяването и на дееспособността...Очевидно има пропуски... Юристите са на ход - какво да се направи?
-
ПП Да допълня, че не само "запретените" лица са недееспособни. Недееспособността може да бъде и временно съснояние на всеки човек. Не случайно е разпространено и много употребявано: "На пръв поглед изглегда нормален".
-
Ако някой ме цапардоса с нещо тежко по главата, като нищо мога да "изпадна" в недееспособност за 1-2 часа. Толкова измами стават с недееспособност за 2-3 часа, та дори и само с едно кафе, "подправено" с нещо... дори и докато се чака ред при нотариуса... дори и след като са разговаряли и са си разказвали вицове... Не твърдя, че нотариусите носят отговорност. НЕ!!! Твърдя и се опитвам да си докажа, че пропуските са в законодателството.

-
ако пред нотариус се изповяда сделка и едната страна е с умствена изостаналост умерена степен, има ли начин да се провери за тази умствена изостаналост в национални регистри и как става това? Изобщо има ли такива регистри или място, от където нотариусът да се информира и провери? Такива хора с умствена недостатъчност учат в специализирани училища и не е тайна. Умствената изостаналост във всички степени изисква наблюдение и подпомагане. Установява се не само с обикновен разговор и кратки отговори... Затова ми е интересно как се убеждава нотариуса в дееспасобността на такива хора...
-

Всъщност знае ли някой дали човек с умствена изостаналост може самостоятелно да извършва правни сделкин и те да са валидни?"
(след този въпрос дискусиите във форума внезапно секват)

-

Кратко проучване в интернет по въпроса за дееспособността показва следното.
През 2012 България е осъдена в Страсбург за нарушаване правата на лица чрез поставянето им под запрещение. Оказва се, че институтът "запрещение" е остаряла форма, която не отговаря на международни конвенции за защита на човешките права и в частност на лицата с увреждания. България е ратифицирала тези конвенции, но не ги прилага. През 2014-15 започват опити да се изготви проект на закон за подкрепа на лицата с увреждания, но доколкото разбрах, още не е приет (бел.блогър, 06.11.2019).

-

Медиите по темата за закона, който се изготвя от няколко години:
-
2015 Една объркана подкрепа
Новият законопроект, който трябва да помага на лицата с умствени увреждания, е крайно неясен
-
25.10.2018 Държавата пак започва дискусиите за отпадане или реформа на запрещението
-
22.11.2018 Столичните адвокати в дебат да отпадне ли запрещението

-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1988

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.