Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 

Резюме. Последният засега съдебен контрол - от началото на 2016 г. - беше убийствено критичен. Оттогава прокуратурата е в ступор вече четвърта година (бел. блогър, 11.05.2019).

-

Съдебните определения, откъдето са цитатите по-долу:

РС-ПЛЕВЕН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 01.02.2016

ОС-ПЛЕВЕН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 01.03.2016

-

Съкращения на имената в съдебните определения

-

Й. Н. - Йорданка Найденова от гр. Варна, пострадалата ми майка, бивша учителка с 37 години стаж, починала на 84 години в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване в Плевен;

 

С. К. - Станимир Кожухаров от гр. София, лъжепълномощника на майка ми, осъждан по чл. 339 НК (не знам точно кога);

-

В. Д. - Велик Дунчев от гр. Разград, братовчед на лъжепълномощника, лежал 8 месеца в затвора през 70-те, не знам за какво (реабилитиран);

-

И. Д. - Иван Димитров, кмет на Гороцвет, Разградско, вече бивш, осъден в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки, освободен от длъжност в началото на 2014, познат на братовчеда на лъжепълномощника.Осъждан и за кражба през 90-те (реабилитиран).

 

-

Ето какво каза Съдът в началото на 2016 г.:

-

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК (!)."

-

 И още:

"Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

-

И още:

 

 "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

-

И още:

 

"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

-

И още:

  "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

-

Съдът констатира, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

-

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

-

И още:

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят [В.Д.], който е бил добър познат със свидетеля [И.Д.] го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля [В.Д.] следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите [С.К.] и [И.Д.]."

"За да се установи обективната истина по делото, следва да бъде отговорено и на въпроса, поради какви причини се е наложило [Й.Н.] с цел издаване на пълномощно на [С.К.] и поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета [И.Д.] близък познат на свидетеля[В.Д.], като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на [С.К.]и [В.Д.], че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. [С.К.] и [В.Д.] не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на [В.Д.] с кмета на с.Гороцвет - [И.Д.], навеждат съда на извода, че свидетелят [И.Д.] е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

-

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля [С.К. или В.Д., не съм сигурна, бел. моя], не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля [С.К. или В.Д., б. м.] да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от [С.К.], което впоследствие той е заверил. Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

-

"По делото по отношение на свидетелите С.К., И.Д. и В.Д. са събрани доказателства, че същите се намират в близки отношения. Събрани са и доказателства , че именно С.К. е представил и използвал  пълномощното за да продаде имотите на Н.. Събрани са доказателства, че К. и Д. на 12.02.2013г. не са били заедно , както твърдят в показанията си. По делото няма и доказателства в подкрепа на твърдението на К., че преди да тръгнат с Н. за гр.Плевен при нотариус, той и бил вече платил имотите."

-

"В показанията си пострадалата Н. е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си, че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен за да завери нотариално пълномощно за продажба на имотите си. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от С.К., но в гр.Варна. Показанията на свидетелката (пострадалата ми майка, вече покойна, бел. моя, Р.С.) са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент (от 2013 до 2016, б.м.). Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата. Показанията на пострадалата Н., на свидетелите К., Д., Д. [тези тримата са съгласували действията и показанията си, б. м.], без изключение както и  другите събрани доказателства са оценени превратно от прокурора."

-


От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 изминаха цели три години и започна четвъртата (пиша това на 11.05.2019, бел. блогър), а преценка все още не е извършена на нито едно от събраните гласни и писмени доказателства! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Първият прокурор се самоотведе непосредствено след получаване на указанията, вторият мълча 7 месеца, след което беше командирован със заповед на Главния прокурор от 18.10.2016, третият мълчи вече трета година. Въобще - големи мълчаливци са тези прокурори. Вж 'Мълчанието на прокурорите"

-

Ние отдавна сме готови с нашето собствено разследване, което е много по-обективно, всестранно и пълно:

- по кметското пълномощно;

- по кметския регистър;

- по преписите от решения на ПК;

- по нотариалните актове на Иванов 007.

 

-

Вж също предаването на Валя Ахчиева за нашия случай на имотна измама

 

-

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1474

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.