Какъв е този блог?

| No Comments | No TrackBacks

Дата на последна актуализация: 24.05.2024 г.

-

Tози блог е посветен на една имотна измама от началото на 2013 г., от която пострада майка ми, покойница от 2017. По съвместителство са публикувани и материали за още една измама - застрахователна, която няма връзка с имотната в Плевен.

-

 НОВИНИ по делото за нашата имотна измама (от юни 2013 г. до април 2024) 

Имотната измама се разследва от лятото на 2013 г. - ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен, с многократно удължаван срок и твърде закъснял обвинителен акт от 11.04.2024. Междувременно, през 2018 г. с брат ми заведохме гражданско дело по чл. 108 ЗС и го спечелихме: Решение от 18.02.2019г. по гр.д.№1718/2018 на ПлРС  (нищожно пълномощно поради липса на валидно нотариално удостоверяване на съдържанието му (чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД - липса на предписана от закона форма) - недействителност на сделката поради мнимо представителство при отказ да бъде потвърдено (чл. 42, ал. 2 ЗЗД) - осъждане на ответниците да върнат владението (чл. 108 ЗС), Решение от 26.07.2019 год. по в.гр. д. № 330/2019 на ПлРС (потвърждава решението на ПлРС) и  Определение от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС (не допуска касация).

mamcho_na_okolo_50.jpg

Прекрасната ми майчица през 80-те, род. 1933 - поч. 2017

КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА НАШИЯ СЛУЧАЙ НА ИМОТНА ИЗМАМА
 
            Как е станала измамата? През 2013г. измамник от София идва във Варна и прилъгва майка ми, тогава 80-годишна, да му подпише пълномощно с празни редове. Кмет от малко разградско село на 120 км от Варна прави нескопосна заверка на пълномощното - само в един брой и без заверка на съдържанието му. След това братовчед на измамника дописва на ръка текста за заверка на съдържанието сбито най-отдолу на страницата, като си съчинява цялата номерация - рег. номер, том и акт. Печат и подпис на кмета естествено липсват под фалшивата заверка на съдържанието, т.е. пълномощното е нередовно от външна страна (точно така се произнесе съдът по гражданското ни дело). С така оформеното пълномощно измамникът прави опит да се снабди със заверени преписи от нотариалните актове на майка, но не успява по простата причина, че е забравил да си напише в пълномощното право за снабдяване с преписи от документи за собственост (а майка ми не му е давала никакви документи за собственост - нито оригинал, нито копия от вписаните си нотариални актове!), затова отива в ОСЗ - Д. Митрополия и взема оттам едни компютърни разпечатки, неумело имитиращи преписи от невписани решения на поземлена комисия (без заверка за вярност, т.е. също нередовни от външна страна), след което намира разсеян нотариус да изповяда две сделки с нередовните от външна страна документи. Първо са продадени 3-те дка на гора на земевладелец (в нотар. акт пише, че са "земеделска земя"!), а 4 дни по-късно - и  50-те дка ниви. Купувачката на нивите е майката на измамника. Същата година тя ги продава на друг, а той - на трети. След образуването на ДП в РП-Плевен, продажбите тръгват в обратен ред - третият купувач продава нивите на втория, вторият - на майката на измамника и само след седмица тя отново ги продава. Така година след измамата земите ни стават собственост на Ивайло Бировски, известен като Иво Бокса, дясна ръка на Камен Балбузанов-Куката. Бандата на Куката и Бокса е разбита е в края на април 2017 при зрелищна акция на ГДБОП и Спец. прокуратура и обвинена в рекет и имотни измами. Две седмици по-късно медиите разпространяват видеозапис, на който окръжен прокурор Димитър Захариев от Плевен крачи заедно с бандитите. В началото на юни 2017 окръжният прокурор е арестуван и му е повдигнато обвинение. Разследването по нашия случай продължи 11 години - пр. 3624/13 на РП-Плевен, ДП 2924/13. Междувременно ние се снабдихме с копия от цялата документация по двете нотар. дела от архива на нотариуса, както и от архива на кметството, и си проведохме собствено разследване, след което заведохме гражданско дело № 1718/2018 в РС-Плевен, което спечелихме и на трите инстанции. Съдът се произнесе - и на трите инстанции, че пълномощното е нередовно от външна страна (прокуратурата още не е установила това, бел блогър 18.08.2023) На 01.09.2020 г. уведомих наблюдаващия прокурор за особеностите на пълномощното, като цитирах и съдебните решения - вж писмото тук.  Реакция не последва (пиша това на 19.03.2022, бел.блогър, и досега няма - 18.08.2023) На 11.04.2024 е внесен обвинителен акт срещу три лица. Нотариусът не е сред тях.

           Какво да направим, ако узнаем, че сме жертва на имотна измама? Узнаването по правило е случайно. Важно е да не е късно, защото пет години след продажбата вече не можете да си върнете имота. Ние, например, научихме от анонимно телефонно обаждане на 04.04.2013. Първата ми реакция беше "Глупости! Това сигурно е някаква тел. измама!" На другия ден все пак отидохме на нотариус и той провери в Имотния регистър. Оказа се вярно. Оттам - на адвокат. После на друг и т.н. Някъде към десетия консулт ни казаха, че първо трябва да поискаме копия от документацията от архива на нотариуса. Има една Наредба №32 за архивите на нотариусите. Много малко хора знаят за нея. Даже и адвокатите не я знаят. Един викаше, че само по съдебен ред можем да изискаме копия от цялата документация по сделките (две в нашия случай). Друг - че архивът е неприкосновен. Самият архив наистина е неприкосновен, но копия може да получи всяка страна по сделката или неин пълномощник. Като получихме копията и ги показахме на адвоката, той се хвана за главата - нямаше нито един редовен документ. Свързахме се с издателите на документите. Оказа се, че всичко е автентично (няма подправени или манипулирани документи). Просто самите длъжностни лица са допускали маса грешки, в т.ч. и нотариусът. Така се случи, че чак в края на 2016 г. от РП-Плевен се сдобихме с копие от пълномощното, уж иззето от архива на кметството и с копие от регистъра за заверки в кметството. Преди това бяхме научили, че за сделка с пълномощник трябват 2 бр. пълномощни - едното се прилага към нот. дело в архива на нотариуса, който изповядва сделката, а другото остава в архива на нотариуса, който е заверил двата бр. пълномощно с по два щемпела - за подпис и съдържание (кмета, в нашия случай). Заверките се извеждат в регистъра с поредни номера. Оттам излезе и последният щрих на картинката - фалшифициран подпис на майка ми и липсващо извеждане на заверката на съдържанието в кметския регистър. Ние отдавна сме се обърнали към прокуратурата, още през 2013 г. Предоставили сме всички документи - и оригиналните, до които измамникът не е успял да се добере, и тези, с които е извършена измамата. На всеки документ е отбелязано къде какво не е наред. Образувано е досъдебно производство в прокуратурата. Съдът по наказателното дело вече се произнесе, че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." Това беше през февр.-март 2016. Оттогава очакваме да повдигнат обвинение. Но нещо се бавят. От втория опит за прекратяване -  през лятото на 2015 -  изминаха повече от 6 години - вж правно-неграмотното постановление за прекратяване от 24.07.2015 г. (с мои бележки), отменено от РС-Плевен на 01.02.2016 и от ОС-Плевен на 01.03.2016 - вж убийствената критика на Съда по адрес на прокурора и разследването. В интерес на истината, в края на 2018 г. наблюдаващият прокурор изпрати в съда справка по гражданското ни дело, че предстои привличане към наказателна отговорност на три лица, но оттогава изминаха повече от три години в бездействие. Най-сетне, на 11.04.2024, прокурорът внесе обвинителен акт. 

           В средата на март 2018 заведохме  гражданско дело по чл. 108 ЗС. Във връзка с обезпечаването на доказателства за него, на 02.04.2018 посетихме кметство Гороцвет със съдебно удостоверение и сегашният кмет ни издаде удостоверение, че там никога не се е водила книга за съхраняване на втори екземпляр от документи със заверено съдържание. Разследващите сигурно отдавна знаят това. Научили са го още на 12.09.2013 г., когато служител на МВР е посетил кметството. Вместо да използват този факт за разкриване на престъплението, разследващите решават да мълчат. Някой подсказва на измамниците да изработят още едно пълномощно и кметът го донася на разследващите - с фалшифициран подпис на майка ми. Те го прибират ("приобщават", както казват), без да назначат експертиза, и отново решават да мълчат.  Това тяхно мълчание е  сериозен проблем. Иначе случаят е съвсем елементарен. В хода на гражданското дело се  установи също така, че през 2013 г. в кметството е бил воден двоен регистър на заверките - два месеца януари, два - февруари и т.н. Няма да публикувам двойния регистър, т.к. съдържа лични данни. Разследващите сигурно отдавна знаят и за него. Ако бяха кадърни и независими, досега отдавна да са внесли ОА.

       Кой е главният виновник за осъществяването на измамата? В нашия случай - нотариусът от Плевен. Можел е да предотврати измамата, ако не беше действал като пълен профан - приел е нередовно от външна страна пълномощно и нередовни от външна страна документи за собственост. Пълното му име е Иван Асенов Иванов, нотариус рег. №007 за района на РС-Плевен. Аз си го наричам галено Иванчо Глупака, задето изтъпани невежеството си и по телевизията чак.         

            Как се работи по такъв случай? Отговорът е даден в книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами" на стр. 220-221: Процесуални въпроси на имотната измама. Не е сложно. Трябва само да се разгледат няколко документа от архива на нотариуса, изповядал сделките, и от архива на кмета, заверил пълномощното. Работа за два дена, макс. за две седмици. Срокът по НПК е два месеца. При последния засега съдебен контрол - в началото на 2016 г.,  съдът се произнесе, че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Обаче в РП-Плевен още се ослушват. Все пак, в интерес на истината,  два пъти даваха справки по гражданското ни дело, че предстои повдигане на обвинение, което е голям напредък за нашенските мудни органи.

          Защо прокурорите не работят, както трябва? Според мен, причините са няколко: недостатъчен опит в разследването на имотни измами, непознаване на ГПК (не знаят как се заверява пълномощно за продажба на имот, нито как се провежда нотариално производство, не знаят дори какво означава валиден документ за собственост!), колегиалност към нотариусите, презрение към гражданите и особено към пострадалите от престъпление. Много им пречи  професионалното високомерие, по думите на гл. пр. Цацаров. Те не признават, като сгрешат. Докачливи са. И мързеливи. Заради "прекрасните" им качества може да си загубим имотите (върнахме си ги по граждански път през 2020, а прокуратурата продължава да се тутка, бел. блогър, 18.08.2023)

        

-

Уникалното в нашия случай на имотна измама: измамник в ролята на социално слаб, а жертвата му - в ролята на благодетел

-

Валя Ахчиева за нашия случай - "Открито", БНТ 1, 21.07.2016  - с изваден текст и мои коментари.

-

Документите, с които е извършена имотната измама - няма нито един рeдовен.

-

Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама  Последният засега съдебен контрол - в началото на 2016 г. - беше убийствено критичен. Оттогава прокуратурата е в ступор вече пета година (бел. блогър, май 2020).

-

 Блогът се води от мен, дъщерята на пострадалата - Ренета (Рени) Тодорова Стоянова. Аз съм заклет преводач с английски език. Моят личен блог е посветен на неуредиците в преводаческия бранш. Преди да завърша английска филология, 25 години бях мед. сестра, последните 16 - в Центъра по хемодиализа към Университетска болница - Варна. Автор съм на книгата "Хроника на едно предизвестено напускане - хемодиализен роман", 2003 г., в която се разказва как бях принудена да напусна любимата си работа след подаване на сигнал за опасност от заразяване с хепатит на чужденци в нашия хемодиализен център. Не съм борец срещу неправдите. Нещата просто така се завъртяха, че приличам на такъв. Обичам природата,  градинарството и билкарството.   

-

Ренета (Рени) Стоянова, Варна, преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама

моб. тел. 0888 60 90 72

email: rennie@softisbg.com

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Статии и предавания за имотни измами - информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

през юни 2019

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/705

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 30, 2016 7:56 PM.

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.