Въпроси, повдигнати от Рени Стоянова
относно опасност от заразяване с хепатит
в Хемодиализното отделение на болницата "Св. Марина", Варна


За по-лесно изтегляне на желания документ, препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху линка му и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
English BG Latinica Към библиотеката Към "Хроника..."

Дата Документ Кратко описание
22.05.2003 Сигнал Сигнал до ръководството на “Св. Марина”-Варна, РЦЗ-Варна, МЗ, КЗ при НС, МВнР и bTV за опасност от заразяване на чужди граждани в отделението, където работя
26.05.2003
предобед
"Дайте писменни обяснения" Изпълнителният директор разговаря с мен в кабинета си. Казвам му, че чуждите граждани не се вписват в двата журнала на отделението. Той изисква от мен писмени обяснения по чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда (преди налагане на дисциплинарно наказание).
26.05.2003
следобед
Сигнал до II РПУ и МВР Сигнал до 2-ро РПУ-Варна и МВР за това, че не се документира лечението на чужди пациенти в отделението, където работя
27.05.2003 Показания за Изп. директор Писмени показания, поискани от Изпълнителния директор
27-29.05.2003 Проверките:
стр. 1 стр. 2 стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр. 6 стр. 7
Извършени са две проверки – вътреболнична и от РЦЗ-Варна, на които не съм свидетел, но разполагам с резултатите им (изпратени в писмо от МЗ до мен на 12.06.2003).
29.05.2003 По повод устно уволнение Чуждите граждани още не са вписани в журналите. Прекият ми ръководител, зав. отделение доц. Кирил Ненов, ми казва, че съм уволнена и настоява веднага да си заминавам. Веднага подавам ръчно написана молба отн. устно уведомяване за уволнение до него с копие до изпълн. директор. ТАЗИ МОЛБА ОСТАВА БЕЗ ОТГОВОР
30.05.2003 Молба за отпуск Подавам аргументирана молба за платен годишен отпуск поради стресираща атмосфера на работното ми място – разрешен ми е отпуск през целия месец юни.
2.06.2003 Предизвестие за напускане Подавам молба за напускане с 30-дневно предизвестие до работодателя
Нач. на юни Писмо от КЗ при НС Получавам писмо от Комисията по здравеопазване при Народното събрание, че са препратили сигнала ми в МЗ
6.06.2003 Вижте линка най-горе в дясно:) Започвам да пиша “Хроника на едно предизвестено напускане – хемодиализен роман”
11.06.2003 Отговор от II РПУ Получавам отговор от 2-ро РПУ, че тяхна проверка не е установила нарушения.
12.06.2003 Отговор от МЗ:
стр. 1 стр. 2
Договора:
стр. 1 стр. 2
Получавам отговор от МЗ, към който са приложени докладите на двете проверки от края на май и договор за диализиране на 16 белгийски граждани
17.06.2003 Отговор от РЦЗ Получавам отговор от Районен център по здравеопазването, Варна, че са взети всички възможни мерки за предпазване от заразяване на българските и чуждите граждани.
9.07.2003 Писмо с много въпроси Изпращам писмо до КЗ при НС, МЗ, Президент и Премиер отн. неизяснени въпроси след проведените в края на май две проверки, към което прилагам 11 документа
9.07.2003 Писмо до МВР Изпращам писмо до МВР и Премиер отн. неудовлетворителен отговор от 2-ро РПУ-Варна
14.07.2003 Писмо от КЗ при НС Получавам писмо от КЗ при НС, че писмото ми от 9.07.2003 е препратена в МЗ.
18.07.2003 Писмо от приемната на Президента Получавам писмо от приемната на президента.
26.07.2003 Призовка:
стр. 1 стр. 2
Жалба до РДВР и МВР
Връчена ми е призовка да се явя в РДВР-Варна. Подавам жалба до РДВР, Варна и МВР отн. призовка без обяснения, на която нямам отговор до днес
28.07.2003 Нямам документ:) Явявам се в РДВР-Варна.
31.07.2003 Писмо от МВнР Получавам писмо от МВнР, че са препратили сигнала ми от 22.05.2003 към МЗ.
8.08.2003 Вижте линка най-горе в дясно:) Излиза от печат книгата ми “Хроника на едно предизвестено напускане – хемодиализен роман”
22.08.2003 Отговор от приемната на Президента Получавам второ писмо от приемната на президента
27.08.2003 Писмо до Премиера Изпращам писмо до г-н Премиер отн. липса на отговор от МВР и МЗ
29.08.2003 Напомнящо писмо до МЗ Изпращам напомнящо писмо до МЗ, че нямам отговор на писмото си от 9.07.2003. Под това писмо се подписва и мой бивш болен.
29.08.2003 Напомнящо писмо до МВР Напомнящо писмо до МВР, че нямам отговор на писмото си от 9.07.2003
2.09.2003 Писмо от МЗ:
стр. 1 стр. 2
Писмо от РЦЗ:
стр. 1 стр. 2 стр. 3
Получавам писмо от МЗ, в което не се отговаря на нито един от повдигнатите от мен въпроси
15.09.2003 Писмо до МЗ Изпращам писмо до МЗ отн. неадекватен отговор
16.09.2003 Писмо от РДВР:
стр. 1 стр. 2
Получавам писмо от РДВР, че няма нарушения. За пръв път официално се споменава, че на диализа в “Св. Марина” са били и 12 граждани на Израел
18.09.2003 Статия в "Черно море"
Коментар от израелец
Излиза злонамерена статия в локалния вестник "Черно море", допълнена със злобни персонални нападки от бившия ми шеф. В електронното издание се появява анонимен коментар от израелец, който ме окуражава!
18.09.2003 Писмо от МЗ с дата 16.09.2003 Получавам ядосано писмо от МЗ, в което се твърди, че многократно били ми отговаряли на въпросите:)
19.09.2003 Писмо до МЗ Изпращам кратко писмо до МЗ
19.09.2003 Писмо до МВР Изпращам писмо до МВР отн. неудовлетворителен отговор от РДВР, Варна
19.09.2003 Опровержение Изпращам опровержение на статията в локалния вестник "Черно море". ОТКАЗВАТ ДА ГО ПУБЛИКУВАТ!
26.09.2003 Статия във в. "Позвънете & Новини" "Публикацията на това интервю има своя предистория. В редакцията на в. "Позвънете Новини" дойде бившата медицинска сестра в отделението по хемодиализа при МБАЛ "Св. Марина" във Варна Ренета Стоянова. Тя постави важни за здравеопазването проблеми."
13.11.2003 Статия във в. "Позвънете & Новини" "Редакцията на в. “Позвънете Новини” така и не получи становище на ръководството на МБАЛ “Св. Марина” по повдигнатите в интервю пред вестника въпроси от бившата сестра в отделението по хемодиализа в болницата Ренета Стоянова. Екипът ни, воден от идеята за пълна гласност, продължи проучването с компетентния орган, направил проверка по сигнала на Стоянова. Междувременно на тревогата й за рисковете от заразяване на пациенти в отделението по хемодиализа откликна пациент, който се лекува там. Името му се пази в редакцията."
14.11.2003 Писма до МВР и МЗ от адвоката ми Адвокатът ми изпраща кратки напомняния, че още нямам отговор на въпросите, които поставям. Текстът им не е запазен.
19.11.2003 Отговор до в. "Позвънете & Новини" на горната статия И те, както в. "Черно море", ОТКАЗВАТ ДА ГО ПУБЛИКУВАТ!!! "Пълна гласност", нали така?
04.12.2003 Писмо от РДВР - Варна Категорично отказват да отговорят на въпросите ми. "Доколкото Вие не сте държавен орган не е налице правно основание да Ви бъде оказано съдействие за получаване на исканата информация."
12.12.2003 Писмо до МВР "Г-н министър, ако в задълженията на ръководените от Вас органи не е вменено своевременно и адекватно реагиране на сигнали, подадени от граждани, моля да ме уведомите към кой друг държавен орган да се обърна."
12.12.2003 Писмо до д-р Балкански, директор на РЦЗ - Варна "Вие казвате, че "Не може да сме сигурни за всеки пациент, дори да е тестван ... Ако даден пациент се зарази с нещо, има инкубационен период, през който ние не можем да хванем вируса". Ами за банките с кръв можем ли да сме сигурни?"
24.03.2004 Писмо до г-н Премиер на Р. България Изпращам писмо до Премиера, в което предлагам няколко идеи от обществен интерес.
02.08.2004 Писмо до г-н Министъра на здравеопазването Изпращам напомнящо писмо до Министерството на здравеопазването
03.09.2004 Писмо от г-н Зам. Министъра на здравеопазването Получавам отговор от Министерството на здравеопазването, подписан лично от зам. министър Д-р Петко Салчев
16.12.2004 Писмо от Министерски съвет Получавам писмо от Приемната на Премиера, 9 месеца, след като съм им изпратила писмо.
28.03.2005 Писмо до МЗ и КЗ към НС Изпращам писмо до Министъра на здравеопазването с копие до Председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание
29.03.2005 Писмо от Комисията по здравеопазване От Комисията по здравеопазване препращат писмото ми до МЗ.
27.05.2005 Писмо от МЗ Получавам поредния уклончив отговор от МЗ.
06.02.2006 Писмо до НЦЗИ Изпращам Заявление за достъп до информация за процента вирусоносители на хепатит B и C сред пациентите на хемодиализа в страната и в МБАЛ „Св. Марина”, Варна.
21.02.2006 Писмо от НЦЗИ Получавам отговор, че в Националния център за здравна информация не се води отчет за процента вирусоносители на хепатит B и C сред пациентите на хемодиализа в страната или в конкретен регион или лечебно заведение.
и т.н. и т.н. и т.н.