Двете "оригинални" пълномощни - едното с истински подпис на майка ми, другото - с фалшифициран

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

09.04.2017

Р. Стоянова

-

Резюме. В РП-Плевен разполагат с фалшифициран подпис на майка ми върху пълномощно от 2013 г. и бездействат. Дори експертиза не са му направили. Този материал е изпратен като справка към писмо от 23.03.2017 до апел. пр. Лещаков с копие до ВКП, Гл. прокурор и ВСС (с молба за контрол)

-

Първо да разгледаме фалшифицирания подпис

(той се намира върху т. нар. от прокурора втори "оригинал" на пълномощното - уж от архива на кмета;  пиша "уж от архива на кмета", защото не е бил наличен в архива на кметството при посещението на полицията на 12.09.2013)

2-ра стр. на пълномощното от архива на кмета ОБЩ ВИД - вижда се целият текст, трите имена с фалшифицирания подпис на майка ми и нескопосната заверка на кмета с измисления номер на заверката на съдържанието, рег. № 2-А, т. I, акт 2, който не е отбелязан в регистъра на кметството  

Същата страница УВЕЛИЧЕНА - виждат се ясно трите имена и фалшифицираният подпис на майка ми

И СИЛНО УВЕЛИЧЕНА - вижда се фалшифицираният подпис на майка ми в едър план

-

Второ - истинския

2-ра стр. на пълномощното от архива на нотариуса ОБЩ ВИД - вижда се целият текст, трите имена с истинския подпис на майка ми и нескопосната заверка на кмета с измисления номер на заверката на съдържанието, рег. № 2-А, т. I, акт 2, който не е отбелязан в регистъра на кметството

 Същата  страница УВЕЛИЧЕНА - виждат се ясно трите имена и истинският подпис на майка ми

И СИЛНО УВЕЛИЧЕНА - вижда се истинският подпис на майка ми в едър план

-

А сега - пак фалшифицираният в едър план - не е нужно човек да е графолог, за да забележи грубата имитация

И пак - истинският

-

Граф. експертиза досега не е правена нито на единия подпис, нито на другия - вече четвърта година. Това се случва не къде да е, а в РП-Плевен - прокуратурата, където, според административния й ръководител Владимир Николов, по никакъв начин не се било толерирало бездействието (вж писмото от 18.01.2017 на този умник, който не знае какви ги вършат неговите подчинени и си живее в някакъв си негов свят, където РП-Плевен е за пример).   

-

И накрая ...
Фалшифицираният подпис на майка ми, коментиран от самата нея - няколко месеца преди смъртта си, майка ми най-сетне получи копие от пълномощното, уж съхранявано в кметството, и написа собственоръчно под фалшифицирания си подпис "Фалшив", постави датата 06.10.2016 и се подписа с мъчително трепереща, немощна ръка; въпреки тежкото й състояние, подписът пак си е типичният неин: с "й"-то отпред и характерната извивка на "д"-то;  същия ден, на 06.10.2016, така коментираното копие от пълномощното беше изпратено до набл. прокурор, придружено с учтиво писмо , в което майка ми написа: "Ако е налично компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството, моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Важно е за гражданското дело."   Отговор не получи, естествено (вж Мълчанието на прокурорите)

-

--

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1128

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.