Как е разследвана досега нашата имотна измама в РП-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 

Р. Стоянова

04.04.2017

 Този материал е изпратен до всички прокуратури и ВСС на 04.04.2017 с кратко придружително писмо

 

Текстът е вдъхновен от предаването на Валя Ахчиева за язовира Бебреш.

 

-

Посвещава се на 4-годишнината от деня, когато научихме за имотната измама - 04.04.2013, и на паметта на пострадалата - покойната ми майка

-


 

Как е разследвана досега нашата имотна измама в РП-Плевен

(през изминалите близо 4 години)


Бърз отговор: На принципа "Ние ги хващаме, те ги пускат"

-

На 06.06.2013 в РП-Варна е получен сигнал за имотна измама с около 50 дка зем. земя в Плевенско, собственост на възрастна жена от Варна. Сигналът е подаден от дъщеря й. Към сигнала е приложен нотариалният акт за земите, както и още няколко документа.

С постановление от 19.06.2013, изведено на 20.06.2013, сигналът е изпратен в РП-Плевен.

Не знам точно на коя дата в РП-Плевен е образувана преписка 3624/13. Предполагам, че е било през юли 2013.

Не знам и точно на коя дата на РУП-Д.Митрополия е възложено извършването на предварителна проверка. Предполагам, че е било през юли или август 2013.

РУП-Д. Митролия са работили в продължение на около шест месеца до 20.12.2013, когато в РП-Плевен е образувано ДП 2924/13. Вниманието им е било изцяло върху едната от двете измамни сделки - тази с 50-те дка, тъй като сигналът е бил само за нея. В резултат на обстойната предварителна проверка е било установено, че:

- кметът е бил разследван още от 2012 г. за над 100 неприсъствени заверки и през окт. '13 осъден от РС-Разград, потвърдено от ОС на 19.12.2013 (може и случайно ДП-то да е образувано на следващия ден, но може и да не е случайно);

- купувачката е майка на пълномощника (признак на подставено лице);

- земите са препродавани неколкократно (признак на имотна измама);

- имотите са дописвани в пълномощното ( в празни редове);

- в регистъра на кметството не е отбелязана заверка на съдържанието на пълномощното;

- текстът на заверката на съдържанието в пълномощното не е изписан от ръката на кмета;

- в кметството на Гороцвет не се съхранява втори екземпляр от пълномощното;

- номерацията на неотбелязаната заверка на съдържанието също е фалшифицирана (естествено, след като липсва в регистъра);

- подписът на възрастната жена върху втория екземпляр е фалшифициран;

-

Не изключвам вероятността полицаите да са разкрили и други фалшификации - с т. нар. преписи от решения на ПК, например, или с т.нар. нот. акт за покупко-продажба от 18.03.2013. Обаче от всички доказателства за документна измама фалшифицираният подпис на майка ми най-вероятно е натежал най-много (рутинна практика).

-

Любопитната история с фалшифицирания подпис на майка ми върху т.нар. оригинално пълномощно от архива на кметство Гороцвет, Разградско.

       От постановлението за първото прекратяване, издадено на 30.10.2014, изведено на същата дата, става ясно, че кметът лично е донесъл втория "оригинал" на пълномощното, този с фалшифицирания подпис. Било е при снемане на показания. Цитирам от стр. 6 на постановлението: "В своите показания Иван Станчев Димитров [...] потвърдил, че е извършил заверката в присъствието на всички лица. Същият представил оригинала на Пълномощно №2/12.02.2013г., копие от 4 бр. Декларации - 3 бр. по чл.264 ал.1 от ДОПК и 1 бр. по чл.25 ал.7 от ЗННД, както и копие от лична карта на св. Йорданка Найденова, които били приложени към материалите по досъдебното производство (л.178-л.183, т.IV от ДП)."

        В постановлението не е посочена датата, на която кметът лично е донесъл фалшификата. Факт е обаче, че иззетото на 12.09.2013 копие от регистъра на кметството е приложено в том I, листове 141-142 на материалите по разследването, а вторият екземпляр от пълномощното, заедно с куп копия от декларации, които дори нотариусите не съхраняват - чак в том IV, л. 178-183, което навежда на извода, че донесеният лично от кмета втори екземпляр на пълномощното (фалшификатът) се е появил доста време след посещението на полицията в кметството. Изглежда сякаш на кмета е била дадена възможност - не знам от кого и кога - да го донесе лично, като по този начин  бъде решен проблемът с липсата му в архива на кметството, установена на 12.09.2013. Но вместо да бъде решен, проблемът се задълбочил, тъй като подписът на майка ми върху донесения лично от кмета втори екземпляр на "оригиналното" пълномощно се оказал неистински (фалшифициран).

           Много е вероятно фалшифицираният подпис на майка ми да е "изскочил" като бълха на чело някъде към средата на декември '13. Малко след това, на 19-ти, дошла и информацията, че ОС-Разград е потвърдил присъдата на кмета за "продължавано престъпление" по чл. 311, ал. 1 от НК (документно престъпление). Тогава, ще не ще, прокурорът се видял принуден да образува нашето ДП.

            С образуването му, главната поставена цел изглежда е била да се прекрати производството, поради липса на престъпление. Как е възможно това при толкова много доказателства, ще възкликне някой наивник. О, възможно е, и още как! Даже е много лесно. В три стъпки. Първо, пренебрегват се всички писмени доказателства. Второ, набляга се на свидетелските показания. Трето, възрастната пострадала се изкарва негоден свидетел. И, да не пропуснем дребния, но важен детайл: прокурорът си приписва труда на полицаите под формата на неопределеното твърдение,  че са били извършени множество ПСД (процесуално-следствени действия), без навлизане в досадни подробности от сорта на какви, кога и от кого. Както казва Шекспир, така правят всички.

      От посочените три стъпки, в нашия случай прокурорът успя само в първата, защото измамниците се оплетоха в показанията си (и да лъжеш не е лесно, да знаете!), а пострадалата не издържа, получи инсулт и почина. Междувременно, около три години след началото на разследването съдът, който дотогава беше оказвал съдействие на прокурора в укриването на престъплението, внезапно нанесе удар, от който прокурорът не можа да се съвземе и .... споко, бее ... подаде самоотвод (ха-ха, вие какво си помислихте?)

-

Ето част от убийствено тежките думи на съда:

"Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата. Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата (възрастната жена от Варна, милата ми майчица, която почина на 15.03.2017, безкрайно огорчена от опитите да я изкарат луда и от обвиненията, че била пречела на разследването, последно повторени от безотговорния прокурор Здравко Луканов от РП-Плевен по-малко от месец преди майка ми да почине).

Съдът счита, че възползвайки се от това [разградският братовчед на софийския лъжепълномощник, бел. моя], който е бил добър познат с [кмета-престъпник от разградското селце Гороцвет, бел. моя] го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на пострадалата. В този смисъл достоверността на показанията на [братовчеда на лъжепълномощника, бел. моя] следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за [кмета-престъпник] и [лъжепълномощника]."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от [кмета, близък познат на братовчеда на лъжепълномощника], като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на [лъжепълномощника от София] и [братовчед му от Разград], че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. [лъжепълномощникът] и [братовчед му] не са били заедно [единият е бил в София, а другият - в Разград, бел. моя].

С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на [братовчеда на лъжепълномощника] с [тогавашния] кмет на с.Гороцвет [осъден в края на 2013 за упорито документно престъпление по 311, 1 НК - над 100 неприсъствени заверки на подписи], навеждат съда на извода, че [кметът-престъпник] е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди [лъжепълномощникът], не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на [братовчеда на лъжепълномощника] да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че пострадалат изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от [лъжепълномощника], което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

-

От произнасянето на съда измина повече от година в обидено прокурорско мълчание. При предишното прекратяване съдът игра по свирката на прокурора и съответно прокурорът постоянно повтаряше "съгласно задължителните указания на съда". Сега бързо-бързо забрави, че указанията на съда са задължителни.

-

В момента ДП-то е спряно с постановление от 17.11.2016, изведено чак на 20.02.2017 - три месеца след издаването му и повече от месец след изтичане срока на поредното удължаване. Основанието за спирането е неразкриване на извършителя. Предполагам, че косвено става дума за фалшифицирания подпис на майка ми, макар че в постановлението нищо не се казва за него.

        В такива случаи - на фалшифицирано пълномощно - лъжепълномощниците обикновено се оправдават с това, че не били знаели за фалшификацията (някой им бил пробутал пълномощното), а кметовете - че някаква възрастна особа наистина била дошла и се била подписала пред тях (приличала била на снимката в личната карта).

     Ако случаят е такъв, тогава прокурорите спокойно спират или прекратяват с аргумента, че няма как да се установи кой е фалшифицирал подписа. Да, ама не, както казваше покойният Петко Бочаров. В нашия случай имаме трима лъжесвидетели на "подписването", като единият от тях е лъжепълномощникът.

-

Какво ще стане оттук нататък? Надявам се прокурорите да повдигнат някакво обвиненийце. И калпаво да е, пак бива. Само да не мълчат. Ех, мечти, мечти ...

Линк към великата реч на Мартин Лутър Кинг "Имам една мечта" . Прекрасни времена!

-

Обратно към Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1117

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.