"Когато в населеното място няма нотариус" Aми ако сме на път, извън населено място, тогава какво правим?

Начало на блога

 

Този материал е част от информативните материали на тема Как не трябва да се разследва имотна измама - примери от нашия случай 

-
Тук става дума за показанията на измамниците, че уж били карали майка ми на нотариус в Плевен, но по пътя ѝ било прилошало.
-

Когато „на бабата й било прилошало", те били на път за Плевен, извън населено място, "в района на гр. Разград". Законът не казва нищо по въпроса, какво се прави, когато извън населеното място няма нотариус. Едва ли досега е имало друг случай на спешна нужда от нотариус извън населено място по време на път.

Няма причини да са били в района на Разград, след като са пътували за Плевен. Маршрутът Варна - Плевен минава през Шумен. Оттам, на 20-тина км след Шумен, завива наляво към Плевен (вж картата). Пострадалата си спомня, че на очната ставка са казали, че са се намирали малко след Шумен, което е по-правдоподобно. За да се стигне до Гороцвет, от завоя след Шумен трябва да тръгне нагоре, в посока Варна-Русе, да се изминат 20-тина км по главния път Е70, после да се свие по третокласен път , който след 2-3 км води до селото. Това - при зимни условия, в преспите, с болна възрастна жена в колата. Кметът на с. Гороцвет е приятел по лов на Дунчев. По онова време кметът вече е бил разследван за над 100 неприсъствени заверки на подпис (вж. мотивите по присъдата му - там пише, че през август 2012 разследващите са иззели щемпела и печата за експертиза). И тръгват по някакъв третокласен път през февруарските преспи към село с под 500 жители, тътрузят 80-годишна жена, на която й е зле. Не търсят лекар (можело е да почине, случва се и с по-млади от 80-годишни!), не се обаждат на близките й (тя също не се обажда, толкова ли е била зле?). Не се обаждат дори на кмета! Пристигат внезапно, кмета го няма в кметството. Кого заварват? Кой ги е видял с жената? Дунчев тръгва да търси кмета. И отново не му се обажда. Кой му е казал къде е? Намира го на другия край на селото в някаква ферма при болно животно и го довежда. Кой го е видял във фермата? Когато пристига, пълномощното вече е почти готово. Станимир има грижата, където и да ходи, винаги да си носи пълномощни и декларации по ЗННД и ДОПК. Кметът заверява подписа върху пълномощното под номер 2, декларацията по ЗННД под номер 3 и декларациите по ДОПК под номер 4 и 5. Велик Дунчев изписва текста на заверката на съдържанието и му слага номер 2-А, вместо поредния 3, защото номер 3 вече е зает от декларацията по ЗННД. Твърди, че кметът му бил диктувал, но в кметския регистър липсва номер 2-А. След това натоварват възрастната жена отново в колата, връщат се на главния път, минават обратно през няколко града с нотариуси и пристигат в гр. Варна, където има над 40 нотариални кантори, много от които работят до 18.00 ч. (това го каза и съдът)

-

Начало на блога

 

Този материал е част от информативните материали на тема Как не трябва да се разследва имотна измама - примери от нашия случай 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2517

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.