Новини по делото за нашата имотна измама: ян. 2022-авг. 2022

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

На 11.02.2022 срокът е удължен, предполага се до 07.04.2022.

На 13.04.2022 е поискано удължаване и на следващия ден срокът е удължен, предполага се до 07.06.2022.

На 24.06.2022 е поискано удължаване и на 27.06.2022 срокът е удължен, предполага се до 07.08.2022.

На 11.08.2022 е поискано удължаване и на 12.08.2022 срокът е удължен, предполага се до 07.10.2022.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2598

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.