01.08.2017 Бележки по кметския регистър

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

БЕЛЕЖКИТЕ В PDF

(така са по-прегледни, макар че се губят линковете)

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към регистъра за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско

 

Вж целия кметски регистър: натисни тук (извинявам се, че копието е с много лошо качество, но така ми го изпратиха от РП-Плевен)

 

Резюме. Описани са грешките и пропуските на кмета при извеждане в регистъра на заверката на съдържанието на пълномощно с нотариално удостоверяване на подпис рег. № 2 и нотариално удостоверяване на съдържание рег. № 2-А, том I, акт №2 от 12.02.2013 на кметство с. Гороцвет, Разградско, с надеждата, че Прокуратурата ще прецени показанията му през разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от НПК, която позволява на свидетеля да не дава показания, които могат да го изобличат в престъпление (за самото пълномощно има отделни бележки).

***

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба №32 за архивите на нотариусите "Общият регистър е с хартиен формат А3 (80 г/м2 или повече) или А4 (80 г/м2 или повече), когато регистърът се води по електронен път и се изготвя по образец съгласно приложение № 1."

-

Ето как изглежда образецът съгласно приложение №1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба №32 - натисни тук

-

А ето как изглежда регистърът за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско през 2013 г. - вижда се, че не отговаря на образеца (той всъщност представлява една разграфена тетрадка с вписвания на ръка):

Рег. № Дата Име, презиме, фамилия Вид документ Дата
(в последната графа се виждат някакви бележки по някои от другите заверки - цех, производство)

При вглеждане в този регистър - вж копието от него така, както ми го изпратиха от РП-Плевен- достатъчно ясно се виждат следните вписвания:

№ 1. 18.01.2013 Любена Петрова Петрова - пълномощно 

№ 2. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - пълномощно

№ 3. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация

№ 4. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация

№ 5. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация
№ 6. 12.03.2013 Фейме Алилова Мустафова - пълномощно
№ 7. 14.03.2013 Ресмие Юсуфова Рашидова - пълномощно

                   и т.н. до № 14 от 12.08.2013, който е последния номер на заверка към датата 12.09.2013, когато е направено копието от регистъра. Датата 12.09.2013 се вижда на щемпела "Вярно с оригинала", РУП гр. (не се чете).

                  Ясно се вижда, че на името на майка ми е изведено само "пълномощно" под №2 от 12.02.2013. Следващите номера - 3, 4 и 5 - са за декларациите.

                  От 01.03.2008 обаче не е достатъчно само едно извеждане на пълномощно. Изискват се две: eдното за заверката на подписа, а другото - за заверката на съдържанието на пълномощното, извършени едновременно (чл. 37 ЗЗД, Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.).

                  Най-вероятно през 2013 г. в кметство Гороцвет още не са знаели за изискванията от 01.03.2008 г. Никой в РП-Плевен не е проверявал, дали кметът на Гороцвет знае как се прави заверка на подпис и съдържание. За сравнение, по делото срещу кмета на с. Галиче Ценко Чоков са налични следните подробни показания - Решение на ОС-Враца от 11.04.2017 г.:

"Св.М.С.-Гл.специалист в Кметство с. Галиче е дала пояснения за утвърдената практика в Кметството и на подсъдимия във връзка с дейностите по изпълнението на заверките по ЗННД , последователността на действията на лицата по пълномощните,на кмета,практическата дейност по заверката с поставяне на щемпели,на подписи в тях,на печат и последващо вписване в регистрите.Което подчертава,че подс. Чоков е имал познания и придобит практически опит в осъществяване на тази дейност. На 09.09.2014 г. преди обяд подсъдимият в своя кабинет,в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г.,вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД."

            Копието от кметския регистър ни беше изпратено в края на септември 2016. Дотогава е стояло в материалите по "нашето" досъдебно производство цели три години, без никой да му обърне внимание. На 06.10.2016, майка ми изпрати собственоръчно подписано писмо до набл. прокурор с молба да обърне внимание на това, че в регистъра на кметството не е отразена заверката на съдържанието на пълномощното, но след половин година почина, без да получи отговор. След смъртта ѝ аз напомних, че очаквам отговор на писмото на майка си от 06.10.2016, но също не получих отговор. На 31.05.2017 изпратих жалба до ОП-Плевен, в която резюмирах в 5 точки някои въпроси, останали дълго време без отговор  От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен, с писмо от 13.06.2017  в срок от 3 дни да изпратят отговор на жалбоподателката (на мен), като уведомят и ОП-Плевен. Указаният 3-дневен срок изтече преди месец и половина, а отговор от РП-Плевен все още няма (пиша това на 01.08.2017, бел. моя, Р.С.)

NB! С писмото от 06.10.2016 майка ми лично уведоми прокурорa и за това, че подписът й върху екземпляра на пълномощното, съхраняван в РП-Плевен, е фалшифициран, като собственоръчно написа под фалшификата "Фалшив!(подпис, дата)" 

Истинският подпис върху екземпляра от архива на нотариуса:


NB! Майка ми беше учителка и до смъртта си запази своя сложен и устойчив подпис - тя винаги започваше с "й" (от първото си име, Йорданка), след което винаги изписваше "Найд" (от фамилното си име, Найденова) и накрая завършваше с характерен, уверен ченгел.

Това по-долу е фалшифицираният подпис на майка ми, съхраняван в РП-Плевен три години, без никой да му обърне внимание - няма дори графологична експертиза:


 

Тук майка ми се е подписала бавно, с трепереща, немощна ръка няколко месеца преди смъртта си, но подписът ѝ пак е нейният!

  

Извод. Мълчанието на РП-Плевен при уведомяване за такива сериозни неща говори, че там нещо не е наред. Предвид излезлите данни за окр. прокурор Димитър Захариев от Плевен, който движи с бандата на Куката и Бокса, евентуален натиск от бандити не е за изключване, още повече, че нашите земи са купени от Иво Бокса, дясната ръка на Куката.

Вж също: Бележки по двата екземпляра на пълномощното Материалът е в три части: бележки по обстоятелствата около упълномощаването, бележки по частния документ (пълномощното без нотариалната заверка е частен документ) и бележки по официалния документ (нотариалното удостоверяване е официален документ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В РП-Плевен твърдят, че нашият случай на имотна измама бил с изключително голяма фактическа и правна сложност. Аз няма да коментирам нищо, само ще цитирам адв. Хаджигенов в предаването "Как да се предпазим от имотни измами?" по bTV на 10.12.2016 г.: "Имотните измами са много лесни за хващане. Те са обичайно един, два, пет неистински документа, няма проблем със това. Това, което трябва да се направи, е да има смислена прокуратура, смислен орган, който да ги разследва, правилно да ги разследва тези деяния. Те, в общия случай, са с ниска правна сложност, т.е. не е нужно да си кой знае какъв гений."

ТЕЗИ БЕЛЕЖКИ СА СЪСТАВЕНИ на дата 01.08.2017 от Ренета Т. Стоянова, пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка Йорданка Дикова Найденова от гр. Варна, починала на 84-год.възраст през 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване в РП-Плевен.

 

 

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1287

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.