Рени Стоянова, Хроника на едно предизвестено напускане
Хемодиализен роман
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката BG Latinica

Hronika Korica
© Рени Стоянова
Хроника на едно предизвестено напускане

2003

Как да поръчате книгата на хартия
вижте тук.

Поръчайте pdf книги, готови за отпечатване с принтер

Цялата книга можете да изтеглите
тук (1.5 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Корица
Заглавни страници
Първа глава
Втора глава
Трета глава
Четвърта глава
Пета глава
Шеста глава
Седма глава
Осма глава
Девета глава
Десета глава
Единадесета глава
Дванадесета глава
Тринадесета глава
Четиринадесета глава
Петнадесета глава
Шестнадесета глава
Седемнадесета глава
Осемнадесета глава
Деветнадесета глава
Двадесета глава
Двадесет и първа глава
Двадесет и втора глава
Двадесет и трета глава
Двадесет и четвърта глава
Двадесет и пета глава
Двадесет и шеста глава
Двадесет и седма глава
Двадесет и осма глава
Двадесет и девета глава
Тридесета глава
Епилог
Последна страница
Rennie on June 13th 2004
Авторката е бивша медицинска сестра с над 25 години трудов стаж. Написва романа, когато е студентка английска филология последен курс. Това е първият й роман на български език.“И така, значи, в университета ни имаше преподавател от еврейски произход, точно когато започвах да следвам, а когато напусках работа, в отделението ни дойдоха на диализа група пациенти от Израел. Какво странно съвпадение, каква ирония на съдбата! Представям си какво могат да кажат антисемитите сега:
– Ето виждате ли? Търсете евреите! За всичко те са виновни!”