Новини по делото за нашата имотна измама: ян.-дек. 2022

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

На 11.02.2022 срокът е удължен, предполага се до 07.04.2022.

На 13.04.2022 е поискано удължаване и на следващия ден срокът е удължен, предполага се до 07.06.2022.

На 24.06.2022 е поискано удължаване и на 27.06.2022 срокът е удължен, предполага се до 07.08.2022.

На 11.08.2022 е поискано удължаване и на 12.08.2022 срокът е удължен, предполага се до 07.10.2022.

На 16.08.2022 е издадено някакво постановление. Надявах се да ми бъде изпратено, но още нищо не съм получила, а вече е 03.10.2022. И пак стана време за поредното удължаване.

На 24.10.2022 е поискано удължаване и на следващия ден срокът е удължен, предполага се до 07.12.2022.

На 09.11.2022 е изпратено някакво писмо до ОП-Плевен. Не знам за какво е.

На 19.12.2022 е поискано удължаване на срока и на 20.12.2022 е получено, предполага се до 07.02.2023.

.

В края на 2022 със Заповед № РД-03-90/19.10.2022 г. на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен. (информация от ВСС: Протокол № 41 от 16.11.2022 на Прокурорската колегия на ВСС)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2598

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.